"TL Draugijos" visuotinis susirinkimas ir Tarybos rinkimai

Lietuvos J.R.R.Tolkien'o gerbėjų asociacija
BUTTON_POST_REPLY
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

"TL Draugijos" visuotinis susirinkimas ir Tarybos rinkimai

#1 Standartinė Laiqualasse » 04 Vas 2013, 17:42

Šiemet pavasarį, greičiausiai (bet dar nepatvirtinta) balandžio 11-ą dieną, ketvirtadienį, vyks "TL Draugijos" visuotinis susirinkimas. Susirinkimo vieta greičiausiai bus mano namai, laikas - nuo septintos valandos vakaro.

Paprastai susirinkime būna pristatoma Revizijos komisijos ataskaita apie mūsų veiklos teisėtumą ir Tarybos ataskaita apie pačią veiklą.

Taip pat šiemet rinksime naują Tarybą. Į ją kandidatuoti gali visi asociacijos nariai; jei kandidatuoti norėtų ne asociacijos nariai, jiems iki to laiko reikės įstoti į asociaciją (tai neskauda, jei ką). Jeigu norite kelti savo kandidatūrą į vieną ar kelias Tarybos pozicijas, apie tai galite pareikšti čia, pranešti man asmeniškai arba rašyti el. paštu tldraugija [eta] tolkien.lt. Priminsiu, kad Tarybą sudaro penki nariai - asociacijos Prezidentas, iždininkas, ūkvedys, viešųjų ryšių atstovas ir atstovas užimtumui.

Priklausomai nuo situacijos, galbūt susirinkimo metu bus pristatytas ir Tarybos veiklos planas kitiems metams. Bet galbūt tas planas bus pristatytas tik vėliau, paposėdžiavus naujai išrinktai Tarybai.

Susirinkimo darbotvarkę dar ketinu papildyti. Jei norite, kad jame būtų aptarti kokie nors kiti reikalai / pasiūlymai / pastabos, galite juos čia siūlyti.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

Re: "TL Draugijos" visuotinis susirinkimas ir Tarybos rinkim

#2 Standartinė Laiqualasse » 19 Bal 2013, 15:12

Susirinkimas įvyko. Esminis įvykis - patvirtinta nauja Taryba (žr. kitą giją). Žemiau pridedu protokolą:

***

TL DRAUGIJA
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 4
2013 m. balandžio 14 d.
Rumšiškės


TL DRAUGIJA visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 8 asmenys, turintys balsavimo teisę.
TL DRAUGIJA nariais yra 12 asmenų.
Kvorumas, reikalingas priimti sprendimams, yra 7 balsai.

TL DRAUGIJA prezidentas Kastytis Zubovas atidaro visuotinį narių susirinkimą.

I. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai, posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

1. Kastytis Zubovas skelbia plenarinio posėdžio pirmininko rinkimus.

Siūlomi kandidatai į plenarinio posėdžio pirmininkus/-es:
Kastytis Zubovas – sutinka.
Balsuojama: dėl Kastyčio Zubovo skyrimo plenarinio posėdžio pirmininku.
Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: visuotinio narių susirinkimo posėdžio pirmininku skirti Kastytį Zubovą.

2. Kastytis Zubovas skelbia plenarinio posėdžio sekretoriaus rinkimus.

Siūlomi kandidatai į plenarinio posėdžio sekretorius/-es:
Ingrida Grigonytė-Zubovienė – sutinka;
Balsuojama: dėl Ingridos Grigonytės-Zubovienės skyrimo plenarinio posėdžio sekretoriumi.
Už – 7, Prieš – 1, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: visuotinio narių susirinkimo posėdžio pirmininku skirti Ingridą Grigonytę-Zubovienę.

3. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

TL DRAUGIJA visuotinio narių susirinkimo pirmininkas XXX pristato susirinkimo darbotvarkę ir kviečia siūlyti jos papildymus ar pakeitimus.
1. „TL Draugijos“ Tarybos ataskaita apie veiklą 2012 m. kovo 11 d. – 2013 m. sausio 31 d. laikotarpiu;
2. „TL Draugijos“ Tarybos veiklos 2013 m. vasario 1 d. – 2014 m. sausio 31 d. laikotarpiu planas;
3. „TL Draugijos“ Tarybos ir Prezidento rinkimai 2013-2015 m. laikotarpiui;
4. „TL Draugijos“ Revizijos komisijos rinkimai 2013-2015 m. laikotarpiui;
5. Dėl „TL Draugijos“ įstatų pakeitimo projekto parengimo.

Posėdžio pirmininkas siūlo tvirtinti darbotvarkę be pakeitimų.
Balsuojama: dėl darbotvarkės tvirtinimo be pakeitimų / su pakeitimais.
Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: patvirtinti posėdžio darbotvarkę be pakeitimų

II. Visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkė:

1. „TL Draugijos“ Tarybos ataskaita apie veiklą 2012 m. kovo 11 d. – 2013 m. sausio 31 d. laikotarpiu.
1.1. Kastytis Zubovas pristato Tarybos ataskaitą.
1.2. Posėdžio pirmininkas pasiteirauja, ar yra klausimų.
1.3. Susirinkimas padėkoja pranešėjui Kastyčiui Zubovui. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Tarybos ataskaitos tvirtinimą.

