Eksperimentinis ,,Valaquenta" vertimas

Tanor Quettaron: J.R.R.Tolkien'o sukurtos kalbos ir Tolkien'o kūrinių vertimai.
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

Eksperimentinis ,,Valaquenta" vertimas

#1 Standartinė Starlin » 28 Lie 2004, 11:57

Na va, jau kuris laikas jis pas mane mėtėsi popieriniu pavidalu, o dabar galų gale suvedžiau į elektroninį. Mano nuomone, pavyko daug prasčiau negu Ainulindale, visų pirma dėl daugybės variantų kaip galima versti tokius žodžius kaip "Queen", antra, paskutinis skirsnis - Apie priešus - turi krūvas dviprasmybių. Na, bet geriau dabar negu niekada :) Beje, jeigu kas nors ketina atidžiau perskaityti ir veltis į tolesnes vertimo diskusijas, patariu parašyti man AŽ, aš atsiųsiu tvarkingą Wordinį variantą, nes šitą sunkiau skaityti.

Valaquenta

Pasakojimas apie valas ir maijas pagal eldų išmintį

Pradžių pradžioje iš savo minties Eru, Vienatinis, elfiškai vadinamas Ilūvataru, sutvėrė ainas, ir jie jam kūrė didžią Muziką. Su ja užgimė Pasaulis, nes Ilūvataras ainų giesmę padarė matomą, taip kad jie regėjo tarsi šviesą tamsoje. Daug ainų karštai pamilo Pasaulio grožį ir istoriją, kuri kaip vizija jųjų akyse prasidėjo ir vystėsi. Todėl Ilūvataras davė jų vizijai būtį ir įkurdino Tuštumoje, nusiuntęs Pasaulio širdin liepsnoti Slaptąją Ugnį, ir pavadino tą Pasaulį Eä.
Tuomet norintys ainos pakilo ir įžengė į jį Laiko pradžioje: tatai buvo jų darbas – pradėti ir darbais sutverti matytąją viziją. Ilgai jie triūsė Eä platybėse, per didelėse elfams ar žmonėms suvokti, kol skirtu laiku atsirado Arda, Žemės Karalija. Tada ainos įsisiautė Žemės rūbuosna, nusileido į ją ir ten gyveno.

Apie valas

Iš tųjų dvasių didžiąsias elfai vadina valomis, Pasaulio Galybėmis, o žmonės dar ir dievais. Valų valdovų, Valar, yra septynetas, kaip ir valdovių – Valier. Šitokie buvo jų vardai Valinoro elfų kalba, nors Viduržemės elfai juos vadina kitaip, o žmonės turi begales savų šaukinių. Valdovų vardai, tinkamiausia tvarka išdėstyti: Manvė, Ulmas, Aulė, Oromė, Mandosas, Lorijenas ir Tulkasas; o Valdovių: Varda, Javana, Nijena, Estė, Vairė, Vana bei Nesa. Melkoras vala nebelaikomas, o jo vardo Žemėje niekas netaria.

