Žygio dainos ir filksingas

Ta-runda runda runda rom! - žygiai, miškas, dangus.
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

Žygio dainos ir filksingas

#1 Standartinė Starlin » 08 Rgp 2005, 14:47

Gija filksingo komentarams yra čia. ~Laiqua

Eisim, broliai (tūta)

Eisim, broliai, tūta tūtava,
Eisim, broliai, tūta tūta tūtava

Mes miškuosna tūta...
Pas ąžuolą
Atalyja
Šumnus lietus
Bėgsim, broliai
Po ąžuolu
Jo šaknelės
Ne kojelės
Jo šakelės
Ne rankelės
Jo lapeliai
Ne žodeliai

Eisim, sesės
Mes miškuosna
Pas liepelę
Atalyja
Šumnus lietus
Bėgsim, sesės
Po liepele
Jos šaknelės
Ne kojelės
Jos šakelės
Ne rankelės
Jos lapeliai
Ne žodeliai


TAISA: Molėtų Romuvos tinklalapyje radau truputį kitokį variantą, galim ir tokį išmokt:

Eisim, broliai,
Tūta tūtava
Eisim broliai,
Tūta tūta tūtava

Mes miškuosan
Mum beeinant
Atalyja
Pasibėgčia
Po ųžuolu
Mum ųžuolas
Kaip tėvelis
Jo šakełės
Tai rankełės
Jo lapeliai
Tai žodeliai
Eisim sesės
Mes miškuosan
Mum beeinant
Atalyja
Pasibėgčia
Po liepela
Mum liepela
Kaip motula
Jos šakełės
Tai rankełės
Jos lapeliai
Tai žodeliai

----

Šaly kelio jovaras stovėjo

Šaly kelio jovaras stovėjo,
Slaunasai žolyne rugel.

Iš pašaknų skambantys kankleliai, slaunasai...
Per vidurį dūzgiančios bitelės
Viršūnėlėj sakalo vaikeliai
Ir atjoja brolelių pulkelis,
Prašom sustot, jaunieji broleliai,
Pažiūrėkit sakalo vaikelių,
Paklausykit dūzgiančių bitelių,
Paklausykit skambančių kanklelių
Dėl tėvelio skambantys kankleliai,
Dėl močiutės dūzgiančios bitelės,
Dėl brolelio sakalo vaikeliai.

----

Oi, jojau jojau, dūmojau

Oi, jojau jojau, dūmojau,
Oi, jojau jojau, dūmojau,
Prijojau dvarelį, prijojau dvarelį,
Prijojau dvarelį, sustojau.

Pririšau žirgą prie tvoros,
Pririšau žirgą prie tvoros,
Prie žalių rūtelių, prie žalių rūtelių,
Prie žalių rūtelių darželio.

Ir pamuistė žirgas galvelę,
Ir pamuistė žirgas galvelę,
Oi ir išmindžiojo, oi ir išmindžiojo,
Oi ir išmindžiojo žalias rūteles.

Išlėkė mergelė verkdama,
Išlėkė mergelė verkdama,
Žaliųjų rūtelių, žaliųjų rūtelių,
Žaliųjų rūtelių gailėdama.

Cit, neverk, mergele, neraudok,
Cit, neverk, mergele, neraudok,
Aš tau dovanosiu, aš tau dovanosiu,
Aš tau dovanosiu aukso žiedelį.

Man nereikia tavo žiedelio,
Man nereikia tavo žiedelio,
Man mielesnės mano, man mielesnės mano,
Man mielesnės mano žalios rūtelės.

----

Skauda galvełį (va, pagaliau pati visus žodžius sužiūrėjau :))

Skauda galvełį, negaliu
Sopa širdełį nes keliu
Aš paprašiau sa tėvelia
Šalcinia vandenėlia atsigert
Mano tėvelis nespėjo
Kalni rugelius pasėjo
Neatnešė man tėvelis
Šalcinia vandenėlia atsigert
Skauda galvełį, negaliu
Sopa širdełį nes keliu
Aš paprašiau sa motułės
Šalcinia vandenėlia atsigert
Mano motułė nespėjo
Kalni rugelius nupjovė
Neatnešė man motułė
Šalcinia vandenėlia atsigert
Skauda galvełį, negaliu
Sopa širdełį nes keliu
Aš paprašiau sa brolalia
Šalcinia vandenėlia atsigert
Mano brolalis nespėjo
Lauki žirgelius dabojo
Neatnešė man brolalis
Šalcinia vandenėlia atsigert
Skauda galvełį, negaliu
Sopa širdełį nes keliu
Aš paprašiau sa sesiułį
Šalcinia vandenėlia atsigert
Mano sesiułė nespėjo
Darži rūteles žiūrėjo
Neatnešė man sesiułė
Šalcinia vandenėlia atsigert
Skauda galvełį, negaliu
Sopa širdełį nes keliu
Aš paprašiau sa bernelia
Šalcinia vandenėlia atsigert
Mano bernelis suspėjo
Visus darbelius nudirbo
Ir atnešė man bernelis
Šalcinia vandenėlia atsigert


----

Filksingas


Šalia kelio

Šalia kelio Dorijats
Šalia kelio Dorijats
Šalia kelio Dorijats, Dorijats
Ten gyvena Tingolas.

Oi Tingolai Tingolai,
Graži tavo Lūtijena.

Jei tu nori Lūtijenos,
Atnešk tris silmarilius.

