"Hobito ryto" Hobitono skyriaus redakcija (VV)

Bâr-i-Pheriannath: joks ne judėjimas, tiesiog hobitų namai.
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

"Hobito ryto" Hobitono skyriaus redakcija (VV)

#1 Standartinė Starlin » 18 Vas 2005, 17:15

<center>Dienraščio „Hobito rytas“ redakcija, Hobitono skyrius

Žemasis akligatvis 14</center>

<center>Paveikslėlis</center>
<center>Iš centrinės turgaus aikštės keliaukite žemyn keliuku, vedančiu link Vandens. Praėję tris prašmatnias olas sukite į dešinę ir dairykitės lentelės su nuoroda į Pavandenės kūdrą. Išvysite keletą mūrinių namukų, vienintelių visame Hobitone. Susiraskite Žemąjį akligatvį, o jame – dviaukštį raudonplytį namą, dengtą tiesiog tūkiškai akiplėšiškomis čerpėmis. Niekas tiksliai nežino, kas ir kada jį pastatė, bet sklinda legendos, kad tai buvęs vienas iš Tūkų, prisižiūrėjusių panašių pastatų svečiuose kraštuose. Kadangi tokiame keistame name niekas nenorėjo gyventi, jau ilgą laiką juo naudojosi prekybininkai, o prieš porą metų čia įsikėlė “Hobito ryto” Hobitono skyrius. Skyriuje nuolat dirba keletas darbuotojų, kuriems vadovauja p. Žibutė Žiedelienė.

Įėję pro duris, pirmiausia patenkate į prieangį, kuriame kultūringam hobitui dera nusivalyti kojas į patiestą kilimėlį, pasikabinti apsiaustą (jeigu turi) ir pasibelsti į vieninteles geltonas duris. Iš vidaus būtinai kas nors šūktels “užeikite”, tad hobitas, jeigu tik neišsigąs ir neapsisuks, įeis į redakcijos Priėmimo kambarį. Čia sėdi Hobitono skyriaus sekretorė Tulpėja Čabs, kuri maloniai pasisiūlys jums padėti. Tulpėjos darbas – priimti skaitytojų nusiskundimus, pasiūlymus, skelbimus bei pagyrimus, taip pat nurodyti reikalingą žmogų, jeigu hobitas kreipiasi kitu klausimu. Iš Tulpėjos kambario eina dvi durys: pirmosios veda gilyn į namą, kur yra archyvas, pašto karvelidė ir daug kitų įdomių dalykų. Durys iš dešinės veda į didįjį kambarį, kuriame dirba “Hobito ryto” reporteriai ir reporterės. Labiausiai apkrautas p. Žibutės Žiedelienės stalas (tik įėjus po dešine): ant jo visada voliojasi krūvos užrašų knygelių ir apgraužtų raudonų pieštukų. P. Žiedelienės pareiga – peržiūrėti visus eilinių hobitoniškių siūlomus straipsnius ir skelbimus, prieš jiems pakliūnant į spaudą, taip pat rašyti apie Hobitono aktualijas.

“Hobito rytas” platinamas visame Šyre. Populiariausias jis Hobitone ir į vakarus nuo jo, tačiau turi ištikimų skaitytojų ratą ir apie Žaliakalvių kraštą. “Hobito ryto” redaktorius – Gordas Didpėdas, gyvenantis Adatylėje.
</center>