Manvė ir Melkoras Ilūvataro mintyse buvo broliai. Iš Pasaulin įžengusiųjų pradžioje galingiausias buvo Melkoras, bet Manvė Ilūvatarui mieliausias ir geriausiai supranta jo tikslus. Laikui išvešėjus, jį paskyrė pirmuoju iš Karalių: Ardos ir visa ko, kas ten yra, valdovu. Ardoje jis labiausiai myli vėjus ir debesis, taip pat visą oro sluoksnyną, nuo aukščiausių iki žemiausių kampelių, nuo tolimiausių Ardos Šydo kraštų lig vėjelių, siūruojančių žolę. Jį vadina Sūlimu, Ardos Kvapo valdovu. Myli jis greitus stipriasparnius paukščius, o jie jo klauso.
Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visus Eä užkaborius. Vardos grožio nei žmonių, nei elfų žodžiais neįmanoma apsakyti, nes josios veide tebegyva Ilūvataro šviesa. Šviesa – Vardos džiaugsmas ir stiprybė. Iš Eä gelmių atžengė ji padėti Manvei, nes Melkorą dar prieš Muziką pažino ir nemėgo, o jis nekentė jos ir bijojo daug labiau negu bet kurio kito Eru tvarinio. Manvė ir Varda retai kada išsiskiria ir gyvena Valinore. Jų rūmai dunkso amžinuose sniegynuose, Oijolosėje, Tanikvetilio, aukščiausio Žemės kalno, viršūnėje. Atsisėdęs savo sostan Manvė žvelgia tolyn ir, jei Varda šalimais, regi toliau nei bet kurios kitos akys per miglas, pro tamsą, virš jūros platybių. O Varda, būdama su Manve, girdi geriau nei bet kurios kitos ausys: šauksmus nuo rytų lig vakarų, kalvose ir slėniuose, ataidinčius iš tamsių Melkoro užkaborių. Iš visų šiame pasaulyje gyvenančių Didžiųjų Vardą elfai labiausiai myli bei garbina. Elbereta ją vadina ir šaukiasi jos iš Viduržemės šešėlių, gieda šį vardą žiebiantis žvaigždėms.
Ulmas – vandenų valdovas. Jis yra vienas ir niekur ilgai negyvena – klajoja laisvas po visus gilius vandenis žemėje ar po ja. Pagal galybę Ulmas nusileidžia tik Manvei, ir prieš sukuriant Valinorą jiedu buvo artimiausi draugai, bet po to jis retai teatsilankydavo valų pasitarimuose, nebent buvo svarstomi svarbūs dalykai – visa Arda buvo Ulmo mintyse ir jam nereikia poilsio vietų. Be to, Ulmas nemėgsta rodytis sausumoje ir retai įsivelka į kūną, kaip daro kiti valos. Eru Vaikus, pamačiusius Ulmą, apimdavo didelė baimė, nes Jūros Karaliaus išnirimas buvo grėsmingas: išrodė jis tarsi auganti banga, besiritanti sausumon, su tamsiu putotu šalmu ir šarviniais apdarais, žvilgančiais nuo sidabro ligi žalių atspalvių. Manvės trimitai skardūs, o Ulmo balsas gilus tarsi vandenyno gelmės, kurias jis vienas tėra matęs.
Tačiau Ulmas myli tiek elfus, tiek žmones ir niekad nėra jų palikęs, netgi valoms ant jų įniršus. Kartais jis nemačiom atplaukia prie Viduržemės krantų arba įeina gilyn į sausumą per jūros įlankas ir ten pučia savo puikiuosius ragus Ulumūrus, iš baltų kriauklių padarytus, o tie, kurie muziką išgirsta, amžinai ją girdi širdyse, ir jūros ilgesys niekada jų nebepalieka. Bet daugiausiai Ulmas Viduržemės gyventojams kalba balsais, tik kaip vandens muzika supantamais. Nesgi visos jūros, ežerai, upės, versmės ir šaltiniai yra jo valdžioje, todėl elfai sako, kad Ulmo dvasia teka visomis pasaulio gyslomis. Šitaip jį netgi gelmėse pasiekia žinios apie visas Ardos reikmes ir skausmus, kurių kitaip Manvė nesišgirstų.
Aulė galybės turi nedaug mažiau nei Ulmas. Jo valdžioje – visos medžiagos, iš kurių suausta Arda. Pradžioje jis daug ką tvėrė drauge su Manve bei Ulmu, o visų žemynų suformavimas buvo jo užduotis. Aulė – kalvis ir visų amatų meistras, jam patinka tiek maži įgūdžių reikalaujantys darbeliai, tiek didieji senovės tvėrimai. Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir auksas, rankoje ne mažiau gražus nei kalnų sienose ar jūros duburiuose. Noldos mokėsi daugiausiai iš jo ir su juo draugavo. Melkoras Aulei pavydėjo, nes šis buvo į jį panašiausias mintimis ir sugebėjimais, tad ilgai tarp judviejų nerimo varžytinės, per kurias Melkoras gadino ar griovė Aulės kūrinius, o Aulė vargo taisydamas jo sukeltą netvarką ir griuvėsius. Taip pat abu troško tverti savus tvarinius, naujus, kitų dar nesugalvotus, ir abu mėgo savo gebėjimų gyrimus. Tačiau Aulė liko ištikimas Eru ir jojo valiai perdavė visa, ką kūrė; jis ne pavydėjo kitiems jų darbų, o klausė patarimų ir pats juos dalijo. O Melkoras švaistė dvasią pavydui ir neapykantai, kol galiausiai beišgalėjo tverti tik kitų minčių pajuoką, ir visus jų kūrinius kaip galėdamas naikino.
Aulės sutuoktinė yra Javana, Vaisių Dalytoja. Ji myli visa, kas auga žemėje, ir visą jų nesuskaičiuojamą įvairovę laiko mintyse: nuo senųjų miškų medžių, tarsi bokštų išrodančių, iki samanų ant akmenų ar mažų paslaptingų sutvėrimų pelėsiuose. Javaną po Vardos iš valų valdovių gerbia labiausiai. Kaip moteris ji atrodo aukšta, įsisupusi žaliuosna rūbuosna, bet kartais įgyja kitų pavidalų. Kai kas matė Javaną stovint po dangaus skliautu tarsi medį, o jos karūna buvo Saulė; nuo šakų ant išdžiūvusios žemės liejosi auksinė rasa, tad dirva žaliavo javais; medžio šaknys glūdėjo Ulmo vandenyse, o lapuose šnarėjo Manvės vėjai. Kementare, Žemės Karaliene, ją eldiškai vadina.
Dar yra broliai feanturai, dvasių vadai, dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai jų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas.
Namas, vyresnysis, gyvena Mandose, Valinoro vakaruose. Jis sergsti Mirusiųjų Namus ir šaukia nužudytųjų dvasias. Namas nieko nepamiršta ir žino visa, kas bus, išskyrus tai, ką Ilūvataras savo valioj laiko. Namas – valų Lėmėjas, tačiau lemtį ir nuosprendžius skelbia tik paprašytas Manvės. Jo pati – Vairė Audėja, audžianti visus kada Laike nutinkančius dalykus savo tinkluosna, užklojančiuosna amžiams bėgant vis platėjančias Mandoso menes.
Irmas, jaunesnysis, - vizijų bei sapnų valdovas. Valų žemėse jo sodai auga Lorijene – tai gražiausios vietos visame pasaulyje, pilnos dvasių. Švelnioji Estė, žaizdų ir nuovargio gydytoja, - jo žmona. Pilkas jos apdaras, poilsis jai dovanotas. Estė dienomis ne vaikšto, o miega medžių šešėliuose paskendusio ežero Lorelino saloje. Visi, kas gyvena Valinore, iš Irmo ir Estės versmių semiasi atgaivos, o patys valos dažnai atvyksta į Lorijeną atilsio ir Ardos naštos palengvinimo.
Už Estę galingesnė yra feanturų sesuo Nijena, gyvenanti viena. Ji žino, kas yra skausmas, ir gedi kiekvienos Ardai Melkoro padarytos žaizdos. Toks didis buvo Nijenos sielvartas plėtojantis Muzikai, kad josios giesmė virto rauda dar prieš pabaigą, ir gedulas buvo įaustas Pasaulio temosna jam neužgimus. Bet ne savęs Nijena verkia, ir jos besiklausantys išmoksta užuojautos bei išlikimo vilty. Jos rūmas stovi tolimiausiuose vakaruose, ant pasaulio ribos. Retai kada Nijena užsuka į džiugesio pilną Valimaro miestą, mieliau keliauja į Mandoso menes, stūksančias netoliese, o visi Mandose laukiantys jos šaukiasi, nes Nijena įkvepia dvasiai stiprybės ir paverčia sielvartą išmintimi. Jos namų langai žvelgia į išorę, už pasaulio sienų.
Stipriausias ir šaunumą darbais įrodęs Tulkasas dar vadinamas Astaldu – Narsiuoju. Jis Ardon įžengė paskutinis, idant padėtų valoms pirmuosiuose mūšiuose su Melkoru. Jam imtynės ir stiprybės išmėginimai – vienas džiaugsmas. Tulkasas nejodinėja jokiu žirgu, nes nepavargdamas gali bėgte pralenkti bet kokį dvikojį sutvėrimą. Jo plaukai ir barzda auksiniai, oda įdegusi, o ginklai – plaštakos. Tulkasui mažai terūpi tiek praeitis, tiek ateitis, tad patarėjas jis nekoks, užtat draugas ištikimas. Jo žmona yra Nesa, Oromės sesuo, taip pat lanksti ir greitakojė. Nesa myli elnius, ir jie ją seka, kai pas juos atkeliauja, tačiau ji gali elnius pralenkti lėkdama – greita tarsi strėlė yra Nesa, jos plaukuose švilpia vėjas. Šokis – jos aistra, ir šoka ji Valimare, amžinai žaliuojančiose pievose.
Oromė – galingas valdovas, tegu silpnesnis nei Tulkasas, bet pavojingesnis supykęs – juk Tulkasas visad juokiasi, žaidime ar kare, net Melkorui kvatojosi į veidą kautynėse, kai dar elfai nebuvo gimę. Oromei patiko Viduržemė, tad nenoromis ją paliko ir galiausiai persikėlė į Valinorą. Anksčiau jis dažnai grįždavo į rytus: perkopęs kalnus, atsidurdavo su visa svita kalvose ir lygumose. Jis medžioja pabaisas bei puolusius žvėris ir myli žirgus bei skalikus, taip ir medžius, dėl ko dar vadinamas Aldaronu, o sindiškai – Tauronu, Girių Valdovu. Oromės žirgas vardu Naharas, balto plauko saulėje ir švytinčio sidabru naktį. Valaroma – jo puikusis ragas, kurio balsas skrieja tarsi purpure tekanti saulė ar aštrus debesis skrodžiantis žaibas. Tasai garsas kildavo viršum kitų svitos ragų miškuose, Javanos išaugintuose Valinore, - šičia Oromė ruošdavo savo valdinius ir žvėris vyti blogiui tvertus Melkoro padarus. Oromės pati – Vana, Amžinai jauna, Javanos jaunesnioji sesuo. Jai praeinant dygsta gėlės, pažvelgus skleidžiasi žiedai, o paukščiai užgieda jai artėjant.