Balsuojama: dėl Tarybos ataskaitos patvirtinimo.
Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: Tarybos ataskaitą patvirtinti.

2. „TL Draugijos“ Tarybos veiklos 2013 m. vasario 1 d. – 2014 m. sausio 31 d. laikotarpiu planas.
2.1. Kastytis Zubovas pristato Tarybos veiklos planą.
2.2. Posėdžio pirmininkas pasiteirauja, ar yra klausimų.
2.3. Susirinkimas padėkoja pranešėjui Kastyčiui Zubovui. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Tarybos veiklos plano tvirtinimą.

Balsuojama: dėl Tarybos veiklos plano patvirtinimo.
Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: Tarybos ataskaitą patvirtinti.

3. „TL Draugijos“ Tarybos ir Prezidento rinkimai 2013-2015 m. laikotarpiui.
3.1. „TL Draugijos“ Prezidentas ir Taryba – Kastytis Zubovas, Rūta Miškinytė, Eglė Jasevičiūtė, Ingrida Grigonytė-Zubovienė ir Vismantas Braziulis – pareiškia apie savo atsistatydinimą in corpore.
3.2. Susirinkimas padėkoja „TL Draugijos“ Prezidentui ir Tarybai už veiklą. Posėdžio pirmininkas pasiteirauja, ar yra kandidatų užimti „TL Draugijos“ Prezidento ir Tarybos narių pareigas.
3.2.1. Kandidatai į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už ūkį, pareigybę:
3.2.1.1. Vismantas Braziulis;
3.2.2. Kandidatai į „TL Draugijos“ Iždininko pareigybę:
3.2.2.1. Ingrida Grigonytė-Zubovienė;
3.2.3. Kandidatai į „TL Draugijos“ Viešųjų ryšių atstovo pareigybę:
3.2.3.1. Andrius Kaniava;
3.2.4. Kandidatai į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už užimtumą, pareigybę:
3.2.4.1. Eglė Jasevičiūtė;
3.2.5. Kandidatai į „TL Draugijos“ Prezidento pareigybę:
3.2.5.1. Kastytis Zubovas;
3.3. Kviečiamas prisistatyti kandidatas į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už ūkį, pareigybę Vismantas Braziulis.
3.3.1. Kandidatas pasisveikina, papasakoja apie save, apie veiklos planus kitiems metams.
3.3.2. Susirinkimo pirmininkas klausia, ar kas nors turi klausimų kandidatui.
3.4. Kviečiama prisistatyti kandidatė į „TL Draugijos“ Iždininko pareigybę Ingrida Grigonytė-Zubovienė.
3.4.1. Kandidatė pasisveikina, papasakoja apie save, apie veiklos planus kitiems metams.
3.4.2. Susirinkimo pirmininkas klausia, ar kas nors turi klausimų kandidatei.
3.5. Kviečiamas prisistatyti kandidatas į „TL Draugijos“ Viešųjų ryšių atstovo pareigybę Andrius Kaniava.
3.5.1. Kandidatas pasisveikina, papasakoja apie save, apie veiklos planus kitiems metams.
3.5.2. Susirinkimo pirmininkas klausia, ar kas nors turi klausimų kandidatui.
3.6. Kviečiama prisistatyti kandidatė į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už užimtumą, pareigybę, Eglė Jasevičiūtė.
3.6.1. Kandidatė pasisveikina, papasakoja apie save, apie veiklos planus kitiems metams.
3.6.2. Susirinkimo pirmininkas klausia, ar kas nors turi klausimų kandidatei.
3.7. Kviečiamas prisistatyti kandidatas į „TL Draugijos“ Prezidento pareigybę Kastytis Zubovas.
3.7.1. Kandidatas pasisveikina, papasakoja apie save, apie veiklos planus kitiems metams.
3.7.2. Susirinkimo pirmininkas klausia, ar kas nors turi klausimų kandidatui.
3.8. Posėdžio pirmininkas skelbia balsavimą dėl „TL Draugijos“ Tarybos ir Prezidento pareigybių 2013-2015 m. (dvejų metų) laikotarpiui.
3.8.1. Posėdžio sekretorius pademonstruoja balsadėžę. Ji tuščia.
3.8.2. Vyksta balsavimas.
3.8.3. Posėdžio pirmininkas užklijuoja balsadėžę. Posėdžio sekretorius išeina skaičiuoti balsų.
3.9. Posėdžio sekretorius skelbia balsavimo rezultatus.
3.9.1. Gauti 8 balsavimo biuleteniai, iš jų galiojantys – 8
3.9.2. Balsavimo rezultatai:
Kandidatas į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už ūkį, pareigybę:
Vismantas Braziulis: už – 8 prieš – 0, susilaikė – 0.
Kandidatas į „TL Draugijos“ Iždininko pareigybę:
Ingrida Grigonytė-Zubovienė: už – 7 prieš – 1, susilaikė – 0.
Kandidatas į „TL Draugijos“ Viešųjų ryšių atstovo pareigybę:
Andrius Kaniava: už – 7 prieš – 0, susilaikė – 1.
Kandidatas į „TL Draugijos“ Tarybos nario, atsakingo už užimtumą, pareigybę:
Eglė Jasevičiūtė: už – 8 prieš – 0, susilaikė – 0.
Kandidatas į „TL Draugijos“ Prezidento pareigybę:
Kastytis Zubovas: už – 8 prieš – 0, susilaikė – 0.