<center>Taisyklės

1. Šioje gijoje rašoma tik VV. Dėl taisyklių neaiškumų ir panašių dalykų kreipkitės gijoje „Bendri pamąstymai“ arba į Starlin AŽ.
2. Gijos PV (papildoma veikėja) – Tulpėja Čabs. Prieš aprašinėdami jos veiksmus, paskaitykite „Registre“ jos aprašą.
3. Šioje gijoje turi pasirodyti visi, norintis parašyti žinutę gijoje „Hobito rytas“. Jūsų žinutė „Hobito ryte“ gali būti (ir atitinkami reikalavimai):
* Žurnalisto straipsnis – tokiu atveju turite tapti dienraščio žurnalistu. Dėl darbo kreiptis į Ž. Žiedelienę. Geriausia – sekite skelbimus. Kai darbą jau turėsite, temą siūlykite Žibutei šitoje gijoje.
* Ne žurnalisto straipsnis – vietinio hobito parašytas straipsnis, kurį jis norėtų matyti išspausdintą. Gali būti, pvz. kelionės aprašas. Kreiptis į Tulpėją Čabs, žinutėje nurodyti straipsnio temą ir/arba pavadinimą.
* Laiškas redakcijai – laiškus siųsti redakcijai adresu Žemasis akligatvis 14. Šioje gijoje parašykite, kad į redakciją atėjo jūsų laiškas (pvz. „vieną ankstų rytą paštininkas atnešė didelį geltoną voką...“, „ji labai nervinasi siųsdama laišką, bet galiausiai įmeta į dėžutę...“ ir t.t.).
* Kūryba į Kūrybos skiltį - vietinio hobito parašyta kūryba. Kreiptis į Tulpėją Čabs, nurodyti kūrybos apimtį ir pobūdį.
* Skelbimas – kreiptis į Tulpėją Čabs.
4. Jeigu rašysite „Žurnalisto straipsnį“, „Ne žurnalisto straipsnį“ arba „Kūrybą“, prieš rašydami dienraščio gijoje turite gauti leidimą, t.y. kieno nors iš dirbančių žurnalistų atsakymą į jūsų žinutę. „Skelbimo“ ir „Laiško redakcijai“ atvejais svarbiausia pasirodyti čia, o dienraštyje galima spausdinti iš karto po to (beje, jeigu pvz. atnešat skelbimą arba laišką ir perduodat Tulpėjai, galite ir patys parašyti, kaip gaunate jos leidimą, ir palaukti atsakymo – o Tulpėja juk PV, taigi jos atsakymą gali suvaidinti bet kas... Svarbu vaizduotė ;)).

Šiaip galioja Specialiosios Hobitynės taisyklės.
</center>

----

TAISA: pavadinimas

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#2 Standartinė Aiquen » 21 Vas 2005, 14:28

Aiquen gana greitai suranda redakcijos pastatą- bet kuris sutiktas praeivis, vos paklaustas, nedvejodamas mosteli ranka-"a tas nenormalus namas? Va ten...
Nors merė laikos save gana plačių pažiūrų hobite, tačiau tokio... dangoraižio vaizdas net ją priverčia jaustis nepatogiai. Vakarop krypstanti saulė nudažo raudonas plytas maloniai šilta raudona spalva, tačau žydro dangaus fone jos atrodo... hm... nepadoriai.
Aiquen stropiai nusišluosto kojas, pasikabina ploną žalsvą apsiaustą priemenėje ir mandagiai pasibeldžia. Iš vidaus pasigirsta solidus "prašom".
Merė, nusiteikusi išvysti balsą atitinkančią žmogystą, vos neprunkšteli, kai pamato didžiulėje popierių krūvoje paskendusią smulkutę sekretorę.
- Laba diena. Mano vardas Aiquen Didpėdžiūtė, atėjau pas Žibutę Žiedelienę, penktą valandą tarėmės susitikti. Ar ji čia?- Aiq linksmai nusišypso. Žalsvi ir geltoni kaspinėliai sekretorės plaukuose nuteikia linksmai ir visiškai išsklaido raudonų plytų įvarytą nerimą.
Smulkioji hobitė atsakydama šypteli ir linkteli į dešiniąsias duris:
- Taip taip, jūsų jau laukia. Drįsiu pastebėti, kad keturias minutes vėluojate, jei atleisite už tokį įžūlumą...
Aiquen nebeištvėrusi sukikena:
- Ką darysi... reikalai, reikalai... Sunku visur suspėti...
Dėkodama linkteli sekretorei ir pasibeldžia į nurodytas duris.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Starlin » 21 Vas 2005, 18:15

- Prašom! - atsklinda iš vidaus balsas.
Į kambarį įžengia merė Aiquen, o paskui ją, dar nespėjus uždaryti durų, galvą kyšteli Tulpėja:
- Tai jau atnešti arbatą?
- Taip, mieloji, žinoma, - nusišypso Žibutė. - Prašom, sėskitės, - parodo į kėdę prie savo stalo (tas jau sutvarkytas ir nebeapmėtytas paišeliais). Tulpėja atneša arbatinuką ir įpila kiekvienai po pilną puodelį. - Ačiū, dabar pasakyk, kad niekas manęs netrukdytų.
Tulpėja linktelėjusi išeina iš kambario ir palieka Žibutę vieną su mere.
- Ką gi, pradėsim? - Aiquen linkteli, o Žibutė palaižo pieštuką. - Pasižadu neklausinėti nieko labai asmeniško, taigi jei jums pasirodys, kad braunuosi į uždraustą teritoriją, iškart sakykit. Tačiau šį bei tą apie jus sužinoti norėčiau. Visų pirma, koks jūsų ryšys su Hobitonu, ar seniai čia gyvenate? Beje, vaišinkitės sausainiais, - pastumia dar garuojančių sausainių dubenį.