Tokie tad Valar ir Valier vardai ir trumpas jų būdo aprašas, kaip Amane juos regėjo eldos. Tačiau kad ir žavūs bei didingi buvo jų pavidalai, kuriuose pasirodydavo Ilūvataro vaikams, tatai tebuvo šydas, gaubiantis jų grožį ir galią. Ir jei čia sudėta tik maža eldų išminties dalelė, ji yra niekas, palyginus su tikrąja valų būtimi, išsidriekusia toliau ir amžių amžius seniau nei mes galime įsivaizduoti. Iš jų Devyni buvo galingiausi ir gerbiamiausi, bet vienas buvo išskaičiuotas, tad liko Aštuonetas – Aratos, Ardos Didieji: Manvė ir Varda, Ulmas, Javana ir Aulė, Mandosas, Nijena ir Oromė. Nors Manvė – jų karalius, Eru paskirtas valdyti, didybės jie vienodos, pralenkia kitus valas bei maijas ar bet kokį kitą luomą, Ilūvataro pasiųstą į Eä.

Apie maijas

Su valomis atkeliavo kitų dvasių, taip pat užgimusių anksčiau nei Pasaulis, to paties luomo kaip valos, bet menkesnių. Tai – maijos, valų tauta, tarnai ir pagalbininkai. Elfai nežino, kiek jų yra, ir retas kuris turi vardą Ilūvataro vaikų kalbose, nes Viduržemėje maijos elfams ir žmonėms matomu pavidalu nedažnai pasirodydavo, nebent Amane buvo kiek kitaip.
Valinoro maijų vyresnieji, kurių vardai prisimenami Senųjų Dienų pasakojimuose, buvę Ilmarė, Vardos parankinė, ir Eonvė, Manvės šauklys bei vėliavnešys, kurio apsiėjimo su ginklais niekas Ardoje nepralenkia. Bet Ilūvataro vaikams iš maijų geriausiai pažįstami Osė ir Uinena.
Osė – Ulmo valdinys, prižiūrintis jūras, skalaujančias Viduržemės krantus. Gelmėsna jis nesileidžia, o yra pamėgęs pakrantes bei salas ir pamilęs Manvės vėjus, nes audra – Osės džiaugsmas, ir jis juokias tarp riaumojančių bangų. Jojo pati yra Uinena, Jūrų Ponia, kurios plaukai driekiasi per visus vandenis po dangumi. Ji myli visus sūrių srovių padarus bei ten augančias žoles. Tai jos šaukiasi jūrininkai, nes ji gali nuraminti bangas, sutramdyti laukinį Osės siautulį. Nūmenorėnai ilgai gyveno jos sergstimi ir gerbė ją ne mažiau nei valas.
Melkoras nekentė Jūros, nes negalėjo jos numaldyti. Sakoma, kad, tveriant Ardą, jis iš kailio nėrėsi, siekdamas palenkti sau Osę, žadėjo jam už tarnystę visą Ulmo karaliją ir galią. Štai kodėl seniai seniai jūros vandenys sukilo ir užliejo sausumą, tačiau Uinena, išmelsta Aulės, nuramino Osę ir atvedė Ulmui. Osei buvo atleista, jis grįžo prie senojo valdovo ir tebėra ištikimas ligi šiolei – bent iš dalies, nes žiaurumo troškimas jo nepaliko, ir kartais jis siautėja savarankiškai, be Ulmo, savo valdovo, įsako. Dėl to prie jūros gyvenantys ar laivais plaukiojantys gal ir myli Osę, bet juo nepasitiki.
Melijana – tai vardas maijos, tarnavusios Vanai ir Estei. Prieš atkeliaudama Viduržemėn, ji ilgai gyveno Lorijene, kur prižiūrėjo Irmo soduose vešinčius medžius. Lakštingalos čiulbėjo, kur tik ji beeidavo.
Išmintingiausias maija buvo Olorinas. Jis taip pat gyveno Lorijene, bet dažnai užsukdavo į Nijenos namus, kur iš jos išmoko gailesčio bei kantrybės.
Apie Melijaną daug pasakojama ,,Quenta Silmarillion“, bet apie Oloriną tie pasakojimai neužsimena, nes, nors jis elfus mylėjo, tarpu jų vaikščiojo nematomas ar tokio kaip jie patys pavidalo, tad jie nežinojo, iš kur atkyla tos gražios vizijos ar išmintingi raginimai, kuriuos jų širdysna Olorinas įpūsdavo. Vėlesniais laikais jis buvo visų Ilūvataro vaikų bičiulis ir gailėdavosi jiems sielvartaujant; tie, kurie jo klausydavo, pamesdavo neviltį, atsikratydavo tamsių klejonių.

Apie priešus

Iš visų vardų paskutinis minimas Melkoro, Ateinančio Didybėje. Tik šį vardą jis suteršė, ir noldos, iš elfų nuo jo blogio labiausiai nukentėję, jo nedrįsta tarti – vadina Morgotu, Tamsiuoju Pasaulio Priešu. Ilūvataras jam davė didžią galią, tad buvo jis su Manve lygus. Ir kitų valų galios bei išminties dalelę Morgotas turėjo, bet naudojo blogiems tikslams ir švaistė savo stiprybę smurtui bei tironijai. Nes Ardos ir viso, kas joje yra, jis geidė, troško Manvei duoto karaliavimo ir savo broluvos valdų.
Nuo didybės puolė jis per puikumą į panieką visam kam, išskyrus sau pačiam – niekingai ir apgailėtinai dvasiai. Jis supratimą pavertė gudrumu, pajungdamas savo valiai visa, kuo tik galėjo pasinaudoti, kol virto melagiu be gėdos. Pradžia buvo šviesos troškimas, bet, negalėdamas jos sau vienam išlaikyti, jis per ugnį ir įniršį puolė į milžiniškas liepsnas, žemyn į Tamsą. Tai tamsą Morgotas daugiausiai naudojo, skleisdamas blogį Ardoje, pripildė ją baimės visiems gyviems padarams.
Tačiau toks galingas buvo jojo įžengimas, kad per pamirštus šimtmečius jis varžėsi su Manve ir kitais valomis, ilgai laikė pajungęs didžiumą Žemės teritorijų. Tik jis nebuvo vienas: daug maijų, jo didybės metais galios patrauktų, iki pat puolimo tamson liko Morgotui ištikimi, o kitus jis vėliau paviliojo melais ir išdavikiškomis dovanomis. Iš šių dvasių itin kraupūs buvo Valaraukos, ugnies botagai, Viduržemėje vadinti balrogais, siaubo demonais.
Iš Morgoto tarnų, turinčių vardus, galingiausia buvo dvasia, kurią eldos vadino Sauronu arba Gortauru Žiauriuoju. Iš pradžių jis buvo vienas Aulės maijų, tad gerai išmanė jų amatus. Visuose Melkoro Morgoto žygiuose Ardoje, jo skaitlinguose darbuose bei gudriose apgaulėse Sauronas dalyvavo ir tik todėl buvo ne toks blogas kaip jo ponas, kad ilgai tarnavo ne sau, o kitam. Tačiau gerokai vėliau jis pakilo tarsi Morgoto šešėlis, jo neapykantos šmėkla ir paskui jį iškeliavo tuo pačiu pragaištingu keliu – žemyn į Tuštumą.

