Q10 - kilmininkas, savybinis linksnis, eque ir auta-

Judėjimas už elfų lingvistines ir kitokias teises. Vyksta Quenyos ir Sindarin pamokos.
Jei norite rašyti šiame skyriuje, užsirašykite į vartotojų grupę "Elfų partija".
Žinutė
Autorius
Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

Q10 - kilmininkas, savybinis linksnis, eque ir auta-

#1 Standartinė Elfhild » 04 Gru 2004, 23:12

DEŠIMTA PAMOKA (jubiliejinė ir Kalėdinė ;) )
Linksniai: savybinis ir kilmininkas; equë ir auta-

Linksniai


Iki šiol daiktavardžių nelinksniavome. Tiksliau, vartojome tik vardininką bei galininką, o pastarasis sutampa su vardininku. Buvo atvejų, kai verčiant į lietuvių kalbą atsirasdavo ir kitokių linksnių, tačiau kvenjoje tai tebuvo tas pats vardininkas arba galininkas:
Umin cenë i coa “nematau namo” pažodžiui yra “nedarau matyti namą
Caitean nu i alda “guliu po medžiu” (su prielinksniais “po”, “į”, “virš” ir pan. naudojamas vardininkas)
Išmoksime dar septynis linksnius, kurie padės kurti daug įvairesnius sakinius. Tai kilmininkas, savybinis linksnis, naudininkas, alatyvas, abliatyvas, vietininkas ir įnagininkas. Jų pavadinimų atsiminti nereikia – svarbu žinoti galūnes ir jų reikšmę. Pradėsime nuo sunkiausių: kilmininkas ir savybinis linksnis.

Kilmininkas
(Genetyvas)
Ko? (<- klausimas gana sąlyginis, juo geriau nesivadovauti)

Vienaskaitoje sudaromas prie daiktavardžio pridedant galūnę –o: arano “karaliaus”, vendëo “merginos”, tário “karalienės”.
Papildomos taisyklės:
~ Jei daiktavardis ir taip baigiasi –o, jo kilmininkas nesiskirs nuo vardininko (pvz. ciryamo “jūreivis/jūreivio”, taip pat valos Ulmo vardas).
~ Jei daiktavardis turi kintančią šaknį, linksnių galūnės pridedamos prie jos: rá (ráv-) -> rávo, curo (curu-) -> curuo.
~ Jei daiktavardis baigiasi –a, ji pridedant kilmininko galūnę nukrenta (Varda -> Vardo, alda -> aldo).
Daugiskaitoje kilmininko galūnė bus –on. Ji pridedama prie daiktavardžio daugiskaitos formos: aran -> aranion “karalių”, vendë -> vendion “merginų”, alda -> aldaron.
Kilmininko galūnė -o taip pat gali būti pridėta prie daiktavardžio dviskaitos: rancu -> rancuo “dviejų rankų”, ciryat -> ciryato “dviejų laivų”.

Vartojimas. Kilmininkas nusako:
~ Kilmę, šaltinį, šeimos ryšius (brolis, žmona) ir valžios ryšius (karalius, valdovas).
~ Senesnį, anksčiau buvusį daikto savininką arba gamintoją, kuris kalbėjimo momentu su daiktu ryšio nebeturi. Pvz., gamintojas ir jo kūrinys: silmarili Feanáro “Feanoro silmariliai” – Feanoras juos pagamino, bet kalbėjimo momentu (įsivaizduokime, kad gyvename Trečiajame amžiuje) su jais tiesioginio ryšio nebeturi.
~ Daikto priklausomybę tam tikrai grupei: “tarp” (elenion ancalima “šviesiausias tarp žvaigždžių”).
~ Daikto visišką priklausomybę kitam daiktui, kai vienas yra neatskiriama kito dalis (pvz. kūno dalys: rancu Eldo “elfo rankos”).
~ Reikšmė “apie”: Quenta Silmarillion “pasakojimas apie silmarilius”, quétan i Eldo “kalbu apie elfą”.
Žodžių tvarka gali būti bet kokia. Eärendilo cirya ir (i) cirya Eärendilo abu reiškia “Earendilio laivas”.

Naudingos frazės su kilmininku:
~ quanta …-o “pilnas kažko”, pvz. quanta neno “pilnas vandens” (nén (nen-) “vanduo”).
~ ú …-o “be kažko”, pvz. ú calo “be šviesos” (cala “šviesa”).

Savybinis linksnis
(Posesyvas)
Kieno? (ir čia klausimas labai sąlyginis)

Sudaromas prie daiktavardžio pridedant galūnę –va (elda + -va = eldava “elfo”; dviskaitoje aldu -> alduva “dviejų medžių”). Daugiskaitoje ši galūnė bus visada –iva ir pridedama tiesiai prie vienaskaitos daiktavardžio, net jei jis baigiasi balse (elda + -va = eldaiva “elfų”).
Papildomos taisyklės:
~ Jei daiktavardis baigiasi priebalsiu, vietoj -va pridedama galūnė –wa (atar “tėvas” -> atarwa “tėvo”; dviskaitoje ciryat -> ciryatwa “dviejų laivų”)
~ Jei daiktavardis baigiasi –ë, savybinio linksnio daugiskaitoje susidaręs dvibalsis “ei” pavirs į –í-, pvz. lassë + -iva -> *lasseiva -> lassíva.
~ Jei daiktavardis baigiasi dviem trumpais skiemenimis, antrojo balsė sudarant savybinį linksnį pailgėja, pvz. Eldalië + -va = Eldaliéva (baigiasi -li-ë – dviem trumpais skiemenimis). Ši taisyklė negalioja, jei tas žodis iš viso tik tuos du skiemenis ir teturi, pvz. Eru savybinis būtų tiesiog Eruva. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad ši ilginimo taisyklė išimtinai taikoma ir kai yra dvibalsis ui. Jis šiuo atveju laikomas dviem atskirais balsiais, nors tariamas vis vien kaip dvibalsis. Taigi huinë savybinis linksnis yra huinéva, tarsi jo skiemenys būtų hu-i-në.