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#4 Standartinė Aiquen » 22 Vas 2005, 13:00

Merė maloniai nustemba- pasirodo, jos ne šiaip sau laukė. Paragauja kvapnios, saldžios arabtos- skanumėlis!
- Dėkui už malonų priėmimą... Na, atsakyti į pirmą klausimą nesunku- mano šeima gyvena Hobitone jau kelias kartas. Dar prosenelis Fogo, jauniausias vaikas šeimoje, atsikraustė iš Ilgagalio. Iš pradžių turėjo pupų ūkį, vėliau pradėjo ir kitomis daržovėmis prekiauti; eidamas keturiasdešimt septintuosius metus vedė mano prosenelę Adelaidę Čabs ir apsigyveno ten, kur ir dabar gyvena visa mano šeima- Smilgų alėjoje. Vyriausias Fogo sūnus- mano senelis Teodoras- tęsė šeimos tradicijas ir augino išties įspūdingo dydžio kopūstus bei burokėlius. Kadangi dėl jų hoitai į turgų traukdavo iš visų aplinkinių kaimų, senelis susikrovė neblogą turtą, kurį vėliau perdavė savo vyriausiam sūnui, mano tėvui Adelardui. Antrasis sūnus Dodelardas bei duktė- mano teta Rozalija išsikraustė į Musadubę auginti avių. Kiek žinau, jeims neblogai sekasi. Dabar mano tėvai ruošiasi ūkį perduoti vyriasiam mano broliukui, Frogui. Vidurinioji sesuo irgi nesiruošia niekur iškeliauti. Tik aš, jaunylė, kaip kažkada mano prosenelis, nuspręndžiau ieškoti savo nuosavo kelio- išsikrausčiau į atskirą olą ir pasinėriau į senų bei naujų knygų studijas.
Aiquen patenkinta atsilošia kėdėje, pasiima sausainuką ir mandagiai linkteli Žibutei- atseit, klausinėkite toliau

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Starlin » 23 Vas 2005, 17:41

...senų bei naujų knygų studijas - niurnėdama po nosimi net suprakaitavusi konspektuoja Žibutė. Gerai, kad moka greitai rašyti. Kitaip būtų bėda. Padėjusi tašką, ji skuba klausti toliau:

- Įdomu. Sakote, knygų? Kas jus labiau domina: analitinės genealogijos ar memuarai? O gal koks nors visai negirdėtas žanras?

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#6 Standartinė Aiquen » 24 Vas 2005, 19:00

Aiquen pastebi, kaip sunkiai Žibutė spėja, todėl leidžia žurnalistei pailsėti- kitaip tariant, pasiima sausainuką ir jį suvalgo. Ir nutaria šnekėti truputuką lėčiau...
- Analitinės genealogijos man nėra labai įdomios- ten tik sausi faktai. Memuarai- kitas reikalas, juose visuomet galima surasti kažką tarp eilučių bei susidaryti tikslesnį aprašomo periodo vaizdą. Pavyzdžiui, Raudonoji Knyga- gal teko kada vartyti? Pasiskolinau iš muziejuas archyvų savaitėlei- grąžinau po trijų. Tai tikrai išsamus pasakojimas apie to meto situaciją pasaulyje, sakyčiau, istorinė- grožinė literatūra. Beje, apie grožinę literatūrą... Teko kažkada keliauti į Bryją ir lankytis vietinėje bibliotekoje. Radau ten gana įdomią senovinės elfų poezijos knygą. Išties, labai sąvotiška ir sunkiai skaitoma, tačiau gražu. Nors bijau, kad vertėjas supaprastino daugumą išsireiškimų, dėl ko tikriausiai išsikreipė pradinis vaizdas... Gaila, kad elfiškų knygų šiais laikais beveik neįmanoma gauti.
Merė atsikvepia, sriūbteli jau pravėsusios arbatos ir pasiima dar vieną sausainį.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#7 Standartinė Starlin » 24 Vas 2005, 21:31