ČIA VALAQUENTA BAIGIASI

Sulietuvintų žodžių žodynėlis (pasirodymo tvarka; žvaigždutė reiškia, kad tokia forma knygoje nevartojama, bet galima):
Valinoras – Valinor
Oromė – Oromë
Mandosas – Mandos
Lorijenas – Lórien
Tulkasas – Tulkas
Varda – Varda
Javana – Yavanna
Nijena – Nienna
Estė – Estë
Vairė – Vairë
Vana – Vána
Nesa – Nessa
Sūlimas – Súlimo
Oijolosė – Oiolossë
Tanikvetilis – Taniquetil
Elbereta – Elbereth
*Ulumūras, Ulmūrai – *Ulumúr, Ulumúri
Nolda, noldos – Noldo, Noldor
Kementarė – Kementári
*Feanturas, feanturai – *Fëantur, Fëanturi
Namas – Námo
Irmas – Irmo
Lorijenas – Lórien
Lorelinas – Lórellin
Valimaras – Valimar
Astaldas – Astaldo
Aldaronas – Aldaron
Tauronas – Tauron
Naharas – Nahar
Valaroma – Valaróma
Amanas – Aman
*Arata, aratos – *Arata, Aratar
Maia, maijos – Maia, Maiar
Ilmarė – Ilmarë
Eonvė – Eönwë
Osė – Ossë
Uinena – Uinen
Nūmenorėnas, nūmenorėnai – númenorean, númenoreans
Melijana – Melian
Olorinas – Olórin
Morgotas – Morgoth
*Valarauka, valaraukos – *Valarauka, Valaraukar
Balrogas, balrogai – Balrog, Balrogs / *Belroeg
Sauronas – Sauron
Gortauras – Gorthaur

Vartotojo avataras
Toma
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 758
UžsiregistravoCOLON 04 Geg 2004, 16:27

#2 Standartinė Toma » 28 Lie 2004, 12:06

Viskas labai šaunu, tik leisk pastebėti, kad Tulkasas nelabai kaip skamba. Gal geriau jau palikti taip, kaip yra (Tulkas). Juo labiau, kad profesorius šiuo atveju ir taip atidavė duoklę lietuvių kalbai :)

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Starlin » 28 Lie 2004, 12:18

Šitą problemą žinau, todėl ir sakiau, kad Valaquentą sunkiau išversti - yra per 30 sulietuvintų žodžių. Dėl paties Tulkaso problema tokia: arba jį padarome išimtimi iš taisyklės, arba nepadarome. Ir vienu, ir kitu atveju kažkas nukenčia. Manau, geriau šita tema diskutuoti vertimo (lietuvinimo) diskusijose.

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#4 Standartinė Indraja » 29 Lie 2004, 22:23

Šaunu, Starlin!!!

{Starlin} [Indrajos]
SR – skonio reikalas (t.y., kalbu ne apie didelę klaidą, o apie prasmės ar stiliaus atspalvį, arba – kuklia nuomone – tikslumą).
Tik angliškai – kuklia nuomone, frazė kalba pati už save.