Vartojimas. Savybinis linksnis nusako:
~ Paprastą daikto turėjimą, kai daiktas yra kieno nors nuosavybė: (i) coa i Eldava “elfo namas”, i parmar i vendíva “merginų knygos” ir pan.
~ Amžiną vieno daikto (nebūtinai materialaus) sąryšį su kitu, pvz. alcar Oroméva “Oromės didybė” (vala Oromė buvo didis visą savo gyvenimą). Jeigu sakytume alcar Oromëo, tai reikštų, kad Oromė yra didybės kilmė, iš jo ta didybė sklinda.
~ Medžiagą, iš kurios padarytas daiktas, pvz. rië telpeva “karūna iš sidabro” arba “sidabrinė karūna”, taip frazė pat iš Namárië: yuldar lisse-miruvóreva “gurkšniai saldaus miruvoro” (miruvoras – toks elfų midus ;) ), t.y. tuos gurkšnius sudaro saldus midus.
~ Kartais savybinis linksnis vadinamas “savybiniu - būdvardiniu linksniu”, nes jis taip pat naudojamas, kai nusakoma daikto savybė (tiksliau, kad daiktas priklauso tai savybei), pvz. Taurë Huinéva “tamsumų miškas”, pažod. “miškas tamsumų”, bet galima versti netgi “tamsusis miškas”.
Žodžių tvarka gali būti tik tokia, kaip pateiktuose pavyzdžiuose – turimas daiktas eina pirmas, o po jo seka jo savininkas.

Kilmininkas vs. savybinis linksnis

Iš tikrųjų kiekvieno iš šių dviejų linksnių vartojimo atvejai viršuje išvardinti ne visi. Yra Tolkieno pateiktų žodžių junginių, kurie net nepaklūsta pateiktoms taisyklėms, arba, kitaip sakant, sudaro išimtį. Tad kilmininko ir savybinio linksnio atskyrimas yra gana painus darbas.
Visų pirma, grubiai apibendrinant pateiktas vartojimo situacijas, pagrindinės tų linksnių funkcijos yra šios:
~ Kilmininkas nurodo daikto kilmę;
~ Savybinis linksnis nurodo tiesioginį dabartinį ryšį su kitu daiktu, t.y. turėjimą.
Taip pat galima paminėti, kad kilmininkas susijęs su praeitimi, o savybinis linksnis – su dabartimi, tačiau, vėlgi, toks apibūdinimas pernelyg grubus, nes yra daug vingrybių.
Žodžiu, kai reikia rinktis, kokį linksnį naudoti, derėtų atidžiai peržiūrėti įvairias taisykles ir bandyti jas pritaikyti. Tolkienas yra minėjęs, kad savybinis linksnis Trečiajame amžiuje buvo bepradedąs prarasti savo svarbą ir kartais elfai buvo labiau linkę į kilmininką, todėl, jei abejojate, kurį linksnį vartoti ir kokiam nors atvejui niekaip negalite pritaikyti taisyklių, tuomet geriau rinkitės kilmininką.

Equë ir auta-

Equë

Jau išmokome vieną veiksmažodį, reiškiantį “kalbėti, sakyti” – quet-. Tačiau jis kartais pakeičiamas kitu gana keistu žodžiu, vartojamu prieš tiesioginę kalbą – equë.
Įdomiausia, kad veiksmažodis equë neturi nei laikų, nei skaičiaus, todėl yra praktiškai paprasčiausias visos kvenjos veiksmažodis. Tas pats equë reiškia ir “sakė”, ir “sako”, ir galbūt net “sakys” (o galima versti ir “tarė, taria…”), priklausomai nuo situacijos, be to, apima tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Vartojamas, kai veiksnys yra nepriklausomas įvardis (juos mokysimės vėliau) arba vardas (Earendil arba Ulmo ir pan., bet netinka abstraktus, pvz. “Elda” arba “Nauco” – pastaraisiais atvejais geriau vartoti quet-). Equë visada eina prieš veiksnį: equë Ulmo.
Pavyzdžiai su equë:
Equë Elendil: "Et Eärello Endorenna utúlien." = Elendilis tarė/taria: “Iš Didžiosios Jūros į Viduržemę esu atvykęs”.
Equë Altariel ar Teleporno: "Utúliemmë Valinorello." = Galadrijelė ir Kelebornas tarė/taria: “Mudu esame atėję iš Valinoro”.

Tasyklinga vartoti tiek equë, tiek įvairias quet- formas. Tačiau patartina equë vartoti, jei jis eina prieš tiesioginę kalbą, o quet-, jei po. Palyginkite.:
Equë Elendil: "Utúlien." = Elendilis tarė: "Aš atėjau (=esu atėjęs)".
bet:
"Utúlien," Elendil quentë. = "Aš atėjau," tarė Elendilis.

Auta-

Šis savotiškas veiksmažodis reiškia “išnykti, dingti” arba “iškeliauti, nueiti”. Savotiškas jis tuo, kad būtajame ir atliktiniame laikuose ne tik įgauna kitokią formą negu kiti veiksmažodžiai, bet dar ir turi du variantus, priklausomai nuo žodžio reikšmės.

a) Jei žodis vartojamas reikšme “išėjo, iškeliavo” fizine prasme, t.y. kas nors tiesiogine to žodžio prasme paliko esamą vietą ir išvyko į kažkokią kitą, auta- būtasis ir atliktinis laikais atrodys taip:
Būtasis: oantë
Atliktinis: oantië
b) Jei žodis vartojamas abstraktesne reikšme “išnyko, dingo” (gali būti ir “mirė” – “paliko šį pasaulį”), dažniausiai net negrįžtamai, laikai bus tokie:
Būtasis: vánë
Atliktinis: avánië

Visi kiti šio veiksmažodžio laikai sudaromi kaip įprasta. Ir, žinoma, kaip ir visi veiksmažodžiai, visos auta- formos (laikai) taip pat gali gauti daugiskaitos galūnes ar galūninius įvardžius.
Paskutinį kartą redagavo 5 Elfhild. Iš viso redaguota 14 kartus.