Žibutė truputį pritrenkta spokso į merę ir galvoja, kaip šitą nenormalų faktą geriausia pateikti laikraštyje. Ji taip pat neiškentusi sužiaumoja sausainuką, paskui dar vieną. Tuomet giliai atsidūsta ir plačiai plačiai nusišypso:

- "Raudonąją knygą", žinoma, teko skaityti, bet nelikau sužavėta. Gerai, kad garsusis meras Semžinis Gemdžis, šitaip propagavęs tą knygą, neišleido potvarkio, liepiančio ją skaityti visiems. Na, bet čia jau mano pamąstymai. Suprantu, jus domina elfiškos knygos, manote, kad jų sunku gauti. Turbūt galvojate ką nors daryti šiuo klausimu? Tarkime, skatinti persikėlimą į viešąsias mokyklas, namudinio mokymo naikinimą? O gal remsite knygų leidybą? Juk ne paslaptis, kad valdžia dažnai remiasi savo patirtimi ir tais trūkumais, kuriuos patys mato. Atrodo, Bryjuje jau visai išplito viešosios mokyklos ir netgi skaityklos.

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#8 Standartinė Aiquen » 03 Kov 2005, 11:17

Dabar jau ateina Aiquen eilė nustebti:
- Viešosios mokyklos? Jūs juk juokaujate, ar ne? Galbūt aš perdėtai linkusi naujoves, bet tokių nesąmonių tikrai nesiruošiu išdarinėti. Juk kas geriau gali išmokyti vaikus, jei ne patys tėvai? Ne ne ne, čia niekas nesikeis, aš už namudinį mokymą. Vienintelis naujas dalykas- samdomi mokytojai, kuriuos labai užimti tėvai galės pakviesti savo atžaloms ... Dabar apie knygas ir visa kita- taip, mūsų mieste labai trūksta bibliotekos. Neseniai išrašiau leidimą atidaryti vieną, tačiau kol kas neteko išgirsti apie tai. Galbūt sąvininkė tikrai turį problemų su knygų gavimu. Galbūt netgi reikėtų įsirengti spaustuvę čia, Hobitone. Nujaučiu, kad didžioji dalis gyventojų mielai pasidalintų su kitais savo biografijomis, memuarais bei šaip įdomiais pasakojimais. Juk dabar dauguma knygų yra vienetinės, kas labai apsunkina ir stabdo visuomenės švietimą. Na, bet ateitis parodys. Kol kas nenoriu neko daugiau planuoti, kol neatsidarė pirmoji biblioteka. Jei bendruomenė parodys susidomėjimą- tada ir spręsim, ką daryti.
Merė atsikvepia ir ilgesingai pasižiūri pro langą. Saulė visai nukrypo vakarop, karštis atlėgo- pats tas laikas pasivaikščiojimui..
Ji pasiima dar vieną sausainuką iš gerokai apmažėjusios krūvelės ir susikaupia sekančiam klausimui.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Starlin » 03 Kov 2005, 17:57

Stropiai viską užsirašiusi Žibutė neslepia savo simpatijos merės idėjoms - gražiainusi šypsojusi ji taria:

- Taip taip, žinoma... Jūsų požiūris man patinka. Esu tikra, patiks ir mūsų skaitytojams, - mirkteli Aiquen. - Ar žinote, kad "Hobito rytą" skaito visame Šyre?

Aiquen linkteli.

- Na, nesvarbu. Kalbėtis juk dar nebaigėme. Štai norėjau paklausti apie turgavietę... Regis, turėjote kažkokį ilgalaikį planą jos atnaujinimui? Beje, kai reikės išeiti, nesivaržykite, sakykite. Suprantu, kad dabar turite galybę reikalų.