ir jie {jam} [priešais jį] kūrė didžią Muziką – before him; SR;
{Su ja užgimė} [Joje/Ja prasidėjo] Pasaulis – In this Music the World was begun; SR;
ir pavadino {tą Pasaulį} [jį] – „jį“ nesusipainioja, o „pasaulis“ kartojasi, nors originale – ne; tada – įžengė į {jį} [Pasaulį];
jų {darbas} [užduotis] – pradėti ir darbais sutverti – task to achieve it, and by their labours to fulfil;
o žmonės {dar ir} [– neretai] dievais – and Men have often called them gods – nėra also;
žmonės turi begales savų {šaukinių} [pavadinimų] – „Šaukinys – šaukiamasis, atpažįstamasis ryšio signalas”;
jo vardo Žemėje {niekas} [ ] netaria – his name is not spoken upon Earth – SR;
{Laikui išvešėjus} [Atėjus laikui], jį paskyrė pirmuoju iš Karalių – „išvešėti“ nereiškia „pribręsti“, geriau paprastai, netgi [laiko pilnatvėje] man baisiai matytas dalykas;
nuo {aukščiausių iki žemiausių kampelių} [aukštumų ligi gelmių] – SR: ore kampeliai – nelabai;
{jo klauso} [jo paliepti atskrenda ir nuskrenda] – come and go at his bidding;
pažįstanti {visus užkaborius} [visas sritis] – who knows all the regions of Eä; SR: užkaboriai turi menkinantį atspalvį, nors neryškų, bet šiam sakiniui nelabai tinkantį;
Melkorą dar prieš Muziką pažino ir {nemėgo} [atmetė] – rejected – SR: gal net [atstūmė], tai nėra rami antipatija;
{amžinuose sniegynuose} [virš amžinųjų sniegynų] – above the everlasting snow;
{Melkoro užkaborių} [Melkoro Žemėje įrengtų užkaborių] – dark places that Melkor has made upon Earth;
Vardą elfai labiausiai myli bei {garbina} [gerbia] – SR: neatsimenu aprašytų kitų valų garbinimo atvejų, todėl „labiausiai“ su garbinimu neskamba;
niekur {ilgai negyvena} [ilgam neapsigyvena / neapsistoja] – dwells; SR;
nemėgsta {rodytis sausumoje} [vaikščioti sausuma] – to walk upon land; SR;
{o} [bet] Ulmo balsas – SR;
Ulmas myli tiek elfus, tiek žmones ir niekad nėra jų {palikęs} [apleidęs] – SR („mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ – tokiais atvejais vartojamas terminas);
{valoms ant jų įniršus} [valų pykčiui juos apgobus] – when they lay under the wrath of; SR;
balsais, tik kaip vandens muzika {suprantamais} [išgirstamais / skambančiais] – with voices that are heard;
{su juo draugavo} [jis visada buvo jų draugas] – he was ever their friend – SR;
{laiko mintyse} [aprėpia jos mintys] – SR: gal lietuviškiau;
{Dar yra broliai feanturai} [Broliai Feanturai], dvasių {vadai} [valdonai] – tik pamąstymas, nes „vadai“ nelabai patiko; manau, kad Feanturai – tikrinis Nurufantur ir Olofantur bendras vardas (Feanturi, Fanturi);
:) [Du broliu Feanturu, valdonu dvasių] – gal kur nors dviskaita tiktų? :)
{šaukia} [sušaukia] nužudytųjų dvasias – SR: atspalvis – dvasių daug, jas kviečia į konkrečią vietą;
{ką Ilūvataras savo valioj laiko} [kas Ilūvataro dar neapibrėžta] – lie still in the freedom of Ilúvatar – rimta filosofinė detalė, juk teoriškai viskas Jo valioj?...
tik {paprašytas} [palieptas] Manvės – at the bidding – SR: kontekstas verčia taip manyti;
{savo tinkluosna, užklojančiuosna} [į savo raštuotus tinklus, užklojančius] – SR: kuklia nuomone, per daug, nors gražus linksnis; storied reiškia „papuoštas pavaizduotomis scenomis“, taigi, kažko reikia.
{vizijų} [regėjimų] bei sapnų valdovas – SR: patiktų ir regėjimas vietoj vizijos, kai kalbama apie Eru ir ainas, bet vienaskaita gali būti supainiota su matymu, daugiskaita – jau nebe, norisi vengti tarptautinių žodžių;
poilsis {jai dovanotas} [– jos dovana] – Grey is her raiment; and rest is her gift. – HELP! Manau, kad tinka abu, bet antrasis ne taip tiesiogiai nusako jos ir dovanos santykį.
virto rauda dar [gerokai] prieš pabaigą – long before;
{Pasaulio temosna} [į Pasaulio temas] – SR: kuklia nuomone, geriau to nedaryti su tarptautiniais žodžiais;
{išlikimo vilty} [ištvermės vilty] – endurance in hope; SR;
šaunumą {darbais} [žygiais] įrodęs Tulkasas – deeds; SR;
gali bėgte pralenkti bet kokį {dvikojį} [ ] sutvėrimą – all things that go on feet: visus, pralenkti dvikojį – menkas greitumas;
oda {įdegusi} [įraudusi] – ruddy kartais taikomas strazdanotiems raudonplaukiams, kurie neįdega, ir šiaip reiškia rausvumą;
{puolusius} [žiaurius] žvėris – fell beasts vargu ar verti nuopuolio bibline prasme...
{blogiui tvertus} [nelabus / blogus / piktus] Melkoro padarus – evil creatures of Melkor, filosofija: jis netvėrė, tik kraipė kitų kūrinius; žodyje „padaras“ ir taip slypi „padaryti“, kaip „creatures“ – „create“;
{Valar ir Valier} [valų ir valių] – pirmą kartą tiko paaiškinti kvenjiškai, o toliau užtenka lietuviškai – čia vertimas;
pavidalai, {kuriuose} [kuriais] pasirodydavo – girdėjau daug blogo apie vietininkus...
Ir {jei} [nors] čia sudėta {tik} [ ] maža eldų išminties dalelė – SR: sklandžiau;
Nijena {ir} [,] Oromė – Manwë and Varda, Ulmo, Yavanna and Aulë, Mandos, Nienna, and Oromë – „and“ tebus „ir“, o „ ,and“ bei „ ,“ tebus „ ,“ – tada „ir“ reikš tik sutuoktinius;
vardą Ilūvataro vaikų {kalbose} [kalbomis] – galima ir be vietininko;
{nebent Amane buvo kiek} [nors Amane yra] kitaip – for though it is otherwise in Aman;
Valinoro maijų {vyresnieji} [svarbiausieji] – chief; SR;
{iš dalies} [dažniausiai] – for the most part;
Irmo soduose {vešinčius} [žydinčius] medžius – flower; SR;
išmoko {gailesčio} [gailestingumo] – pity – SR: gailestingumas – asmens bruožas, gailestis – jausmas, turbūt jausmo mokytis nereikia;
apie Oloriną {tie pasakojimai} [ta sakmė] neužsimena – „pasakojimai“ kartojasi, o sakmė labai nekuklia nuomone – geras ir gero ilgio quenta vertimas;
{šį vardą jis suteršė} [šį vardą jis atmetė] – SR, besiremiantis žodynu: suterštą vardą dar gali turėti, o forfeited vardo netenki, kaip buvo Melkorui;
{niekingai ir apgailėtinai} [niokojančiai ir negailestingai] dvasiai – spirit wasteful and pitiless;
supratimą pavertė {gudrumu, pajungdamas} [mitrumu pajungti] savo valiai – turned to subtlety in perverting to his own will; vargu, ar pats gudrumas yra iškreiptas supratimas;
Žemės {teritorijų} [plotų] – lands – SR: norisi vengti tarptautinių žodžių;
didybės {metais} [dienomis] – days; SR;
{iki pat puolimo} [ir per puolimą] tamson – down into his darkness.
{Ponia} [Valdovė], žr. giją apie vertimą.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Starlin » 16 Rgp 2004, 15:07

[Indrajos]{Starlin}Raudonai - reikia kitų pagalbos

ir jie [priešais jį] kūrė didžią Muziką +
{Su ja užgimė} [Joje/Ja prasidėjo] Pasaulis – sakyčiau, hibridinis variantas {[Joje/Iš jos užgimė]}
ir pavadino [jį] Ea --- įžengė į [Pasaulį] +
jų [užduotis] – pradėti ir darbais sutverti +
o žmonės [– neretai] dievais - +, tik gal {neretai -} ? Man regis, tokia skyryba turėtų būti.
žmonės turi begales savų [pavadinimų] +
jo vardo Žemėje [ ] netaria +
{Laikui išvešėjus} [Atėjus laikui][laiko pilnatvėje], jį paskyrė pirmuoju iš Karalių – hm… gal išvešėjus ir nelabai, bet ta pilnatvė man kliūna, o “atėjus laikui” – gan formalu (be to, “in the fullness of time” – prasmė kaip ir ne konkretaus momento, o daugiau laiko subrendimo, kaip ir pati sakei). Daugiau pasiūlymų?
nuo [aukštumų ligi gelmių] +
[jo paliepti atskrenda ir nuskrenda] +
pažįstanti {visus Eä užkaborius} [visas Eä sritis] – who knows all the regions of Eä nepatinka man ir sritys. Kas nors?..
Melkorą dar prieš Muziką pažino ir {nemėgo} [atmetė][atstūmė] – sakyčiau, ,,atstūmė” tinka labiau, bet reikėtų pasidairyti daugiau neapykantą reiškiančių žodžių.
{amžinuose sniegynuose} [virš amžinųjų sniegynų] – above the everlasting snow; – o aš pamaniau, kad “above” čia reiškia maždaug “ant” sniego, t.y. kad jie ir yra ten, kur sniegynai susikaupę.
[Melkoro Žemėje įrengtų užkaborių] – o gal ką rasim pakeisti tą “įrengtų”? Tarkim, {išraustų}… bet čia netinka į kompaniją su “above Earth”.
Vardą elfai labiausiai myli bei [gerbia] +
niekur [ilgam neapsistoja] +
nemėgsta {rodytis sausumoje} [vaikščioti sausuma] – to walk upon land – gal… bet kaip su tuo “vaikščiojimu”, jis juk ne fizinis? Ar čia ir yra žodžių žaismo esmė?
Manvės trimitai skardūs, {o}[bet] Ulmo balsas gilus tarsi vandenyno gelmės, kurias jis vienas tėra matęs. – sakyčiau, čia reikia supriešinimo, todėl palikčiau {o}. originalo “but” ne visada reikia versti tiesiogiai.
Ulmas myli tiek elfus, tiek žmones ir niekad nėra jų [apleidęs] +
[valų pykčiui juos apgobus] +, bet gal yra koks pakaitalas “apgobus”?
balsais, tik kaip vandens muzika [išgirstamais / skambančiais] {girdimais}?
[jis visada buvo jų draugas] +; {visad} ?
[aprėpia jos mintys] +, liuks…
Dar yra [Broliai Feanturai], dvasių [valdonai] +, tik aš vis tik rašyčiau {broliai Feanturai}, t.y. pirmą žodį mažąja. [Du broliu Feanturu, valdonu dvasių] – dviskaita skamba gerai pirmoje frazės pusėje. Gal geriau antra atrodytų, jei būtų apkeisti žodžiai: {dvasių valdonų}? Arba gal naudoti naujovišką formą {dvasių valdovu / valdytoju}?
[sušaukia] nužudytųjų dvasias +
{ką Ilūvataras savo valioj laiko} [kas Ilūvataro dar neapibrėžta] – lie still in the freedom of Ilúvatar – sutinku, bet man nepatinka tas “neapibrėžta”. Reikia nešališko balso.
tik [palieptas] Manvės +
[į savo raštuotus tinklus, užklojančius] +
[regėjimų] bei sapnų valdovas +
poilsis {jai dovanotas} [– jos dovana] – tikrai kad HELP – reikia nešališko balso. “Rest is her gift” turima omeny, kad jai duotas talentas ilsėtis ir padėti ilsėtis, nuraminti kitus.
virto rauda dar [gerokai] prieš pabaigą +
[į Pasaulio temas] +