O Lūtijena Lūtijena
Silmarilių neverta.

Miruvoras ne vanduo,
O Berenas - ne piemuo.

Miruvoras iš vandens,
O Berenas - iš piemens.

----

Daina apie hobitus (TAISA: pabaigta)

Man hobitai labai patinka,
Su gaurais ant pėdų basų.
Ir jei tik maisto jiems nestinga,
Laimingi būna lig ausų.

Aš hobitą namie auginsiu,
Šukuosiu garbanas kasdien,
Mylėsiu, gerbsiu ir... maitinsiu,
Jis man dainuos dainas perdien.

Priedainis
Hobito daina, cho cho,
Džiugina mane, cho cho,
Glosto širdį jos gaida!

Mažyliai hobitai dailučiai,
Užaugę irgi neblogi:
Kokie apvalūs jų pilvučiai,
Nosytė įstabiai žavi.

Mažasis draugas hobitukas
Gers elį su tavim kartu
Ir kvapnią pypkę užsirūkęs
Pažers istorijų smagių.

Priedainis


----

Tolkien Lietuva žygio daina (nebaigta)

PRIEDAINIS:
Cho, cho, cho! Tai graži diena!
Kur tolkinistas, ten ir daina.
Cho cho cho! Nuotaika gera!
Žengia priekin Tolkien Lietuva.

I.
Jau rytas, saulė pakilo,
Mes sėdim prie laužo dar vis,
Nors sakmės ir juokas pritilo,
Ir trinam raudonas akis.

.... (toliau žygioraštyje, mintinai neprisimenu)

----

Dainos, kurių galėtume išmokti

Dega ugnelė tūta tūta

Dega ugnelė tūta tūta
Dega Gabija …
Piliakalnely
Aukštajam kalnely
Gabija Ugnele
Užkurta žibėkie
Užgobta gobėkie
Žeme Žemynele
Mes tavo vaikeliai
Saule motinėle
Mes tavo dukrelės
Mėnuo tėveli
Mes tavo sūneliai
Žvaigždės sesiulės
Mes jūsų sesiulės
Gabija Ugnele
Sukurta žibėkie
Sugobta gobėkie
Stiprinki mumis
Sujunkie mumis
Žeme Žemynėle
Labinki mumis
Laima lėmėjėla
Laiminki mumis

----

Už stalo sėdau (žr. ten pat)

Už stalo sėdau, gražiai dainavau
Alutį gėriau, raudona buvau
Vai ko nubalo mano veideliai
Ar nuo alučio baltos putelės
Ar nuo alučio baltos putelės
Ar apynėlio macnos spurgelės
Už stalo sėdau gražiai dainavau
Alutį gėriau, raudona buvau


KITAS VARIANTAS:

Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
Alutį gėriau
Raudona buvau
Dai kas išrašė
Mano veidelį?
Apynio spurgas
Miežio grūdelis?
Apynio spurgas
Miežio grūdelis
Tai jis išrašė
Mano veidelį
Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
Alutį gėriau
Raudona buvau


DAR VIENAS VARIANTAS:

Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
Alutį gėriau
Raudona buvau
Dai ko nubliedno
Veideliai mano
Ar nuo alučio
Baltos putelės
Ar nuo alučio
Baltos putelės
Ar apynėlio
Macnos spurgelės
Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
Alutį gėriau
Raudona buvau


----

Seniai buvau (žr. ten pat)

Seniai buvau, seniai buvau pas tėvulį kiemi
Jau užaugo tie kelaliai pilkais akmeneliais
Aš tuos pilkus akmenėlius rankelėm prarisiu
O aš del ta pas tevutį kemelin nuveisiu
Seniai buvau, seniai buvau pas matutį kiemi
Jau užaugo tie kelaliai baltais dobilėliais
Aš tuos baltus dobilėlius po kojeli minsiu
O aš del ta pas motulį kemelin nuveisiu
Seniai buvau seniai buvau pas brolalį kiemi
Jau užaugo tie kelaliai žaliu beržyneliu
Aš tuos žalius beržynėlius kirveliu pakirsiu
O aš del ta pas brolalį kemelin nuveisiu
Seniai buvau seniai buvau pas sesutį kiemi
Jau užaugo tie kelaliai žaliojom rūtytalam
Aš tas žalias rūtytėlas rankelėm išskirsiu
Tai aš del ta pas sesutį kemelin nuveisiu

----

Tykiai tykiai (žr. ten pat)

Tykiai tykiai Nemunėlis teka,
O dar tykiau šventa ugnis rūsa.
Eitau, eitau, eitau pažiūrėti,
Ar dar ugnis, ar šventoji rūsa.
Dėkui Dievams, dėkui aukštiejiesiems,
Kad ugnelė, kad šventoji rūsa.
Tu giruže tu žalioji mano
Aš vaikščiojau pasiklydęs buvau
Šaukiau šaukiau tėvužėlį savo
Šaukiau šaukiau neprišaukiau aš jo
Tai man rodės ir medeliai didi
Nenueina nei balselis toli
Tykiai tykiai Nemunėlis teka
O dar tykiau šventa ugnis rūsa

----

Zallis warris (žr. Žalvarinis "Žalio vario", Kūlgrinda "Prūsų giesmės")

O kas wakei ten zallis warris (2k.)
Ginnis bratis debzupūni (2k.)