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#2 Standartinė Elfhild » 04 Gru 2004, 23:25

Žodynas

telda “galutinis, paskutinis” (iš jo patogu pasidaryti prieveiksmį teldavë “pagaliau, galiausiai”)
hosta- “su(si)rinkti, su(si)burti”
car- “daryti, gaminti”
laman (lamn-) “gyvūnas”
yulma “puodelis, taurė”
limpë “vynas”
rassë “ragas” (paprastai gyvūno, bet kartais vartojamas kalno viršūnei apibūdinti)
toron- (torn-) “brolis”
ú “be” (po jo einantis daiktavardis turi būti kilmininko linksnio)
quanta …-o “pilnas [kažko]” (po jo einantis daiktavardis turi būti kilmininko linksnio)
Menel “dangus, padangė” (vartojamas kaip vardas, iš didžiosios raidės, be artikelio)
nórë “šalis, kraštas” (plg. Númenórë)
alya “turtingas” (nebūtinai materialia prasme)
lambë “kalba” (pvz. “elfų kalba”, bet ne “kalbėjimas”)
sírë “upė”
anto “burna”
malta “auksas”
sérë “taika”
ramba “siena”
ondo “akmuo” (kaip medžiaga, nors taip pat kartais naudojamas ir reikšme “uola”)
engwë “daiktas, dalykas”
mornië “tamsa”
auta- “išnykti, dingti” abstrakčia prasme arba “išeiti, išvykti” fizine prasme
equë “sakė/sako”, “tarė/taria”

Pratimai

Atidžiai skaitykite sakinius, ypač 1-ame pratime. Gali būti sudėtinga suprasti, ypač kur šalia vieno ar kito linksnio daiktavardžio yra būdvardžių (būdvardžiai nėra linksniuojami!). Atkreipkite dėmesį į tai, kokia 1-o pratimo sakinių žodžių tvarka (kalbu apie junginius su kilmininku ir savybiniu linksniu) ir perpratę ją bandykite taip pat daryti 2-ame pratime.

1. Išverskite į lietuvių kalbą:
a) Hirnentë i firin ohtaro macil. “Jie rado mirusio kario kardą” (duodu kaip pavyzdį)
b) I coa i arano selerwa ná carnë.
c) Menelo eleni sílar.
d) Altë rambar ondova nurtaner i coar i cainen analyë neriva i osto.
e) Equë Míriel: “Tirnen i nisso hendu”.
f) Neri séreva úvar ohtari.
g) Cenuvantë Aran Atanion ar ilyë nórion.
h) “Coa ú talamion umë anwa coa,” i Elda quentë.
i) I tário úmië torni merir turë Ambaro lier.
j) I rassi i lamnion nar altë.
k) I cainen rávi lintavë manter i rocco hrávë.
l) Minë i mólion amápië i macil i aranwa.
m) I vendëo toron hirnë ilyë i harmar i minquë Naucoiva imbë i canta rassi i ninqui orontion.
n) I limpë Eldaron palyginkite su I limpë Eldaiva (nurodykite skirtumą)

2. Išverskite į kvenją (ir nepamirškite artikelių; pagalvokite apie žodžių tvarką – daug kur išvertus į kvenją ji turėtų keistis):
a) Padangių paukščiai pamatys dešimt karių tarp dviejų upių.
b) Elfo brolis surinko dešimt knygų apie žvaigždes.
c) Vyras be burnos negali kalbėti.
d) Turtingasis dvorfas pasakė: “Kažkas turi aukso taurę”.
e) Aš esu matęs didžiausią iš visų kalnų po padange.
f) Noriu rasti kraštą be didelių gyvūnų kaip liūtai.
g) Jie keliaus per didelių medžių ir gausių uolų kraštą, nes jie nori pamatyti galingojo kario miestą.
h) “Tu pamatysi gyvūną be ragų,” pasakė išmintingiausias karalius. (“ragų” imkite dviskaitą)
i) Elfų kraštas yra daugelio gražių daiktų kraštas; kraštas be Elfų yra tamsos kraštas, nes [to] krašto Žmonės negirdi turtingos Elfų kalbos.

3. Sudarykite du paprastus sakinius, kurių viename būtų pavartotas veiksmažodžio auta- būtasis/atliktinis laikas viena reikšme, antrame – kita reikšme. Pateikite vertimus ir paaiškinkite skirtumą.

Gilthoniel +
Laiqualasse +
Maja +
Pusinuke
Warrior elf
Ellorion +
Linkis +
Paskutinį kartą redagavo 5 Elfhild. Iš viso redaguota 15 kartus.

gilthoniel
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 328
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:12
MiestasCOLON Kaunas
CONTACTCOLON

#3 Standartinė gilthoniel » 07 Gru 2004, 16:38

Ot tai tau kalėdinė dovanėlė...

:rolleyes:
"Aš esu lietuvis kaukas didžiausiame New York'o viešbutyje" - A.Š.

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#4 Standartinė Elfhild » 07 Gru 2004, 17:00

Nori pasakyti kad per daug? :oops: pačios medžiagos nėra daug, čia tik taip atrodo... bandžiau kuo aiškiau išaiškinti...
O jei namų darbų per daug ir nėra laiko, galit susimažinti, pvz. 1-o ir 2-o pratimų po pusę :) Kalėdų proga :wink:

Vos nepamiršau. Juk žadėjau už žodyno tvarkymą Laiquą ir Ellorioną atleisti nuo vieno pratimo. Tai va, atleidžiu nuo 3-io 8) (negi galvojot kad nuo 1-o atleisiu? :p )

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Laiqualasse » 07 Gru 2004, 19:43

Elfhild rašėCOLONVos nepamiršau. Juk žadėjau už žodyno tvarkymą Laiquą ir Ellorioną atleisti nuo vieno pratimo. Tai va, atleidžiu nuo 3-io 8) (negi galvojot kad nuo 1-o atleisiu? :p )
Galvojau, kad leisi pasirinkt ;)
Bet šiaip tai daugiau naudos bus, jei padarysiu ir tą trečią pratimą :) Nereikia apsileisti. :p
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Elfhild » 07 Gru 2004, 23:09