…tbc…

(toliau sudėtingiau, turėsiu atidžiau pažiūrėti)

Vartotojo avataras
Toma
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 758
UžsiregistravoCOLON 04 Geg 2004, 16:27

#6 Standartinė Toma » 16 Rgp 2004, 16:03

Mano kuklia nuomone, gal galima būtų "in the fullness of time" versti kaip "valandai išmušus".
"Rest is her gift"... Gal "ramybė - jos dovana" tiktų?

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#7 Standartinė Laiqualasse » 16 Rgp 2004, 16:37

regions - gal galėtų būti žemės arba vietovės?
vietoj atstūmė galima būtų vartoti biblijiniame epe sutinkamą žodį pavarė, arba įprastesnį išvarė, nuvarė.
lie still in the freedom of Iluvatar - ne visai tiesioginis vertimas, bet man atrodo, kad gerai atitinkantis mintį: ką Iluvataras težino?
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Indraja » 16 Rgp 2004, 16:39

Tas "neapibrėžta" yra bandymas išversti "nedeterminuota" iš manojo to sakinio supratimo (L. determinare "set limits to"). Galbūt ir Ilūvataras dar nežino. He can't see past any choice, atsimenat? :)
"valandai išmušus" tikrai gražu, bet... nebuvo laikrodžių?
"pilnatvėje" man irgi kliūna (pilna būna stiklinė; vietininkas), bet manasis Redaktorius (deja, niekaip nenorintis nė akyse matyti jokių Silmarillion) sako matęs tokį posakį filosofų kūriniuose.
Tikrai turiu omeny "broliai Feanturai", tiesiog noriu išmesti "dar yra" (originale taip nepasakyta), tada jie pradės sakinį ir bus didžioji.
Vaikščioti valos galėtų ir fiziškai... Manau, jei jau angliškai gali, tai galės ir lietuviškai.
Kur siūlai "visad", "girdimais" - aišku, gerai.
"ant sniego" turbūt būtų "upon"?
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Starlin » 17 Rgp 2004, 14:29

Toma:

valandai išmušus - ne, nelabai tinka, nes, kaip sakė Indraja, laikrodžių tai nebuvo. Aišku, Tolkienas dažnai "praleisdavo" pro akis panašius neatitikimus (pvz. mane visad stebino jo metafora su šachmatų lenta - nejaugi Viduržemėje buvo šachmatai? O mums tas poisakis labai priimtinas. Galima būtų tą priskirti "vertėjo" kliaudai ir jo požiūrio taškui, bet su Silmarillion tą padaryti sunkiau, nes čia jau ,,versta" ne iš kokio vėlesnio nuorašo, o tiesiai iš Raudonosios Knygos, kuri savo ruožtu yra itin senų būtybių elfų pasakojimų vertimas).
ramybė - jos dovana - hm... ramybė?.. Nežinau. gal vis tik "poilsis". O yra toks žodis "atilsa" ar kažkas panašaus? Šiaip konstrukciją "- jos dovana" gal ir verta palikti.

Laiqua:

žemės, vietovės - šiaip žodžiai neblogi, bet pabandykim kontekste:

Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visus Eä užkaborius - pirminis variantas.
Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visas Eä sritis - Indrajos redakcija.
Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visas Eä žemes - sakyčiau, neskambu, nes perdaug raidžių Ž, o gal ir dėl ko kito.
Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visas Eä vietoves - geriau, bet... Iš bėdos galima.
O gal...
Su Manve gyvena Varda, Žvaigždžių Ponia, pažįstanti visas Eä vieteles?

Tą patį padarykime su pavarė, išvarė, nuvarė:

Iš Eä gelmių atžengė ji padėti Manvei, nes Melkorą dar prieš Muziką pažino ir nemėgo, o jis nekentė jos ir bijojo daug labiau negu bet kurio kito Eru tvarinio. - pirminis variantas.
...Melkorą dar prieš Muziką pažino ir atmetė... - Indrajos nr.1
...Melkorą dar prieš Muziką pažino ir atstūmė... - Indrajos nr.2
...Melkorą dar prieš Muziką pažino ir pavarė... - Lai nr.1
...Melkorą dar prieš Muziką pažino ir išvarė... - Lai nr.2
...Melkorą dar prieš Muziką pažino ir nuvarė... - Lai nr.3
Kol kas iš šitų geriausias ,,atstūmė".

Ką Ilūvataras težino - na, nežinau. Sutikčiau su Indraja, kad žinojimo prasmės čia gali ir nebūti. O gal kas dar Ilūvataro nenuspręsta?

Indraja:

O gal fulness of time galėtų būti laikui suaugus / išaugus?
Apie Feanturus: aš tuomet neįsivaizduoju sakinio be "dar yra". Gal galėtum visą parašyti?
Vaikščiojantys valos: gerai :)
Sniegas - gal ir upon, bet gal ir above. Apie kalnus ne ką teišmanau, bet ar gali būti plikas akmuo viršūnėj, o sniegas laikytis tik apačioje, ant šlaito? Beje, kiek suprantu, Manvės rūmas - ne ant pačios viršūnės, o tiesiog viršuje, ar ne?

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#10 Standartinė Indraja » 17 Rgp 2004, 14:40

The Fëanturi, masters of spirits, are brethren, and they are called most often Mandos and Lórien. Yet these are rightly the names of the places of their dwelling, and their true names are Námo and Irmo.

{Dar yra broliai feanturai, dvasių vadai, dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai jų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas.}

nr.1 [Broliai Feanturai, dvasių valdytojai, dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai jų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas.]

nr.2 [Dvasių valdytojai Feanturai yra broliai. Jie dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai jų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas.] (nr.2 man atrodo geriau už nr.1, nes viską sudėti į vieną sakinį nelabai gerai - aiškiai norisi pauzės).