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#10 Standartinė Aiquen » 10 Kov 2005, 12:12

- Turgus jau beveik sutvarkytas, tiesą sakant. Juk pažadėjau nedelsti. Nieko ten nekeitėme per daug, vienintelis naujas dalykas- kiek aukštesnė tvora. Manau, kad tai tikrai į naudą- ankstesnioji buvo visai suklypusi ir, galima sakyti, greičiau simbolinė.... Čia visų pirma gyvulių augintojų patogumui- kad nereikėtų kokių nors, tarkim, ištrūkusių paršelių gaudyti po visą miestą. Dar pamenu, kaip prieš šešis metus mano ketvirtos eilės pusbrolis Tomas Bobausis gainiojosi aviną po senosios merės hortenzijų lysvę.
Merė keistai žvilgteli pro langą- tarsi tikėdamasi pamatyti už jo siautėjantį aviną gėlyne, bet mandagus Žibutės prunkštelėjimas grąžina ją į tikrovę.
- A, taip, tiesa. Turgavietė. Kaip jau sakiau, nieko nekeitėme, nes gyventojai pripratę prie to, kad daržovės vienoje pusėje, gyvuliai kitoje... Ar žinote, kad kai kurios šeimos prekiauja prie to paties prekystalio jau kelias kartas?
Reporterė linkteli.
- Tai va, todėl viską tik sutvarkėme, ir tiek. Nuo šiol kas pusę metų bus vykdomas smukus būtinas remontas- na, išlyginti duobes, išskalbti pavėsinių drobę ir panašiai, o tvorą perdažinėsime kasmet. Tiesa, kadangi nespėjome pakeisti visai jau išklerusių stovų bei stalų- o ilgiau stabdyti veiklą turguje būtų neleistina, todėl keisime juos po vieną, tą kurį labiausiai reikės. Manau, iki pirmųjų šalnų visi darbai bus baigti.
Merė net susigėsta, kad tas jos "ilgalaikis planas" pasirodė esąs toks paprastas ir neįdomus. (Jai beveik šauna į galvą mintis pastatyti turgavietės vidury kokį fontaną, ar ką, tačiau ji tik piktai kaukšteli mintyse dantimis, ir mintis skubiai šauna ten, iš kur atšovė...)
Aiquen gailiai žvilgteli į ištuštėjusį savo puoduką ir pastato jį ant stalo. Na, bent jau sausainukai dar nesibaigė. O be to, pusę devynių ji susitarusi vakarieniauti su savo šeima, kurios senokai per visus reikalus negalėjo aplankyti- apie ką tuoj pat užsimena ir Žibutei.
- Nelabai žinau, kiek dabar valandų... O man dar reikės grįžti namo persirengti... Bet manau, dar porai klausimų laiko turiu.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Starlin » 10 Kov 2005, 18:47

Čia galvą pro duris tyliai įkiša Tulpėja:

- Atsiprašau, kad trukdau, bet mano darbo laikas jau baigėsi, suprantate... - ją nutraukia Žibutė, griežtu galvos linktelėjimu liepdama "eiti prie reikalo". - Na va, tai išeinu, jūs užrakinsite? Puiku. Nupirkau, ką žadėjau. Instrukcijas palieku surašytas šalia. Gero vakaro!

Atsisveikinusi Žibutė vėl atsisuka į Aiquen.

- Taip, supratau, pora trumpų klausimų ir jūsų nebelaikysiu. Jau buvau beklausianti apie turgavietę, ar nereikėtų sukalti kokių gardų tiems paršams ir avinams, o tai dabar kas nori, turi patys atsivežti lentų... Na, bet tai neesminis dalykas. Geriau paklausiu jūsų, ar ketinate bendradarbiauti su vadinamąja "Šyro valdžia", tai yra su tano institucija? Ar sieksite daryti nepriklausomus sprendimus, o gal derinsite savo veiksmus su "centru", kurį, kaip žinia, ne visi yra linkę pripažinti? Beje, minėjote palaikanti judėjimą "Už moterį tanę", - Žibutė šelmiškai mirkteli, - bet čia vėl neesminis dalykas. Taigi kaip su tanu?