Laiqualasse rašėCOLONGalvojau, kad leisi pasirinkt ;)
Aš irgi galvojau leisti pasirinkti, bet paskui iš naujo pagalvojau, kad jeigu pasirinksit svarbiausią, liks spraga ;) nežinau, nežinau, vis tiek kažkokią privilegiją juk reikėjo suteikti, o kitokios nesugalvojau :roll:

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#7 Standartinė Ellorion » 07 Gru 2004, 23:23

aš jaučiu vistiek sukursiu tuos sakinukus :D man nuo to tik geriau ...
be to tik 2 tai... nesunku :wink:

gruodžio 8:
Elfhild rašėCOLONKilmininkas

Vienaskaitoje sudaromas prie daiktavardžio pridedant galūnę –o: arano “karaliaus”, vendëo “merginos”, tário “karalienės”.
Papildomos taisyklės:
~ Jei veiksmažodis ir taip baigiasi –o, ......
~ Jei daiktavardis turi kintančią šaknį, ...........
~ Jei veiksmažodis baigiasi –a, .......
prie ko čia tas veiksmažodis?... :roll:

3d!!!

( :oops: )


gruodžio 9d.:
... jei aš noriu pasakyt taip...
aš noriu namo
kaip versti?
méran coao?

Elfhild rašėCOLONEquë Altariel ar Teleporno: "Utúliemmë Valinorello." = Galadrijelė ir Kelebornas tarė/taria: “Mudu esame atėję iš Valinoro”.
:lol:
nu bet kaip juokinga... žinau kad kvaila bet vistiek... :D
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Elfhild » 12 Gru 2004, 15:04

prie ko čia tas veiksmažodis?...
:oops: ](*,)
khm, prisipažįstu, kvailesnės klaidos turbūt nebūna. Ten visur turi būti daiktavardis, tuoj ištaisysiu. va kaip, galvoju viena, o rašau kita... :oops:

O ką tu nori pasakyti tuo "noriu namo"? jei "noriu eiti namo", tai iš vis ne kilmininkas bus, o turbūt alatyvas, na o jei "noriu turėti namą", tada vardininką, ne kilmininką naudosim. Su "noriu" visada vardininkas (arba galininkas, čia kaip pažiūrėsi. vis tiek vienodi)...
Bet turbūt klausimo esmė yra kaip sudaryti "coa" kilmininką, ar ne? deja, čia jau mano žinios ribotos. Gali būti, kad Tolkinas iš vis nepaliko nuorodų, kaip su tokiais žodžiais elgtis... :roll: Bet dar pasidomėsiu.
Apskritai tokiais atvejais, kai nežinai, kaip sudaryti žodžio formą (linsknį, laiką ir pan.), turbūt protingiausia performuluoti sakinį taip, kad viskas pasidarytų paprasta ;)

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Elfhild » 25 Gru 2004, 19:39

Kaip ir tikėjausi, niekas namų darbų iki Kalėdų neatsiuntė ;) Na nieko, tik dabar perspėju, kad iškart po Naujų išvažiuoju dešimčiai dienų, todėl jeigu norit galit namų darbus siųsti ateinančias kelias dienas, nes paskui jau teks ilgai (iki sausio vidurio, o gal ir ilgiau) laukti klaidų ir viso kito.

Maja
Tamsioji Magistrė
PranešimaiCOLON 1154
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 19:20
MiestasCOLON Musdaubė
CONTACTCOLON

#10 Standartinė Maja » 25 Gru 2004, 21:24

Valio :!: :oops: Šiandien visą rytą bandžiau tuos ND padaryti... Nelabai sekėsi... Įtariu niekas nesupyks, jei viskas truputį nusikels...Visai kaip mokykloje :oops: ...
:)

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Elfhild » 29 Gru 2004, 20:06

Gruodžio 25d.:
nusikels tai nusikels... ką padarysi ;)

Tiesa, ką tik žiūrinėjau pratimus ir pastebėjau, kad yra vienas žodis, kurio, atrodo, žodynėlyje nebuvau pateikusi :oops: :
seler (sell-) "sesuo"
Jei dar rasit nesimokytų žodžių, praneškit. nes čia netyčia...

Gruodžio 29d.:
Tiesa, šiek tiek papildysiu teoriją, nes pagalvojau, kad vis tik šitai reiktų žinoti (tuo labiau, kad namų darbuose 1-ame pratime vienas toks atvejis yra).
Pasiskaitykit ir turėkit omenyje.

Savybinis linksnis ir kintančios šaknys

Žinome, kad kilmininko galūnė -o visada pridedama prie pakitusios šaknies, jei daiktavardis tokią turi (nís (niss-) -> nisso). Tačiau su savybiniu linksniu visa tai kur kas painiau, ir, blogiausia, čia sunku nustatyti kokias nors taisykles, todėl reikia žiūrėti kiekvienu atveju atskirai.

Pavyzdžiui, „grindys” yra talan (talam-), ir atrodytų, kad savybinis linksnis turi būti **talamwa (dvi žvaigždutės – sutartinis ženklas, kad žodis netaisyklingas), tačiau kvenjos fonetika tokia jau yra, kad mw visada pakinta į nw, todėl liekame su talanwa – galima sakyti, galūnė buvo pridėta prie nepakitusios šaknies.
Arba, dar vienas pavyzdys, „bukmedis” feren (fern-). Jokiu būdu negali būti **fernwa, todėl belieka pridėti galūnę prie nepakitusios šaknies – ferenwa.
„Paukštelis” kvenjiškai yra filit (filic-). Pridėjus galūnę -wa prie kintančios šaknies, išeina filicwa – žodis geras, tačiau jį rašome filiqua (iš esmės tai tas pats, tačiau visur kvenjoje vietoj cw priimta rašyti qu).
Iš vis neaišku, ką daryti su nís (niss-). **nisswa fonetiškai tikrai negalimas žodis (trys priebalsės iš eilės!), vienas spėjimas galėtų būti nisseva – įterpta pagalbinė e.
Namų darbuose susidūrėte su žodžiu seler (sell-) „sesuo”, ir jo savybinis linksnis ten yra selerwa, nes **sellwa niekaip negali būti fonetiškai geras žodis.