Ka kwaiteitei ginnis zallis warris, ginnis bratis...
Wirikan kwaimai zallis warris
Kas etwerre dwarrins zallis warris
Mes dins wirstmai wiruns zallis warris
Etwerreiti dins zallis warris
Kails jaiti kails zallis warris

(lietuviškai)

O kas tave šaukė žalio vario
Ponai broliai didie drauge

Ko jūs ponai norit žalio vario, ponai broliai...
Vyrelio norim žalio vario
O kas atkels vartus žalio vario
Mes atkelsim vartus žalio vario
Atkelkit vartus žalio vario
Važiuokit sveiki žalio vario

----

Ričiau rotų (žr. Kūlgrinda "Ugnies apeigos")

Ričiau rotų dobilio ričiau rotų dobylio
Įriedėja dobilio, įriedėja...
Tāvo dvoran dobilio...
Ir patykau
Tatušėlį
Pasveikynau
Laba diena
Tatušėlį

[močias/matušėlį/matušėla
brālia/bralužėlį/bralužėli
sėsias/seserėlį/seserėla]

----

Dūno upė (žr. ten pat)

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis
Tami ažerėly
Plauko untinėlis
Ir mana brolalis
Tami ažerėly
Plauka daug žuvelių
Atais žuvėjėlis
Sugaudys žuvelas
Gilus ažerėlis

----

Čiūtyta (žr. ten pat)

Čiūtyta rūtyta, kas daržėlį tvara?
Čiūtyta rūtyta, mas sasutalas.

Čiūtyta rūtyta, braliukai užtvara, čiūtyta rūtyta, mas...
...kas rūtełį sėja?...
...saulala pasėja...
...kas rūtełį loista?...
...lietulis paloista...
...kas rūtełį skynė?...
...sesutas nuskynė...
...vainikėłį pynė...
...an galvelas dėja...
...jaunimėlin aja...

----

Aš kanapį sėjau (žr. ten pat)

Aš kanapį sėjau,
Kanapį kanapełį,
Toli pamarėsa,
Kanapį kanapełį.

Kanapela dzyga, kanapį kanapełį, toli pamarėsa...
Kanapela žyda
Kanapełį roviau
...vežiau
...verpiau
...myniau
...brukiau
...verpiau
---audžiau

----

Ėjau rytelia čiūta (žr. ten pat)

Ėjau rytelia čiūta
Randu tėvutį čiūta
Rugius sėjuntį...
Aik šen, tėvuti
Ir aš padėsiu
Rugius pasėsiu
Ėjau rytelia
Randu matutį
Rugius pjaununtį
Aik šen, matuti
Ir aš padėsiu
Rugius nupjausiu.

BUS DAUGIAU...

(TAISA: tai, kas daugiau - žemiau. Nes negi viską čia grūsi)
Paskutinį kartą redagavo 16 Starlin. Iš viso redaguota 20 kartus.

Folkas
Nazgūlas
PranešimaiCOLON 1843
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2005, 19:15
MiestasCOLON Narnia

#2 Standartinė Folkas » 10 Rgp 2005, 13:35

Romantikų daina

Mes jūras perplauksim po tris kartus,
Mes miegam miegmaišiuos tiktai po du.
Visur keliaujame, visur drauge,
Uodų sukandžiota linksma gauja.

Ir po velnių visi tegul eina,
Kurie dainas į miegą išmaino,
Kurie nemėgsta košės su dūmais
Ir su uodais...
Lai eina po galais.


Nemėgstam rūkstančių mes kaminų,
Dulkėtų gatvių, miestų purvinų.
Yra gamta – mūs namas, o jame –
Keliauja mūs sušalusi gauja.

Ir po velnių...

Mums nesvarbu – ar sniegas, ar lietus,
Ar šaltas vanduo siekia net kelius.
Ir jei kontrolė traukiny yra – valio!
Mes ją sutinkam su linksma daina.

Ir po velnių visi tegul eina,
Kurie kontrolę į bilietą išmaino,
Kurie nemėgsta košės su dūmais
Ir su uodais...
Lai eina po galais.

Visi šaunuoliai šiam linksmam būry,
Prie laužo šokam, veržiamės pirmyn,
Su musėm kausimės ir su uodais,
Mums žygio šito niekas nepakeis.

Ir po velnių...

Mes keliauninkai esam neblogi
Visad su šypsena, visad linksmi.
Na ir tai kas, kad mes nuogi, basi,
N-toji sesija mums nebaisi.

Ir po velnių...

----

Bremeno muzikantai

Nieko nėr geresnio, kaip keliaut kartu,
Eiti per pasaulį mums visiems smagu.
Mums nebaisūs nuotoliai pavojai,
Su draugais išsiruošėm kelionėn.
Su draugais išsiruošėm kelionėn, lia lia...

Savo pašaukimo nepamiršim
Juoką, džiaugsmą su visais dalinsim.
Rūmų auksas, turtai nevilioja,
Mums brangesnė nuostabi kelionė
Mums brangesnė nuostabi kelionė, lia lia...

C Em
Dm G
C Am
Dm G C Am
Dm G C Am F G
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y37/folkas/Vaipukai/veliava.gif[/img]

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Starlin » 10 Rgp 2005, 21:06

Starlin variantas:

...kurie dainas į košę išmaino,
kurie nemėgsta miego su dūmais
ir su uodais, tegu eina po velniais!