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#12 Standartinė Aiquen » 23 Kov 2005, 14:21

-Tamsta turbūt dar nebuvote turguje šiandien, ar ne?- šypteli Aiquen.- Nes kaip tik vakar buvo baigti atskiri skirtingo dydžio gardai įvairiems gyvuliams bei paukščiams. Atrodo, tiek turėtų pakakti. Kalbant apie bendradarbiavimą su aukštesnėmis institucijomis.... nemanau, kad verta kiekvieną sprendimą derinti su tanu. Ketinu apsiriboti reguliariomis ataskaitomis, ne daugiau. Tiesą sakant, man labiau rūpi, ką mano vietiniai gyventojai, juk dėl jų dirbu, o ne dėl tano ar kažko kito. Tuo labiau, kad jis nėra moteriškė... na, o ką gali vyrai nusimanyti apie ūkį, a? Čia tarp mūsų šnekant, ne spaudai,- merė vėl linksmai mirkteli ir nusičiumpa priešpaskutinį sausainuką.- Judėjimą, kaip ir žadėjau, paremsiu kiek tik galėdama- nors pati nelabai randu laiko dalyvauti tiesioginėje jo veikloje. Bent jau kol kas. Manau, jūsų laikraštyje nepakenktų išspausdinti straipsnį ta tema... Kuo daugiau moterų sužinos apie judėjimą, tuo daugiau palaikymo sulauksime. Ar ne?

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Starlin » 23 Kov 2005, 14:46

- Taip taip, žinoma, - šelmiškai nusišypso Žibutė ir prarija paskutinį sausainį. - Mūsų judėjimui trūksta reklamos... Reikės kokią akciją surengti, ar ką. Žiūrėsim. Senokai ką nors aktyvesnio beveikėm, - hobitė giliai įkvepia. - Tai ką. Iš tiesų to, apie ką čia šnekėjome, straipsniui jau užtenka. Bet gal jūs pati dar norėtumėte ką nors pridurti?

Vartotojo avataras
Darla_Jr
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 635
UžsiregistravoCOLON 11 Lie 2004, 14:44
MiestasCOLON Barsukų g. 23, Hobitonas
CONTACTCOLON

#14 Standartinė Darla_Jr » 23 Kov 2005, 20:23

Vieną rytą į įmantrią žalvariu kaustytą pašto dėžutę paštininkas įmetė geltoną voką su adresu " 'Hobito ryto' redakcijai, Žemasis akligatvis 14, Hobitonas", o kitoje pusėje- "Freda Vėdrynė Gemdžytė, Barsukų 23, Hobitonas".Laiške rašoma apie Gėlininkystės centrą Vakarinėje g. 17 ir prašoma įdėti į "Hobito rytą" šios įstaigos reklamą, jei galima, kuo didesnę. :) Gėlininkystės centras "Pas Vėdrynę":gėlių sėklos, vazonėliai, sodinukai, trąšos ir kt., kad jūsų sodas būtų gražiausias!

Vartotojo avataras
Darla_Jr
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 635
UžsiregistravoCOLON 11 Lie 2004, 14:44
MiestasCOLON Barsukų g. 23, Hobitonas
CONTACTCOLON

#15 Standartinė Darla_Jr » 30 Kov 2005, 19:43

Po keleto dienų paštininkas vėl atnešė laišką, šįsyk melsvame voke.Ant priekinės voko pusės puikavosi užrašas "Hobito ryto" redakcijai, Žemasis akligatvis 14, Hobitonas.Ant voko nugarėlės juodu rašalu išrangyta Freda Vėdrynė Gemdžytė, Barsukų 23, Hobitonas.Laiške buvo parašyta:
"Gerb. "Hobito ryto" redakcija,
norėčiau, kad į laikraštį įdėtumėte pusės puslapio dydžio reklamą be paveikslėlio.Siunčiu Jums 20 Hbv čekį ir reklamos tekstą:
"Gėlininkystė centre "Pas Vėdrynę" rasite viską, ko reikia, kad Jūsų sodas būtų pats gražiausias:medžių ir krūmų sodinukų, gėlių sėklų ir svogūnėlių, trąšų, įvairaus dydžio vazonų ir sodo įrankių.Taip pat čia galite užsisakyti gėlių puokštę bet kuriai progai!Visuomet naujausios sodo mados! Mūsų adresas:Vakarinė g. 17, Hobitonas."

Su pagarba,
Freda Vėdrynė Gemdžytė".

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Starlin » 31 Kov 2005, 17:56

Tulpėja, tvarkydama korespondenciją, perskaitė Vėdrynės laišką, sutvarkė finansinius reikalus, įšbraukė pusės puslapio reklamos vietą ir išsiuntė pašto balandį į Adatylę, kur reklama atsidurs ten, kur jai ir pridera būti...