3.9.3. Posėdžio sekretorius skelbia, kad į „TL Draugijos“ Taryba 2013-2015 m. laikotarpiui laikomi išrinktais – Vismantas Braziulis, Ingrida Grigonytė – Zubovienė, Eglė Jasevičiūtė, Andrius Kaniava, Kastytis Zubovas.
3.9.4. Sveikinama naujoji „TL Draugijos“ Taryba ir Prezidentas 2013-2015 m. laikotarpiui.

4. „TL Draugijos“ Revizijos komisijos 2013-2015 m. laikotarpiui rinkimai.
4.1. „TL Draugijos“ Revizijos komisija – Šarūnas Neniškis ir Gražina Reikaitė – pareiškia apie savo atsistatydinimą in corpore.
4.2. Susirinkimas padėkoja „TL Draugijos“ Revizijos komisijai už veiklą. Posėdžio pirmininkas pasiteirauja, ar yra kandidatų užimti „TL Draugijos“ Revizijos komisijos narių pareigas.
4.3. Kandidatai į „TL Draugijos“ Revizijos komisijos narius:
4.3.1. Šarūnas Neniškis;
4.3.2. Viktoras Užtupas.
4.4. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti dėl „TL Draugijos“ Revizijos komisijos 2013-2015 m. laikotarpiui.
4.5. Balsavimo rezultatai:
Kandidatas į „TL Draugijos“ Revizijos komisijos narius:
Šarūnas Neniškis: už – 8 prieš – 0, susilaikė – 0.
Viktoras Užtupas: už – 8 prieš – 0, susilaikė – 0.

5. Dėl „TL Draugijos“ įstatų pakeitimo projekto parengimo.
5.1. Kastytis Zubovas pristato pasiūlymą parengti naujus „TL Draugijos įstatus“. Siūlomi pakeitimai: Tarybos ir Revizijos komisijos institutų panaikinimas, siekiant supaprastinti asociacijos veiklos administravimą; buveinės adreso panaikinimas; .... Įstatus numatoma parengti iki kito Visuotinio susirinkimo.
5.2. Posėdžio pirmininkas pasiteirauja, ar yra klausimų.
5.3. Susirinkimas padėkoja pranešėjui Kastyčiui Zubovui. Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už „TL Draugijos“ įstatų pakeitimo projekto rengimo apimtį bei terminą.

Balsuojama: dėl „TL Draugijos“ įstatų pakeitimo projekto rengimo.
Už – 8, Prieš – 0, Susilaikė – 0.
Nuspręsta: Rengti „TL Draugijos“ įstatų pakeitimo projektą..


III. TL DRAUGIJA visuotinio narių susirinkimo uždarymas
Visuotinio narių susirinkimo posėdžio pirmininkas padėkoja susirinkusiems už kantrybę ir dalyvavimą.
TL DRAUGIJA prezidentas Kastytis Zubovas uždaro TL DRAUGIJA visuotinį narių susirinkimą.Posėdžio pirmininkas Kastytis Zubovas


Posėdžio sekretorė Ingrida Grigonytė-Zubovienė
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Aldarion
Dešimtmečio Meris
PranešimaiCOLON 1519
UžsiregistravoCOLON 10 Geg 2004, 14:17
MiestasCOLON Rumšiškės/Kaunas

Re: "TL Draugijos" visuotinis susirinkimas ir Tarybos rinkim

#3 Standartinė Aldarion » 19 Bal 2013, 16:00

Manau gali čia patalpinti ir tą word'inę Tarybos veiklos ataskaitą, nepaslaptis gi. :)

Sveikinu naujai prisijungusius narius, le_golą ir Gedeoną! :sm10: Pažymėjimus įteigsim per artimiausius susitikimus ;)
"Few now remember them ... yet still some go wandering, sons of forgotten kings walking in loneliness, guarding from evil things folk that are heedless."

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

Re: "TL Draugijos" visuotinis susirinkimas ir Tarybos rinkim

#4 Standartinė Laiqualasse » 19 Bal 2013, 17:10

Prikabinsiu nuorodą į failą, tik dar peržiūrėsiu, kad viskas teisingai būtų. Tekstinę dalį parašysiu čia ir šiaip, tik vėlgi, dar sudėsiu į vieną vietą ir perskaitysiu, kas gaunasi.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

BUTTON_POST_REPLY