Žodžiu, turbūt jums jau aišku, kad čia niekas neaišku :) Tiesiog kiekvienoje situacijoje (o jų nėra labai daug) reikia būti kūrybingiems ir prisitaikyti – kur pridėti galūnę prie nepakitusios šaknies, kur įterpti pagalbinę balsę, kur tiktai pakeisti rašybą. Kadangi tai viena iš sričių, kuriose Tolkienas mūsų neapšvietė, visokie variantai įmanomi.

P.S. Linkis ir Maja, tuoj prisėsiu prie jūsų namų darbų ;)
Paskutinį kartą redagavo 1 Elfhild. Iš viso redaguota 29 kartus.
Hrrrr

gilthoniel
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 328
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:12
MiestasCOLON Kaunas
CONTACTCOLON

#12 Standartinė gilthoniel » 12 Sau 2005, 16:39

Nesuprantu :roll:
pvz., "spygliuočių medžių kraštas", tai spygliuočius medžius kaip suprasti, ar kad čia yra kilmė, jog kraštas yra būtent spygliuočių medžių; ar priklausymas - kad spygliuočiai medžiai priklauso kraštui?

Va šito nesuprantu ir negaliu nd padaryti ](*,)
"Aš esu lietuvis kaukas didžiausiame New York'o viešbutyje" - A.Š.

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Elfhild » 12 Sau 2005, 20:42

Nesuprantu, iš kur čia spygliuočiai medžiai... aaa, tik kaip pavyzdį pateikei? Kaip "elfų kraštas" pratime?

Na, yra taip. Pavyzdžiui, teorijoje buvo pavyzdys "tamsumų kraštas" - arba "šešėlių", arba kažko panašaus tamsaus. Tai yra toks atvejis, kai naudojamas savybinis-būdvardinis linksnis, nes tas "tamsumų kraštas" patampa tarsi bendra sąvoka - kraštas yra tamsus, ir tos tamsumos yra jo dalis, "tamsumos" tiesiog apibūdina tą kraštą. Žodžiu, kai kalbame apie krašto savybę, ypač net kai norime tokį žodžių junginį paversti krašto pavadinimu (tikriniu daiktavardžiu, pvz. Tamsusis Kraštas), tai ir panaudojame savybinį-būdvardinį linksnį - jo "būdvardinę" reikšmę.
Tačiau reikia visada žiūrėti į prasmę. Spygliuočiai, žinoma, negali būti krašto savininkai - nelogiška. Jei norima pasakyti, kad tame krašte auga spygliuočiai, tai būdinga tam kraštui - reiktų vartoti savybinį-būdvardinį. "Elfų kraštas" irgi bus savybinis, nes elfams tas kraštas priklauso. Nežinau, ar gali būti taip, kad kraštas būtų kilęs iš elfų :roll: na, kažkaip nesiriša, kad krašto kilmė yra elfai. todėl savybinis. Bet gali būti kitų atvejų, kur pagal prasmę reikės kilmininko.

Tikiuosi atsakiau... jei dar kas neaišku klausk :)

Ta proga paviešinsiu jau seniai ištaisytas Linkės klaidas. Paspalvinau... tikiuosi, niekur kodų nesupainiojau.
Majos ir Laiquos klaidos coming soon...

Klaidos

Spalvų kodas:
Mėlyna – netiksliai išversta (pvz. ne toks laikas, skaičius, žodis)
[raudona laužtiniuose skliaustuose] – verčiant praleistas (pražiopsotas?) žodis
ruda – blogai sudaryta žodžio forma (pvz. nepailginta balsė, arba pailginta, kur nereikia, arba nepridėta galūnė ir pan.) arba pavartota ne ta forma, kokios reikia, arba nesuderinti skaičiai – rimtos klaidos;
Tiesiog raudona – supainiotos raidės, bloga rašyba, ne visai toks žodis, arba išvis keistas darinys ir t.t. (t.y. įvairios žioplos ir ne tik klaidos)
Pabraukta ir šalia žalias komentaras – kai geriau kažką rašyti kitaip
Raudona pabraukta ir žalias komentaras – kitos klaidos
Jeigu žodis margas – jame yra tų spalvų klaidos “all in one” ;)

Linkis

1.
f) Neri séreva úvar ohtari. Taikūs vyrai nėra kariai (o šiaip, beje, visai gerai išvertei. Nebūtina juk pažodžiui.)
j) I rassi i lamnion nar altë. Gyvūno ragai yra didžiuliai.
m) I vendëo toron hirnë ilyë i harmar i minquë Naucoiva imbë i canta rassi i ninqui orontion. Merginos brolis rado visus vienuolikos dvorfų lobius tarp [keturių] baltų kalnų viršūnių.