Kuklia nuomone, above the everlasting snow yra virš ribos, už kurią aukščiau sniegas netirpsta. Virš izotermos :lol: Arba tiesiog vaizdelis: sniegynai, o virš jų stūkso rūmai. Atrodo, kad jų sienos tarsi išauga iš amžinojo ledo... (žr. JRRT pieštą Silo viršelį prie apžvalgos mūsų svetainėje) :roll: (O pamatai - tikrai ne sniege... :?

O Ponia atrodo labai nekaip... Lord, lady kadaise buvo bendrašakniai. Tai kuo blogai valdovė? (nukryptemiauju).
Paskutinį kartą redagavo 1 Indraja. Iš viso redaguota 18 kartus.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Laiqualasse » 17 Rgp 2004, 15:28

Sutinku, kad tie pavarė ir pan. neskamba. Gal tikrai atstūmė - geriausias variantas.
O vietovės man patinka. Bet vietelės irgi. Tik jau ne sritys (per daug techniškas žodis), ir ne užkaboriai (juk ne apie palėpę šnekam ;)).

Dėl Feanturų - man asmeniškai nepatinka, kad brethren verčiama broliai be jokių klausimų :?
OED rašėCOLONUsed to talk to people in church or to talk about the members of a male religious group
Ok, tinka broliai, bet mes juk ne Bibliją verčiam, o vienuolynų Viduržemėje lyg ir nebuvo.

Toliau:
OED rašėCOLONpeople who are part of the same society as yourself
Čia tai jau toli nuo brolių.

O gal tą vietą galima versti taip:

Feanturai, dvasių valdovai/valdytojai, yra giminės, ir juos dažniausiai vadina Mandosu ir Lorijenu. Bet šie vardai iš tikro yra jų buveinių pavadinimai, o jų tikrieji vardai yra Namo/Namas ir Irmo/Irmas (nežinau, ar tikrai gerai numesti paskutinę vardo raidę. Paprastai taip nedaroma, lietuvinant užsienietiškus vardus, pvz, Fernando ir lieka Fernando, nors pasakoma ir Fernandas).
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#12 Standartinė Indraja » 17 Rgp 2004, 15:42

Brethren versta broluva, kai daug, ir broliai, kai du. Namas ir Irmas - tokie pat broliai, kaip ir jų analogai Tanatas ir Morfėjas. Man patiktų broliu (dviskaita), bet ar tai ne per daug neįprasta? Nemačiau dviskaitos be žodžio du, o čia jį kišti nedera. Beje, brethren gali būti ir brolija, skirtingai nei fellowship :twisted: Giminės - dar baisiau nei broliai.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Exon » 18 Rgp 2004, 17:40

Teip... Štai ir mano skatikas :dancing:

Todėl Ilūvataras davė jų vizijai Būtį Geriau iš didžiosios, kaip ir “Ainulindale”

virš amžinųjų sniegynų
IMNSHO, labai atitinka. Visai logiška, kad dievų rūmai kaba kažkur virš kalnų :sm4:

o visų žemynų (--> žemių) suformavimas buvo jo užduotis

Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir auksas, rankoje ne mažiau gražus nei kalnų sienose ar jūros duburiuose. [-X
Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir rankoje gražus auksas, taip pat, kaip ir kalnų sienos bei jūros duburiai. (gramatika, gal, keistina, bet esmė, IMNSHO, būtent tokia) (His are the gems that lie deep in the Earth and the gold that is fair in the hand, no less than the walls of the mountains and the basins of the sea.)

Dėl Feanturų – mieliau rinkčiausi pirmą, artimesnį originalui variantą.

That lie still in the freedom of Ilúvatar. – “Kuriuos vien Iluvataras težino” – turbūt, artimiausias variantai (pažodžiui, sakyčiau “kurių sprendimas kol kas yra Iluvataro privilegija”) (tai Mandosas can’t see past any choice, o Iluvataras žino viską :p )

Rest is her gift.
“Poilsis – jos dovana”. Ar “Poilsis jos žinion yra patikėtas” (gift dar turi reikšmę: “teisė paskirstyti”

Stipriausias ir šaunumą darbais įrodęs Tulkasas
Stiprybe ir narsiais žygdarbiais garsus yra Tulkasas – matyt, deeds of prowess biški sumaišei su prove

tegu silpnesnis nei Tulkasas, bet pavojingesnis supykęs – dreadful – “baisus, bauginantis”, ne “pavojingas”
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

gilthoniel
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 328
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:12
MiestasCOLON Kaunas
CONTACTCOLON

#14 Standartinė gilthoniel » 19 Rgp 2004, 00:26

Truputį įsikišiu. :roll:
Dviskaitą be "du" esu mačiusi (o ir čia gerai atrodytų), todėl variantas imho galimas.
O region - vietelė... yra dar keli variantai - pakraigė, padangė. Abu perkeltiniai, bet man visai įdomiai atrodo. Nors gal gerai ir vietelė - paprasčiau.
"Aš esu lietuvis kaukas didžiausiame New York'o viešbutyje" - A.Š.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#15 Standartinė Starlin » 22 Rgp 2004, 15:13

Aš už šitą: [Dvasių valdytojai Feanturai yra broliai. Jie dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai jų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas] Namo ir Irmo, IMHO negalime palikti be galūnės, nes dar prisireiks juos linksniuoti ateityje (bent jau Irmą). Turime Eru ir užtenka - tebūnie tai išskirtinis vardas, Vienatiniam tinkamas... Manau, broliai - geras vertimas. Maždaug kaip sielos broliai... Beje, jeigu darytumėm su dviskaita, tuomet jau reiktų viską į vieną sakinį grūsti: Du broliu dvasių valdytoju Feanturu dažniausiai vadinami Mandosu ir Lorijenu, tačiau iš tiesų tai judviejų buveinių pavadinimai, o tikrieji vardai – Namas ir Irmas Nors kažkaip formaliai skamba. Be "du" neišsiversim šiaip ar taip.

virš amžinųjų sniegynų - gerai, pasiduodu ;)

Exon:

Todėl Ilūvataras davė jų vizijai Būtį +
o visų žemių suformavimas buvo jo užduotis +

{Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir auksas, rankoje ne mažiau gražus nei kalnų sienose ar jūros duburiuose.}
Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir rankoje gražus auksas, taip pat, kaip ir kalnų sienos bei jūros duburiai. (His are the gems that lie deep in the Earth and the gold that is fair in the hand, no less than the walls of the mountains and the basins of the sea.)

Oho, tiksliai. Nepagalvojau. Bet vis tiek klausimas lieka: galbūt Tai Aulės tie žemės gelmėse glūdintys brangakmeniai ir auksas, rankoje gražus, kaip ir gražios kalnų sienos bei jūrų duburiai :?:

Poilsis jos žinion yra patikėtas - sakyčiau, gerai.

{Stipriausias ir šaunumą darbais įrodęs Tulkasas}
Stiprybe ir narsiais žygdarbiais garsus yra Tulkasas – matyt, deeds of prowess biški sumaišei su prove

Nesumaišiau, tiesiog deed - tai kažkas "done", padaryta, vadinasi, jis savąjį šaunumą "did", lyg ir įrodė. Bet pritariu tavo variantui, tegu lieka.