:weedman:

Vartotojo avataras
Psychė
Girdėjo apie Žiedą
PranešimaiCOLON 14
UžsiregistravoCOLON 04 Rgp 2005, 20:13
MiestasCOLON Elesmera

#4 Standartinė Psychė » 10 Rgp 2005, 21:42

Pas Them By! (by J. R. R. Tolkien)

Upon the hearth the fire is red
Beneath the roof there is a bed
But not yet weary are our feet
Still around the corner we may meet
A sudden tree or standing stone
That none have seen but we alone.
Tree and flower and leaf and grass
Let them pass! Let them pass!
Hill and water under sky
Pass them by! Pass them by!

Still round the corner there may wait
A new road or a secret gate
And though we pass them by today,
Tomorrow we may come this way
And take the hidden paths that run
Towards the Moon or to the Sun
Apple, thorn, and nut and sloe,
Let them go! Let them go!
Sand and stone and pool and dell,
Fare you well! Fare you well!

Home is behind, the world ahead,
And there are many paths to tread
Through shadows to the edge of night,
Until the stars are all alight
Then world behind and home ahead
Well wander back to home and bed
Mist and twilight, cloud and shade
Away shall fade! Away shall fade!
Fire and lamp and meat and bread,
And then to bed! And then to bed!

3d! Prašom pasiskaityti forumo taisykles...

The Road (by J. R. R. Tolkien)

The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the road has gone,
And I must follow, if I can
Pursuing it with eager feet,
Until it joins some larger way
Where many paths and errands meet.
And whither then? I cannot say.
Paskutinį kartą redagavo 1 Psychė. Iš viso redaguota 10 kartus.
Atra gulai un ilian tauthr ono un atra ono waise skolir fra rauthr. May your swords stay sharp.

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Elfhild » 23 Rgp 2005, 13:06

Radau labai gražią sutartinę (trejinę, kaip ir ta tūta), bet ji pakankamai sudėtinga. http://ausis.gf.vu.lt/eka/songs/song03.html Tik kelis kartus perklausius supratau, kad pagal duotas natas reikia dainuoti taip (jeigu dainuoji pirmas): padainuoji I partiją (pirmos eilutės), o tada dar dainuoji vieną "taduvo" ir vieną "ratulo" su tarpais - t.y. III partija. Ir tik tada vėl imi dainuoti I partiją, antrą posmelį. O visus taduvėlius ir ratulėlius dainuoja šiek tiek kitaip, nei parašyta žodžiuose apačioje, bet nesunku susigaudyti.
Hrrrr

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Starlin » 04 Spa 2005, 20:20

Mhm, "Daina apie hobitus" mano. Bet palauk, reikia dar prirašyt porą posmų. Pataisytas variantas - kaip visiems?

Daina apie hobitus

Man hobitai labai patinka,
Su gaurais ant pėdų basų.
Ir jei tik maisto jiems nestinga,
Laimingi būna lig ausų.

Aš hobitą namie auginsiu,
Šukuosiu garbanas kasdien,
Mylėsiu, gerbsiu ir... maitinsiu,
Jis man dainuos dainas perdien.

Priedainis
Hobito daina, cho cho,
Džiugina mane, cho cho,
Glosto širdį jos gaida!

Mažyliai hobitai dailučiai,
Užaugę irgi neblogi:
Kokie apvalūs jų pilvučiai,
Nosytė įstabiai žavi.

Mažasis draugas hobitukas
Gers elį su tavim kartu
Ir kvapnią pypkę užsirūkęs
Pažers istorijų smagių.

Priedainis

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#7 Standartinė Indraja » 05 Spa 2005, 13:41

Kaip visiems, tai gana sunku nustatyti, bet siuntimui - labai gerai. Ir toliau taip :!:
anglisku,manau yra daug ir graziu,apie jas zinome,bet zygyje IMHO norejosi ko nors labiau lietuvisko
Psychės nurodytų eilių vertimukai atitinkamoje gijoje yra...

O šio Fran Walsh kūrinėlio vertimo forume lyg dar nebuvo. Jis, tiesa, begėdiškai ir nepoetiškai tiesioginis (nes iš titrų), bet skiemenų skaičius pritaikytas dainavimui. O jei ne prie Žygio dainų jo vieta - praneškit, persikraustysiu.

Padėk nuvargusią galvelę,
Naktis ateis, kelionės pabaiga tuoj.
Miegok, sapnuok tuos, kurie nuėjo jau –
Kviečia jie nuo kranto tolimiausiojo.
Kogi verki? Ašaros ritasi kodėl?
Regėsi greit – visos tavo baimės praeis.
Mano glėby tu tik ramiai miegi.

Ką gi matai ten, horizonte?
Žuvėdros klykia ko?
Per Jūružę Mėnesis teka
Laivai jau čia – namopi nuneš.
Aušra virs stiklu sidabro,
Šviesa ant vandens sielos keliauja.

Blėsta viltis pasauly nakties,
Per šešėlius blunka iš laiko ir atminties.
Nesakyk: esame pabaigoje –
Kviečia balti krantai, susitiksime mes,
Ir tu mano glėby miegosi tik.

Ką gi matai ten, horizonte?
Žuvėdros klykia ko?
Per Jūružę Mėnesis teka
Laivai jau čia – namopi nuneš.
Ir viskas virs stiklu sidabro,
Šviesa ant vandens, laivai pilki –
Vakaruosna.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Starlin » 11 Lap 2005, 11:18

Lūtijenos pasirinkimas

Pagal "I don't know how to love him" iš "Jesus Christ - Superstar" melodiją

Ak, ką dabar daryti?
Kaip tėvams pasakyti?
Jis - žmogus. Taip, jis - žmogus.
Panašių į jį daug nemačiau,
Kitoks nei aš, tačiau...