2.
a) Meleno aiwi cenuvar cainen ohtari imbë atta síri.
b) Elfo brolis surinko dešimt knygų apie žvaigždes.
Eldo toron hostanë cainen elenion parmaržodžių tvarka galėtų būti ir geresnė, nes pagal dabartinę galima suprasti, kad tos knygos buvo apie dešimt žvaigždžių. Siūlau keisti į “cainen parmar elenion”.
c) Vyras be burnos negali kalbėti.
I nér ú anto úmë polë quetë.
d) Turtingasis dvorfas pasakė: “Kažkas turi aukso taurę”.
Harmarion (ar alya?) Naucor equë: „Quen hárëa vulma maltava“ – pirma, ten paprasčiausiai “alya”, tik geriau su artikeliu (nes “turtingasis” - konkretus); antra geriau čia vartoti “quentë”, nes “equë” labiau tinka ten, kur yra vardai. Nors, kita vertus, gal čia irgi gana konkretus dvorfas – visaip galima suprasti. Tačiau ir tokiu atveju klaida, nes “equë” turi eiti prieš veiksnį.
e) Aš esu matęs didžiausią iš visų kalnų po padange.
Cenën orion analta nu Menel. – tas, kuris mėlynas, dar, be to, ir blogai sudarytas (rudas).
f) Noriu rasti kraštą be didelių gyvūnų kaip liūtai.
Merën hiruva norë ú lamno alta ve rávi.
g) Jie keliaus per didelių medžių ir gausių uolų kraštą, nes jie nori pamatyti galingojo kario miestą.
Lelyauvantë ter noalta aldar ar rimbë ondor, an merë centë ohtaro taureva osto.
h) “Tu pamatysi gyvūną be ragų,” pasakė išmintingiausias karalius.
„Cenuvat[yë] laman ú rassët“- quentë [ i] assaila aran. (galūnės –tyë reiktų vartoti pilną formą, kad nesipainiotų su “juos”. “Cenuvat” juk gali reikšti “pamatys juos”)
i) Elfų kraštas yra daugelio gražių daiktų kraštas; kraštas be Elfų yra tamsos kraštas, nes [to] krašto Žmonės negirdi turtingos Elfų kalbos.
Eldanorërimbë vanye engwi no; norë ú Eldo ná norë morniëva, an Atani norëva úmer polë hlarë alva lambë Eldo. – ten, kur pabraukta, žodžių tvarka geriau būtų “nórë rimbë vanyë engwíva” (na va jau ištaisiau), nes savybinis linksnis, kurį čia reikia vartoti, turėtų eiti po žodžio, kurį apibūdina.

3.
„Namárië!”- quentë aran ar vánë norë.
Ilyë Naucor oantër oronti.
“Auta-“ reiškia “išvykti”, bet šis žodis nekelia klausimo “ką?” ir todėl negalima dar pridėti papildinio – “palikti šalį”. Tuomet, tiesa, nelabai tikslinga jį versti “palikti” - pataisysiu teorijoj, blogai ten aš išverčiau (angl. "leave") :oops: . Iš tikrųjų kitoje ar tai dar kitoje pamokoje išmoksime dar vieną linksnį, kuris tiks šiam tikslui – bus galima pasakyti “išvyko/dingo iš Viduržemės” ir pan., taigi prasmė bus ta pati, kaip “paliko Viduržemę”.
Žodžiu, čia tiesiog tie raudoni žodžiai netinka.


__________________________________________________________
TAISA: štai ir Maja. Netikslumą teorijoje, susijusį su 3-iu pratimu, ištaisysiu rytoj... dabar jau miegutis traukia :sm15:

Maja

1.
e) “… i nisso hendu”.
“… moters rankas”. (aha, aš irgi šitą dažnai panioju – vis dėl tos anglų kalbos…)
f) Neri séreva úvar ohtari.
Taikos vyrai nebus kariai (gal taikos metu?). (na taip, galima sakyti, kad taikos metu, bet ne tik. Čia yra puikus “būdvardinio” linksnio pavyzdys (prisimeni, savybinis kartais vadinamas savybiniu-būdvardiniu), t.y. tie vyrai gyvena taikoje ir apskritai nekariauja – tiesiog taikos įsikūnijimas :) Angl. verčiama “men of peace”)
h) “Coa ú talamion umë anwa coa.”
Namas be grindų nebuvo tikras namas.
m) … imbë i canta rassi i ninqui orontion.
… tarp keturių [baltų] kalnų [viršūnių].

2.
a) … tarp dviejų upių.
… imbë atta sirir.
b) Elfo brolis...
Eldo toran...
c) Vyras be burnos negali kalbėti.
I Nér ú onto úma pole cenda.
d) Turtingasis dvorfas pasakė: “Kažkas turi aukso taurę”.
I alya Nauco equë:”Quen haryëa laurëa yulmava”.1) “equë” turi eiti prieš veiksnį; 2) kažkaip ne taip išėjo su ta “aukso taure”. Visų pirma, čia aš norėjau, kad būtų panaudotas malta “auksas” (“laurëa”, beje, netaikoma auksui kaip metalui, tik kaip spalvai). Taigi sudėk “malta” ir “yulma” ir pagalvok, kuris ten iš jų linksnį gauna.
e) Aš esu matęs didžiausią iš visų kalnų po padange.
Ecénien [visų] orontion analta nu Menel.
g) Jie keliaus per didelių medžių ir gausių uolų kraštą…
Lelyuvantë ter [kraštą] altë aldon ar rimbë ondon
h) “Tu pamatysi gyvūną be ragų,”
”Cenuvat[yë] i laman ú rasset (galūnės –tyë reiktų vartoti pilną formą, kad nesipainiotų su “juos”. “Cenuvat” juk gali reikšti “pamatys juos”)
i) Elfų kraštas yra daugelio gražių daiktų kraštas; … nes [to] krašto Žmonės negirdi turtingos Elfų kalbos.
I nórë Eldava ná norë rimbë vanyë engwion; … an i Atani i nórë úmar hlarë alya lambë Eldaron. – pabrauktas veiksmažodis, sakyčiau, labiau tiktų aoristas. Bet nieko baisaus.

3.
1. I Nauco oantë Eldaiva nórë ar lendë mir oronti.
2. Eldar avánier Ataniva Ambar.
Čia jau mano klaida, kad neatsargiai išverčiau ir parašiau, kad auta- reiškia “palikti” (iš anglų “leave”). Šitas veiksmažodis negalininkinis – neatsako į klausimą “ką?”, tiesiog “išvykti, dingti, išnykti” – žr. ką Linkei aiškinau, nes tas pats.
Hrrrr

gilthoniel
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 328
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:12
MiestasCOLON Kaunas
CONTACTCOLON

#14 Standartinė gilthoniel » 13 Sau 2005, 20:45

Lyg ir supratau :roll: Pabandysiu pabaigt nd :D
P.S. ačiū 8-[
"Aš esu lietuvis kaukas didžiausiame New York'o viešbutyje" - A.Š.