{tegu silpnesnis nei Tulkasas, bet pavojingesnis supykęs} – dreadful – “baisus, bauginantis”, ne “pavojingas” - tebūnie "baisesnis supykęs".

----

Gerai, toliau redaguoju pagal Indrajos pastabas. Sustojau kaip tik ties Tulkaso "deeds"...

gali bėgte pralenkti bet kokį {dvikojį} [ ] sutvėrimą – all things that go on feet - bet tuomet dingsta tosios "feet"? Nesinorėtų, aišku, versti "visus, kojom bėgančius"...

oda [įraudusi] – ruddy +
[žiaurius] žvėris +
[nelabus] Melkoro padarus + "nelabas" -tas žodis, kurio man laabai reikėjo...
[valų ir valių] - *atodūsis* na, gerai... tik norėjau įmesti egzotikos...

pavidalai, [kuriais] pasirodydavo +
Ir [nors] čia sudėta {tik} [ ] maža eldų išminties dalelė +, bet ar "tik" būtina išmesti?
Nijena [,] Oromė + Bet jau tie tavo "tebus", "tada"... :lol:
vardą Ilūvataro vaikų [kalbomis] +
[nors Amane yra] kitaip +
Valinoro maijų {vyresnieji} [svarbiausieji] – chief -bet kad tas "svarbumas" nelabai apibrėžtas, o štai vyresniškumas prasmei neprieštarauja. Nuomonės?
{iš dalies} [dažniausiai] – for the most part - o gal {didžiąja dalimi}?
Irmo soduose {vešinčius} [žydinčius] medžius - tikrai SR, gal kas nori ką nors pasiūlyti?
išmoko [gailestingumo] +
apie Oloriną [ta sakmė] neužsimena +
{šį vardą jis suteršė} [šį vardą jis atmetė] - forfeited - vėl "atmesti", nelabai man jis. Gal tiesiog "prarado"? Bet dingsta prasižengimo, savotiškos bausmės prasmė. Pagalbos?
[niokojančiai ir negailestingai] dvasiai +

Bene sunkiausias sakinys: Understanding he turned to subtlety in perverting to his own will all that he could use...
supratimą pavertė {gudrumu, pajungdamas} [mitrumu pajungti] savo valiai
- kas nors?
Žemės [plotų] +
didybės [dienomis] +
{iki pat puolimo} [ir per puolimą] tamson – and remained in that allegiance down into his darkness - IMHO čia turima omeny, kad iki pat Morgotui puolant maijos buvo jam ištikimi, vos ne kad puldamas tamson Morgotas nusitempė ir dalį savo tarnų. Pagalbos?

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Laiqualasse » 22 Rgp 2004, 17:59

Starlin rašėCOLONBene sunkiausias sakinys: Understanding he turned to subtlety in perverting to his own will all that he could use...
supratimą pavertė {gudrumu, pajungdamas} [mitrumu pajungti] savo valiai
- kas nors?
Neturiu po ranka Sil'o, tai negaliu perskaityt konteksto, tačiau ne sykš esu susidūręs su panašia formuluote, kuri reiškia: 'Understanding [THIS] he...'. Taigi galbūt turima omeny jog:
Tai suprasdamas jis ėmėsi gudrybių [vietoj 'gudrybių' gal tiktų koks kitas, tikslesnis, žodis], siekdamas suvilioti savo valia (visus, kuriuos) (viską, ką) tikėjosi panaudoti.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#17 Standartinė Indraja » 23 Rgp 2004, 10:37

all things that go on feet - bet kurį žeme žengiantį sutvėrimą?
His are the gems that lie deep in the Earth and the gold that is fair in the hand, no less than the walls of the mountains and the basins of the sea - manau, Exon teisi. Oi kaip apsižioplinom...
{iki pat puolimo} [ir per puolimą] tamson - down into - manau, "iki pat" yra aibė (-begalybė; puolimas), o "ir per" yra (-begalybė; puolimas].
Abejoju, ar ten turėta omeny "understandig this"...
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Exon » 27 Rgp 2004, 15:51

Dar keletas pastabų:
Forfeited – IMHO, “neteko teisės į šį vardą”, “neteko šio vardo”
jo nedrįsta tarti – vadina Morgotu – jo netaria (originale “will not utter”, ir nėra jokio pagrindo manyti, kad dėl to, kad nedrįsta)
jis per ugnį ir įniršį puolė į milžiniškas liepsnas – man, kaip įprasta, norėtusi žodžių tvarką pakeisti – “per ugnį ir įniršį puolė jis į milžiniškas liepsnas”
toks galingas buvo jojo įžengimas, kad – gal labiau tiktų prasmė “sukilimas, maištas”?
tik todėl buvo ne toks blogas kaip jo ponas
1. nuveikė mažiau blogybių - was less evil in that . “ne toks blogas”, IMHO, kažkaip naivokai skamba, be to yra prarandama prasmė in that (Morgoto darbuose bei apgaulėse)
2. Gal geriau “šeimininkas”?

[ir per puolimą] tamson - pritariu
Oh man šitas subtlety... Ne į vieną kalbą žmoniškai nesiverčia... :( bet vis gi tiksliau "pajungti", o ne "pajungdamas".
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#19 Standartinė Starlin » 02 Rgs 2004, 15:28

Forfeited – “neteko šio vardo” - turbūt tiks.

jo nedrįsta tarti – vadina Morgotu – jo netaria (originale “will not utter”, ir nėra jokio pagrindo manyti, kad dėl to, kad nedrįsta)

Hm... Bet "utter" jau savaime yra gan stiprus žodis? Ta prasme, jis juk gali turėti nedrįsimo niuansą?

“per ugnį ir įniršį puolė jis į milžiniškas liepsnas”
- tebūnie.

toks galingas buvo jojo įžengimas, kad – gal labiau tiktų prasmė “sukilimas, maištas”?
:?: nežinau...

tik todėl buvo ne toks blogas kaip jo ponas
1. nuveikė mažiau blogybių - was less evil in that . “ne toks blogas”, IMHO, kažkaip naivokai skamba, be to yra prarandama prasmė in that (Morgoto darbuose bei apgaulėse)
2. Gal geriau “šeimininkas”?


O gal "ne toks nelabas"? "Šeimininkas" gerai.

all things that go on feet - bet kurį žeme žengiantį sutvėrimą?

Gerai.

Ir per puolimą tamson - nusileidžiu daugumos nuomonei :p

Dėl "pajungti" nelabai suprantu sakinio prasmę, gal kas nors išverstų (į kinų kalbą pvz.) 8)

Vartotojo avataras
Exon
Žiedų valdovas
PranešimaiCOLON 1883
UžsiregistravoCOLON 02 Kov 2004, 19:32
MiestasCOLON Vilnius
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Exon » 07 Rgs 2004, 17:08

Utter – jokiu būdu. Trijose žodynuose tikslinau: utter turi reikšmę būtent “tarti”, “pasisakyti”, jokio neišdrįsimo atspalvio. Be to kur gi dabar – Noldos ir nedrįsta?
Mergaitė Gyvatė

[i]Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?[/i]

BUTTON_POST_REPLY