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#17 Standartinė Aiquen » 31 Kov 2005, 19:56

Merė tik papurto galvą:
- Kad gal ne, dėkui... Manau, gana to, ką čia prišnekėjau. Jei leisite, norėčiau jau eiti- bijau, kad kitaip nespėsiu parlėkti namo prieš vakarienę...
Aiquen manadgiai atsisveikina ir nuskuodžia namo.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Starlin » 31 Kov 2005, 20:13

Žibutė patenkinta tvarkingai susisega užrašus. Šįvakar, atšventus vyro gimtadienį, reikės padirbėti ir nukarveliuoti straipsnį į Adatylę dar iki vidurnakčio. Be abejo, jo ten jau laukia - juk pranešta, kad bus daromas interviu su naująja Hobitono mere.

Čia Žibutė pliaukšteli sau per kaktą. Vajeru. O portreto tai nepaprašė! Na, reikės nupėdinti pakeliui į meriją, gal ten ką nors turės.

Taigi Žibutė užrakina redakciją ir eina turgavietės link - reik pieštukinės paieškoti.

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#19 Standartinė Aiquen » 19 Bal 2005, 11:13

Pėdindama pas Vėdrynę grąžinti karučio, Elytė sumąsto kai ką... Greitai parbėga namo, sumeta skelbimuką ir ideda jį į vokelį kartu su 9Hbv- iškart už tris skelbimus, po vieną kas savaitę.
Neskubėdama nužingsniuoja iki redakcijos (kurios kiekvienas sutiktas hobitas liepia ieškoti vis kitoje vietoje, ir dar išreiškia didelį nusistebėjimą tuo, jog panelė Elytė slampinėja po miestelį vežina tuščiu karučiu), įmeta vokelį į pašto dėžę prie durų ir vis taip pat lėtai pasuka link Vėdrynės parduotuvėlės... Nors jau gerokai sutemę, Elytė tyčia nesiskubina. O kam? Juk vakaras toks nuostabiai šiltas...

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Starlin » 31 Rgp 2005, 21:49

Kitą rytą po šventinės vakarienės naujajame restorane Žibutė skuba į redakciją. Balandžius iš pavėsinės nuneša ir paleidžia balandinėje. Tulpėjos dar nėra, kai ateis - palesins.

Savo kabinete Žibutė dar kartą išsitraukia Gordo laišką:

Žibute,
skubu, nes netikėtai atsirado žm., važiuojantis į Hobitoną. Patogiau nei balandžiai. Gandai apie nuodijimą plinta. Noriu, kad būtum budri. Nesakau, kad jis tuoj bus H., bet jau ne vienas ausylas man tą sakė. Siunčiu balandžių. Rašyk laiškus kuo dažniau. Gordas.


Hobitė susimąsto... Šįryt ji jau skaitė laikraštį. Forzicijus straipsnį pavadino gan grėsmingai: "Nuodijimo skandalas įgauna pagreitį", tik pamanykit! Žibutė pagalvoja, kad, kaip profesionalė, ji išsyk nurašytų tai kaip eilinę antį - atseit, nėra apie ką rašyti, tai nusprendė išpūsti. Tačiau ji pernelyg gerai pažįsta Forzicijų ir Gordą: tiedu per rimti, kad juokautų. Pirmasis apie nesąžiningus žaidimėlius išvis net pagalvoti negalėtų.

Bet kiek vertas Gordo perspėjimas būti budriai? Juk tų "ausylų" dabar pilna ir Miškamenėje, ir Tukakarantyje ir dar slibinai žino kur? "Hm, reikėtų parašyti Forzicijui, - susiraukia hobitė, - bet kur tu jį dabar rasi. Laksto kaip patrakęs, rankiodamas istorijos trupinius. Ką gi, lauksim, - atsidūsta. - Tikėsimės, ne blogiausio."

Žibutė imasi tvarkyti popierius, greitai ateina Tulpėja ir atneša laišką:
- Radau padėtą prie durų, - stebėdamasi gūžteli pečiais.

Žibutė išlanksto rudo popieriaus lapelį ir nustėrsta... Kažkas aiškiai rašė kaire ranka, ir rašė tikrai ne su gerais ketinimais:

Žurnaliūgos,
yra ausylų, yra ir akylų. Jeigu jau taip norit, tai ir gausit.

BUTTON_POST_REPLY