Linkis
Matė Žiedą
PranešimaiCOLON 52
UžsiregistravoCOLON 07 Rgs 2004, 12:04

#15 Standartinė Linkis » 19 Sau 2005, 09:20

Ryšium su sesija ir kitais baubais, vaivoryštinio galvosūkio narpliojimą atidedu geresniems laikams. :?

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Elfhild » 20 Sau 2005, 22:35

Uf, na žinot, daugiau tokių namų darbų neduosiu :shock: ne tik jums sunku buvo, bet ir man didžiausias galvos skausmas ištaisyti, kiekvieną raidelę sužiūrėti. Brrrr... :wink:
Štai, jei pridariau klaidų, iš anksto atsiprašau. Nes labai painu buvo :oops:

Laiqualasse

1.
d) …rambar… nurtaner… “sienos paslepia”

2.
a) Padangių paukščiai pamatys…. I aiwi menelion cenuva... – “Menel” yra vardas Dangui arba Padangėms, kaip ir “Anar” arba “Isil”, todėl daugiskaitos negauna (o ir rašyti geriau iš didžiosios). Nesvarbu, kad “padangės” yra daugiskaita.
b) Elfo brolis surinko dešimt knygų apie žvaigždes. I toron eldo ohostanë cainen parmar no eleni.Susikonfūzinau… ką nori pasakyti tuo “no”?
c) Vyras be burnos negali kalbėti. Ner ú anto úmë pole quetë.
d)“Kažkas turi aukso taurę”. “Quen harya yulma laureva”. – žodyne rašo, kad “laurë” tinka apibūdinti aukso spalvai arba tokios spalvos šviesai, bet ne metalui. Čia norėjau, kad padarytum iš “malta”.
e) Aš esu matęs didžiausią iš visų kalnų po padange. Ecenien i analta oron nu i menel. / Ecenien i analta imbë oronti nu i menel. (Išverčiau dviem būdais, bet nei vienas visiškai neatitinka lietuviško sakinio… Niekur neradau, kaip versti frazę ‘iš [ko nors]’ :( ) – čia tiesiog reikia mintyse perfrazuoti į “didžiausią kalnų” (kaip “šviesiausia žvaigždžių” – elenion ancalima). Praktiškai čia ir yra tas pats kas “elenion ancalima”, tik kiti žodžiai ;)
f) Merin hirë norë...atkreipiu tavo dėmesį, kad čia ir kitur nórë rašai su trumpa “o”, o reikia su ilga (kitur neberaudoninau).
g) Jie keliaus… Lelyavantë
h) “Tu pamatysi gyvūną be ragų”. “Cenuval laman ú rassuon”. (nesvarbu, kad ragai du – dviskaitoje kilmininko galūnė –o, ne –on.)
i) Elfų kraštas yra daugelio gražių daiktų kraštas; kraštas be Elfų yra tamsos kraštas, nes [to] krašto Žmonės negirdi turtingos Elfų kalbos. I norë Eldaiva ná i norë rimbë vanyë engweva; norë ú Eldaron ná norë mornieva, an i Atani i noreva umentë hlarë i alya lambë [color]Eldaron[/color]. (“Eldaron” reikštų, kad kalba kilo iš elfų (elfai ją sukūrė), bet jie jos nebenaudoja. Esamiems ryšiams nusakyti geriau savybinis linksnis.) Dar prieš tai žodyje “umentë” nereikia –ntë, nes jau yra veiksnys “i Atani”.

Ellorion

1.
f) Neri séreva úvar ohtari. Taikos vyrai bus kariai.
i) I tário úmië torni … Karalienių blogi broliai...

2.
d) Turtingasis dvorfas pasakė:… I alya Nauco equë:… – “equë” visada eina prieš veiksnį!
e) Aš esu matęs didžiausią iš visų kalnų po padange. Amápien I analta ilyë orontiva nu menel. – situaciją “iausias iš..” visada lygink su žinoma fraze “elenion ancalima” (šviesiausia iš žvaigždžių, arba žvaigždžių šviesiausia). Tuomet lengva atsiminti, kokį linksnį čia vartoti.
f) Noriu rasti kraštą be didelių gyvūnų kaip liūtai. Meren hirë I nórë ú altë lamni ve rávi.
g) Jie keliaus per didelių medžių ir gausių uolų kraštą, nes jie nori pamatyti galingojo kario miestą. Lelyuvantë terë I alta aldaron ar rimbë ondoron nórë, an merentë cenë I taura osto ohtarwa. – “didelių medžių ir gausių uolų kraštą” palygink su “tamsumų kraštu” teorijoje. Taip pat “alta” skaičius… kur pabraukta, žodžių tvarka nekokia – galima suprasti, kad “nori pamatyti galingąjį kario miestą”, o ne “galingojo kario miestą”, t.y. tarsi galingas ne karys, o miestas.
h) “Tu pamatysi…” Cenuvat…“ – geriau netrumpink galūnės –tye “tu”, nes gali susipainioti su –t “juos”.
i) Elfų kraštas yra daugelio gražių daiktų kraštas; …[to] krašto Žmonės negirdi turtingos Elfų kalbos. Nórë Eldaiva ná I nórë rimbë vanyar engwíva; … Atani I nóreo umir hlarë I alya Eldaron lambë. - “Eldaron” reikštų, kad kalba kilo iš elfų (elfai ją sukūrė), bet jie jos nebenaudoja. Esamiems ryšiams nusakyti geriau savybinis linksnis.