Negaliu juk visą laiką
Miškuose su juo gyventi.
Aš turiu. Taip, privalau
Pasiryžt atskleist, viską pakeist -
Kad tik žinočiau kaip... sunku man taip...

Berenai brangus, koks šviesus dangus,
Šaltis ir vanduo, geliantis ruduo!
Aš nežinau, ko atėjai,
Ko neišeini...

Vardu tikru pašaukęs,
Sustabdei laiko tėkmę.
Amžinai, negrįžtamai -
Praraja juoda priešais mane,
Turiu aš peržengt ją.

Tėvo sunki ranka,
Neatleis niekada.
O mama? O gal mama?
Sielvartaus labai, tu nežinai,
Kokia gili kančia... apimtų ją...

Berenai brangus, koks šviesus dangus,
Šaltis ir vanduo, geliantis ruduo!
Aš nežinau, ko atėjai,
Ko neišeini...

Tebūnie taip, kaip nuspręsta
Dviese nešim šitą naštą
Sutinku. Aš čia, kartu.
Nieko nebijau, neužmiršau,
Kaip skauda vienumoj... Bet ne dainoj, šitoj dainoj, mūsų dainoj.


(TAISA: pataisiau truputį žodžius) (TAISA IV 2006/01/02 Pataisyti paskutiniai žodžiai)
(TAISA II: Vakar atradau, kad galima labai šauniai dainuoti "Ai laurie lantar lassi suurinen" pagal... "Garota de Ipanema" melodiją :p )

TAISA III: Filksingo dienos tęsiasi 8)

Feanoras (Lindono bardo baladė)

Pagal Keistuolių "Eldorado"

Įsižiebus laužams,
Pasibaigus darbams,
Sidabru šviesai marginant orą
Palaimingoj šaly,
Minioje regim jį -
Nagingąjį noldą Feanorą.

Žaidė su ugnimi
Ir niūria lemtimi,
Nuolaidžiavo visiems savo norams.
Bet dėl priešo tamsos
Neprarado narsos
Karaliūnas puikus - Feanoras.

Spindesys akmenų
Išvedė iš namų
Giminės nesibaigiančią vorą.
Nepažinę tiesos,
Sekė jam iš paskos-
Neprilygstamąjį Feanorą.

Žodžiai jo ištarti
Gynė priekin karšti
Link tvirtovės Morgoto kuorų.
Mūšy kovės tvirtai,
Bet pražuvo jisai -
Liepsningasis karys Feanoras.
Paskutinį kartą redagavo 2 Starlin. Iš viso redaguota 2 kartus.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Starlin » 11 Lap 2005, 16:24

'čiū.

Eldorado. "I don't know how to love him" gal būt įmesiu vėliau, dabar neturiu po ranka.

Truputį pataisiau antrosios tekstą.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#10 Standartinė Starlin » 09 Bal 2006, 00:36

Per III-iąjį forumo gimtadienį dainuotos naujos filksingo dainos (tiksliau, jų tekstai...)


Gorlumas

(pagal "Vienišą jūreivį")

Aš toks menkas glitus Golumiūkštis,
Vis tą patį regiu per dienas.
Ieškau kam čia sprandelį nusukus,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Aš rūkyto karšio nemėgstu,
Gaudau tiktai šviežias žuveles
Geriu vandenį vietoje barščių,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Piktas hobitas pavogė Žiedą,
Kaip išspręsime savo bėdas
Teks palikti mylimą vietą
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Kurgi trauksiu išėjęs į kelią,
Kur vagies karštos pėdos nuves?
Nusibodo gyvent nerealiai,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Reiktų gal pamėginti hipnozę,
Mažu paslėptus klodus atsklęs?
Neprošal sužinot diagnozę,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Neturiu nei pačios, nei merginos,
Nebevaikštau seniai pas panas,
Nebuvau niekad kietas vaikinas,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.

Taigi šitaip kaip dūšia be vietos
Mindau purvino miesto gatves
Ir laikausi nežmoniškos dietos,
Nes niekad nieks nemylėjo manęs.
Vargšas Golumas

(pagal "Should I call you Jesus")

Jei žiedelis dar būt pas mumi,
Būt gyvent ramiau, gerokai patogiau.
Nes užuot pagavę žuvį,
Gobliniūkščiui sprandą suktume tuojau.

Negerai, oi negerai:
Neganda juoda užpuolė mus.
Kaip blogai, o kaip blogai:
Teko mum dėl jo, dėl jo palikt urvus –

Beginsas vagis, Beginsas vagišius,
Tai niekšelis jis, kiaulę mum pakišo!
Pagrobė brangiausią, nugvelbė mieliausią,
Ką be jo darysime vieni?

Karštas veidas įžūliai spokso,
Nebėra šešėlio šalto ir tamsaus,
Tik nesąmonės aplinkui riogso –
Kaip norėčiau ko nors drėgno ir glitaus.

Man baisu, taip baugu,
O kad galėčiau kad galėčiau pasislėpt!