Gilthoniel

1.
c) Mėnulio žvaigždės šviečia.
d) Didelės sienos iš akmens paslėpė namus dešimties turtingiausių vyrų ? Nesupratau, prie ko čia tas „i osto“ – “i osto” dar papildo tų vyrų apibūdinimą: jie ne tik “dešimt turtingiausių vyrų”, bet ir “dešimt turtingiausių miesto vyrų”. Žodžiu, tas “osto” čia yra genityvas, tik nesimato, nes ir taip baigiasi –o. Čia tokia pat konstrukcija, kaip su “elenion ancalima” – “žvaigždžių šviesiausia”. O čia “analye neri i osto” – “turtingiausi miesto vyrai”.
e) Taria (-ė) Miriel: „ stebėjau moterų akis“.
g) Juos stebės daugelio kraštų ir Žmonių Karalius – apvertei sakinį. Tai ne juos stebės, o jie stebės. Juk –nte reiškia “jie”, o ne “juos”.

2.
e) Ecénien analta [visų] orontion nu Menel.
f) Méran hirë i nórë ú alta lamnion ve rávi.
g) Lelyuvantë ter i nórë altë aldava ar rimbë andova, an meralyë cenë i osto i taura ohtaréva. – “ohtar” savybinis šiek tiek kitaip atrodo… Ten tas “meralyë” ne tik ne tas asmuo, bet ir “mera” nei aoristas (meri…), nei esamasis (méra…).
i) I nórë Eldaiva ná nórë i rimbë vanya engwíva; i nórë ú Eldaron ná nórë morniéva, an i Atani i nóreva úmar [girdi] alya lambë Eldaiva.

3.
1) Eleni váner ar Menel morë. (“buvo” su ilga é)
Hrrrr

gilthoniel
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 328
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:12
MiestasCOLON Kaunas
CONTACTCOLON

#17 Standartinė gilthoniel » 21 Sau 2005, 22:10

Na, taip.
taisysimės.
1. c) Padangių (aš ir galvojau, kas čia per nesąmonė su tuo mėnuliu)žvaigždės šviečia.
d) Didelės sienos iš akmens paslėpė namus dešimties turtingiausių miesto vyrų.
e)Taria (-ė) Miriel: „ stebėjau moters akis“.
g) čia jau kažkaip pasimečiau :-k tai gal bus Jie stebės Žmonių Karalių ir daugelį kraštų.
2.
e)Ecénien analta ilyë orontion nu Menel.
f) Méran hirë i nórë ú altë lamnion ve rávi.
g) Lelyuvantë ter i nórë altë aldaiva ar rimbë ondoiva, an mérantë cenë i osto i taura ohtarwa.
i) I nórë Eldaiva ná nórë i rimbë vanyë engwíva; i nórë ú Eldaron ná nórë morniéva, an i Atani i nóreva úmar hlarë alya lambë Eldaiva.
Dėl nóreva nesupratau :roll:

3.
1) Eleni váner ar Menel n é morë.
"Aš esu lietuvis kaukas didžiausiame New York'o viešbutyje" - A.Š.

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Laiqualasse » 21 Sau 2005, 22:37

O tai kokius namų darbus tada duosi - juk su linksniais tik taip dorotis ir įmanoma, jei norim išmokti ;)

Mėginu taisyti klaidas:

2. a) ...Menelo...
b) čia man pačiam buvo konfūzas, nes mėginau versti pažodžiui, o 'no' reiškia 'apie'. Turbūt turėtų būti tiesiog 'parmar elenion'? Veiksmažodis turi būti 'ohostië'.
c) umë.
d) tuomet būtų 'maltava', taip?
e) ecénien orontion analta...
f) dėmesį atkreipiau, žinosiu ir atsiminsiu :)
g) lelyávantë;
h) rassuo;
i) savybinis linksnis - 'Eldarwa'. Nesupratau, kas negerai žodyje 'engweva' - reikia kirčiuotos 'e'?

Neabejoju, kad ne visas klaidas ištaisiau teisingai, bet juk stengiausi :)
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#19 Standartinė Elfhild » 21 Sau 2005, 23:01

Gilthoniel
1g) Čia turėjo būti "Jie matys (stebės) Žmonių ir visų žemių (šalių) karalių. Karalius apibūdintas kaip "žmonių ir visų šalių".
2i) Na, pagalvok, juk jei rašytum "i Atani i nóreva", taip išeitų, kad šalis turi žmones. Na, juk fiziškai šalis žmonių nelabai gali turėti, taip kaip elfas gali turėti namą. Todėl čia greičiau nurodoma kilmė - kad jie kilę iš tos žemės (ir tai nereiškia, kad jie jokiu būdu ten nebegyvena - gali sau gyventi...) Nors pripažįstu, kad čia gana slidus reikalas ;)
Visa kita šaunu :)


Laiqualasse
Va čia tai požiūris :) Gal ir gerai sakai. Tačiau jau paruošiau kitą pamoką, ir ji bus nepalyginamai lengvesnė už šitą - atsipūtimui. Pati teorija lengvesnė: alatyvas ir abliatyvas, du visiškai aiškūs linksniai.
2b) būtent, "parmar elenion"
2d) taip.
2e) aha, tik dar ir "ilye" pridėk, nes iš visų kalnų didžiausias.
2g) na jau na! Būsimasis laikas: lelya- + -uva = lelyuva!
2i) Savybinis, tik ne "eldarwa", o "eldaiva" - prisimink, savybinio daugiskaita sudaroma prie vienaskaitos pridedant -iva. Su "engweva" blogai tai, kad prie "engwe" pridedant dgs. savybinio galūnę "-iva" "e" ir "i" susilieja į ilgą í. engwíva.
Pastangas matau :) Palyginus gerai.


P.S. Dėmesio kvenjos ekspertai (turiu omenyje tuos, kurie jau 10-ą pamoką eina ;) )! Kvenjos pradėjo mokytis Arin Vilya ir išspausdinau jos pirmų pamokų klaidas. Nesivaržykit patys bandyti aiškinti, ką ji blogai daro (pvz. jei blogai ištaisys), jums tai bus puiki praktika! (jeigu blogai paaiškinsit irgi ne bėda - iš klaidų mokomės...)
Hrrrr

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Laiqualasse » 22 Sau 2005, 18:49

Ačiū už komentarus, regis, viskas aišku :)
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

BUTTON_POST_REPLY