Beginsas vagis, Beginsas vagišius,
Tai šlykštynė jis, gobliną pakišo!
Pagrobė brangiausią, nugvelbė mieliausią,
Nežinau, ką mum be jo reiks daryt. (x2)

Nesibaigianti sakmė

(pagal "Su žmonėm". Ši daina yra pagal Semo žodžius apie istorijas ir tai, kad jie su Frodu yra jų dalis)


Buvo Berenas narsuolis,
Gilgaladas mūšy žuvo,
Nargotrondo tvirti kuorai
Jau seniai seniai sugriuvo.
Ponas Bilbas ir drakonas,
Nimrodelė ilgaplaukė...
Mes ragavom elfų duonos
Ir upe Didžiąja plaukėm...

Dovana Galadrijelės -
Earendilio žvaigždelė,
Žalio Lorijeno gėlės
Ir kitiems jau puošė kelią.
Uolos pilkos, kalnas aukštas,
Vieniša ugnis laukuose,
Kartais tik svetys nelauktas
Svarbią paslaptį išduos.

Patys pasaką šią sekam,
Giesmę audžiam, sakmę buriam,
Tam pačiam sapne gyvenam,
Nors kiti prieš mus jį kūrė,
Tad kaip jie dar galim eiti,
Nenuleisti turim rankų,
Prisiminti žygį seną -
Naujas pats turės ateit...

Ir galbūt po metų šimto
Garbanoti hobitukai
Prie lauželio dėdę rimtą
Klaus apie šmaikštuoli Tūką,
Apie jo bičiulį Merį,
Apie elfų draugą Frodą,
Apie blogį, apie gėrį,
Giminės žmonių paguodą...

Nors kas žino, kaip čia būsią,
Gal tamsa žemelės laukia,
Bet vilties mes neužpūsim -
Pareiga ir žygiai šaukia!
Tarsi vienas būtų Kelias
Nelyg upė giliavagė –
Daug mažų greitų upelių
Įsiliet į srovę lekia.

Patys pasaką šią sekam,
Giesmę audžiam, sakmę buriam,
Tam pačiam sapne gyvenam,
Nors kiti prieš mus jį kūrė,
Tad kaip jie dar galim eiti,
Nenuleisti turim rankų,
Prisiminti žygį seną -
Naujas pats turės ateit... pas mus.Akordai (originalius akordus nuleidom, atrodo, per toną, nes man per aukštai buvo). Ritmas po šešis.

Posmai:

C........................G

Buvo Berenas narsuolis,
Am....................Em
Gilgaladas mūšy žuvo,
C........................Em
Nargotrondo tvirti kuorai
Am.......................Em
Jau seniai seniai sugriuvo.
F..........................Fm
Ponas Bilbas ir drakonas,
C..................Am
Nimrodelė ilgaplaukė...
F.........................Ab
Mes ragavom elfų duonos
Dm.................G7
Ir upe Didžiąja plaukėm..

Priedainis:

.........Am............Em
Patys pasaką šią sekam,
............F.......................C
Giesmę audžiam, sakmę buriam,
.......Ab.................Eb
Tam pačiam sapne gyvenam,
.......Fm...................G7
Nors kiti prieš mus jį kūrė,
.............Am..............Em
Tad kaip jie dar galim eiti,
.......F...............C
Nenuleisti turim rankų,
......F.............Fm
Prisiminti žygį seną -
............................G7
Naujas pats turės ateit...

Outro:

C - G - Am - Em - F7 - G7 - C
Paskutinį kartą redagavo 1 Starlin. Iš viso redaguota 10 kartus.

Folkas
Nazgūlas
PranešimaiCOLON 1843
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2005, 19:15
MiestasCOLON Narnia

#11 Standartinė Folkas » 09 Bal 2006, 19:58

Gyveno sau Berenas

Intro: Am Dm E Am
Am Dm E E (pirštuotė)

Be picking’o

Am Dm E Am
Gyveno sau Berenas su rūpesčiu didžiu,
Am Dm E Am
Mylėjo jis Lutjeną lakštingalos balsu
C Dm E Am
Daug dienų jis stebėjo ją, sau šokančią lyg angelą
C Dm E E
Ir širdis tiktai plakė taip, bet pakalbint kaip prieit.

Pr.
Dm C G C
Tu graži ir tyra, tu mana lakštingala
Dm Am E
Tu graži ir tyra, tu graži tyra...

Paprašė jis Tingolo Lutjenos rankelės,
Tingolas pamojo link Angbando pilies.
Daug dienų jis keliavo jais, nepramintais akmens takais,
Ir širdis tiktai plakė taip, bet kaip prisėlint, kaip prieit.

Pr.

Berenas įlindo į vilkolakio nasrus,
Lutijena apsivilko šikšnosparnio sparnus.
Daug dienų jie keliavo taip, kad neužtiktų jų šnipai,
Ir širdis tiktai daužės jiems, bet kaip išlikt nepastebėtiems...

Pr.

Berenas užsilipo ant Morgoto pečių,
Išlupo silmarilį Finrodo peiliu.
Ir pagaliau po tiek dienų pasuko jiedu link namų,
Ir širdis tiktai daužės jiems, bet kaip išlikt nenubaustiem.

Pr.
(Pištuotė)
Tingolas gavęs akmenį įsiuto iš tiesų,
Ir sako „ką daryti, kad kvailas toks esu“
Bet pagaliau po tiek dienų įsimylėjejiai yra kartu,
Dvi širdys plaka kaip viena, primins mums apie juos daina.

Pr.


TAISA: Laiquos patarimu pataisytas antras stulpelis.
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y37/folkas/Vaipukai/veliava.gif[/img]

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#12 Standartinė Laiqualasse » 07 Geg 2006, 22:47

Šiek tiek filksingo iš žygio po Punios šilą ir apylinkes:

Priesaika
[Originalas - "Palaimink, Dieve, mus"; jei kas turite skaitmeninį variantą - AŽ]

Pasakyt reikia išdidžiai
Nors sunku dabar išties:
Medžių šviesoje augusiems vaikams
Reikia laisvės ir vilties.

Į rytus kartu mes sunkiais takais
Trauksim paskui Tamsųjį;
O kas bus tenai, mes nežinome,
Bet širdy liepsna karšta.

Nenurimkite ir pakilkite,
Eikite paskui mane!
Mano šeimą skatins visuomet
Priesaika dabar duota:

[Pried.:] Mes sakom, Valos, jums
Išklausykit mus!
Nes mes niekad neatleisim
Tam, kur(i)s pavogs Silmarilius.
Išgirskit, Valos, mus
Šiandien - ta diena,
Kai visi kartu išeinam
Paskui Morgotą.

Išeinu ir išsivedu
Giminę narsių karių,
Nebereikia mums šitokių dievų, -
Drąsiai jums dabar tariu.

Per šaltus ledus ir gūdžias girias
Persekiosim Morgotą
Mes kovosim ten, toli rytuose
Kol širdy liepsna gyva.

Įsikursime ir gyvensime
Jeigu Eru šitaip lems,
Bet mūs' širdyse ir mūs' mintyse
Priesaika viena gyvens:

[Pried.]

***

Sakmė
[Originalas - Therion "Lemuria"]

Gūdžioj girioj, giliai
Seni griuvėsiai stūkso pamiršti...
Tenai rasi tu galbūt
Legendų senų...

O danguje
Daug žvaigždžių
(Tenušviečia jos tau kelią)
Žvelgia žemėn
Liūdnai, bet gražiai
Jos tau sakmę pasakys

Apie žmones, kur' buvo čia
Apie tuos, kuriuos dar net ir šiandien minime
Bereną ir Lūtijeną
Kurie parnešė lobį iš tamsiausiųjų gelmių
Lemtį valdė Tūrambaras,
Bet nukrito ant ašmenų kardo jis juodų
Tarsi stirna šoko sesuo
Nebematė jau niekas, kur ją nunešė vanduo.

[Šaukia jie tave, iš giliausios praeities
Išgirski, atsakyk!]

Apie Bilbą ir jo draugus,
Apie tai, kaip keliavo, jis su dvorfais kartu
Ir drakono lobius didžius
Atkovojo jie kalno karaliui pagaliau;
Ar girdėjai elfų giesmes,
Kaip suspindo hobitams jie naktį lyg mėnuo?
Jiems pasiekus kalną lemties,
Vienas žiedas išnyko liepsnose gelmėse.

***

Jei kam nors, mokančiam groti (*žvilgsnis į Folką*) irba dainuoti (*žvilgsnis į Starlin*) kils noras išmokti šituos kūrinius ir juos atlikti, jausiuosi be galo pagerbtas. Kopiraito nesaugau, galit taisyti, kiek patinka - žinau, kad daug kur šlubuoja kirčiai, kai kur ir skiemenų skaičius.
Paskutinį kartą redagavo 1 Laiqualasse. Iš viso redaguota 7 kartus.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Folkas
Nazgūlas
PranešimaiCOLON 1843
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2005, 19:15
MiestasCOLON Narnia

#13 Standartinė Folkas » 03 Lie 2006, 14:48

Kam jūs šitą giją teršiat beprasmiais komentarais. Čia paliekam tik dainoms. Kad nereikėtų paskui ieškot per 5 puslapius. Tokiems komentarams, kurie tenori pasakyti "Ei, atsiųskit tą ir aną gabalą" yra "Bardų kampelis" ir "Muzika", Žaliajame drakone.
Tikiuosi, likau suprastas. :wink:
Taip, žinau, aš ir pats taip dariau, bet supratau, kad nėra reikalo čia rašyt. Gal susitarsim? :roll:


Tavo balsas išgirstas. Komentuoti nuo šiol prašom http://tolkien.balt.net/viewtopic.php?p=46563#46563, tik nepamirškit nurodyti, ką komentuojate.
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y37/folkas/Vaipukai/veliava.gif[/img]

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#14 Standartinė Starlin » 23 Lie 2006, 19:27

Čia yra pora liaudies dainų, lengvai perdirbtų į filksingą. Jos turėjo būt dainuojamos Asvejos stovykloj, bet supratau, kad tai per sudėtinga :roll:


Po Dviejų Medžių žūties

Ko tu liūdi, berželi

1. - Ko tu liūdi, berželi,
Lioi liūdela
2. Ar tau gaili šakelių,
3. Ar žaliųjų lapelių?
4. - Nei man gaila šakelių,
5. Nė žaliųjų lapelių:
6. Sidabrinės raselės
7. Ir aukso lytelio.
8. - Ko tu liūdi, sesute,
9. Ar tu gaili akelių,
10. Ar baltųjų rankelių?
11. - Nei man gaila akelių,
12. Nė baltųjų rankelių:
13. Dienelių šviesiųjų,
14. Dainelių skambiųjų.
15. - Ko tu liūdi, broliukai,
16. Ar tau gaili žirgelia,
17. Ar in žirga balnelia?
18. - Nei man gaila žirgelia,
19. Nė in žirga balnelia,
20. Gaila žalio lapelio,
21. Margojo vainikėlio.Po Giminžudystės Alkvalondėje


Dai kas padunda

Pritarinys:

Dabileli dabile,
Dabiluti dabile

1. Dai kas padunda,
Dabile,
2. Plačiuoju keleliu,
3. Per juodą žemę,
4. Per tankią girią?
5. Ar ne mūs broleliai
6. Atsilankyti,
7. Ar ne mūs sesiulas
8. Mūsų padaboti.
9. Dai kas padunda
10. Plačiu keleliu,
11. Ko plienas žvanga
12. Ko akys dega?
13. Ar tai mūs broliukas,
14. Ar tai mūs sesiula?
15. Kur nupuolė lašas
16. Raudono kraujo,
17. Rožė pražydo,
18. Žemčiūgas krito.
19. Kur mano tėvelis
20. Galvą padėjo,
21. Ten mano bernelis
22. Su broliu kovojo,
23. Ten mano motulė
24. Gailiai raudojo.

----

Taip pat - stovyklai darytas mano ir Laiquos vertimas tiesiai iš kvenjos :)A! auksu krenta lapai vėjyje,
metų daugybė it medžių sparnų!
Metai, kaip spartūs gurkšniai saldžiausio
Miruvoro pralėkę aukštose menėse
Toli Vakaruose, po mėlynais
Vardos skliautais, kuriuose mirga žvaigždės
Giesmėj šventosios karalienės.

Ir kas dabar įpiltų mano taurėn?

Nes štai Tintalė Varda nuo Oijolosės
Kaip debesis rankas Elentarė pakėlė,
Kiekvieną taką nušlavė šešėlis,
Iš pilkosios šalies nudrykus tamsa
Ant putotų bangų tarp mudviejų,
O miglos paslėpę Kalakirjos lobius amžiams.
Pradingo jau, Rytams pradingo Valimaras!
Lik sveikas! Terasi tujen Valimarą!
Galgi tujen jį rasi! Lik sveikas!

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#15 Standartinė Indraja » 14 Rgp 2006, 02:34

Antrojoje Silmarillion misterijoje giedota ši giesmė (pagal atitinkamos Kalėdų giesmės melodiją):

Enderë rytų
Rožė inžydo,
Aiya Yavanna, aiya

Yestarë rytų
Dyvai pasidarė,
Aiya Irmo, aiya

Dyvai pasidarė:
Ažerai užšalo,
Aiya Ulmo, aiya

Jaunas bernelis
Ladelį kirto,
Aiya Uinen, aiya

Ladelį kirto,
Žirgelį girdė,
Aiya Oromë, aiya

Žirgelį girdė,
Mergelį virkdė,
Aiya Nienna, aiya

Atlėkė elnias
Devyniaragis,
Aiya Nessa, aiya

An pirmo rago
Ugnelė degė,
Aiya Varda, aiya

An antro rago
Kavoliai kalė,
Aiya Aulë, aiya

Jūs, kavolėliai,
Mani brolaliai,
Aiya Eönwë, aiya

Oi jūs nukalkit
Aukselio žiedą,
Aiya Tulkas, aiya

Aukselio žiedą,
Sidabro žirklas,
Aiya Vairë, aiya

Aš nukarpysiu
Aglių šakelas,
Aiya Vána, aiya

Aglių šakelas,
Pušų viršūnes,
Aiya Manwë, aiya

Gal pamatysiu
Tėvulio dvarų,
Aiya Estë, aiya

Po tėvulio dvarų
Povas vaikštinėjo,
Aiya Melian, aiya

Povas vaikštinėjo,
Mergos varinėjo,
Aiya Námo, aiya
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Exon » 15 Rgp 2006, 13:08

Apsėdimo Magloro dvasia, bet ne talentu pasekmėlė ;).
(Pagal Kansas “Dust in the Wind” melodija, kažkokius akordus radau ČIA.)

Po šiaurės dangum

Užsimerk, kai rytuose bunda svetima aušra.
Juk žinai, mums dilimą neša šį didi šviesa.
Po šiaurės dangum, grėsmi šviesa po šiaurės dangum.

Naktimis kaukia mėnesienoj Morgoto vilkai.
Nustelbė viltį dovanojančias žvaigždes jinai.
Po šiaurės dangum, nėra vilties po šiaurės dangum.

Spindesys pirmapradis krištolan įkalintas.
Vis ryškiau žiba jis, kai kaupiasi aplink tamsa.
Po šiaurės dangum, viena šviesa po šiaurės dangum.
Žiba ryškiau, vis ryškiau po šiaurės dangum!
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#17 Standartinė Laiqualasse » 20 Rgp 2006, 23:00

And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Indraja » 09 Rgs 2006, 10:58

Patvarkau antologiją...

Štai ten viršuj yra "Paukščiai". Vietoj "žmogų" užtenka sakyt "elfą", ir bus puiki noldų išeivių giesmė.
***
...Kai užgrojo "Aš dar dainuosiu", Exon pastebėjo: "Čia gi apie Finrodą!" Ir minioje dvi šokėji šoko Finrodo giesmę...
***
Apie Finrodą (FZ stiliumi).
Paskutinį kartą redagavo 2 Indraja. Iš viso redaguota 4 kartus.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#19 Standartinė Exon » 03 Geg 2007, 20:22

Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Laiqualasse » 25 Bir 2007, 11:43

And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

BUTTON_POST_REPLY