Quenya-lietuvių žodynas

Judėjimas už elfų lingvistines ir kitokias teises. Vyksta Quenyos ir Sindarin pamokos.
Jei norite rašyti šiame skyriuje, užsirašykite į vartotojų grupę "Elfų partija".
Žinutė
Autorius
Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

Quenya-lietuvių žodynas

#1 Standartinė Elfhild » 09 Spa 2004, 15:19

Bendras Tolkien Lietuva Forumiečių Indyor Elenion Narių Kvenjos Mokinių Savanorių Projektas 8)

QUENYA – LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS


Projekto dalyviai:

Elfhild
Laiqualasse
Ellorion

Projekto globėjas:

~Indyor Elenion~

Projekto tikslas:

Palaipsniui pildyti žodyną jau išmoktais žodžiais. Žodynas neturi atspindėti visų žodžių reikšminių niuansų bei etimologinių kilmių, bet turi patenkinti kasdienes kvenjos mokinio reikmes :)

Projekto eiga:

Abėcėlė padalinama į apytiksliai lygias dalis (atsižvelgiant ir į tai, kuria raide prasideda daugiausiai žodžių) ir kiekvienas projekto dalyvis prižiūri jam paskirtąją: pasirodžius naujai pamokai, atitinkamus žodžius įrašo į savąją žodyno atkarpą.

Pasiskirstymas:

A-G Elfhild
H-O Laiqualasse
P-Y Ellorion

Privilegijos:
Dalyviai bus atleisti nuo vieno konkretaus pratimo namų darbuose :supz:
Paskutinį kartą redagavo 4 Elfhild. Iš viso redaguota 27 kartus.
Hrrrr

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

A-G

#2 Standartinė Elfhild » 12 Spa 2004, 17:02

A

aiwë "paukštis"
alassë “džiaugsmas, laimė”
alda "medis"
alta "didžiulis"
alya “turtingas” (nebūtinai materialia prasme)
Ambar “pasaulis” (vartojamas kaip vardas – be artikelio)
ambar “lemtis, likimas”
ambo “kalva”
an “nes”
Anar "Saulė"
ando "vartai"
anna “dovana”
anta- “duoti” arba kartais "suteikti", būtasis laikas ánë (gali būti ir paprastas antanë, tačiau geriau vartoti netaisyklingąją formą ánë)
anto “burna”
anwa "tikras"
apa prielinksnis “po” (vėliau, po kažko – angl. “after”)
ar "ir"
aran "karalius"
arwa būdv. “turintis, valdantis”
ata “vėl”
Atan “žmogus” (žmonių rasės atstovas)
atar "tėvas"
atta “du”
aurë “diena” (šviesusis paros metas)

B

C

caima "lova"
cainen “dešimt”
caita- "gulėti"
cala “šviesa”
calima "šviesus"
canta “keturi”
cantëa “ketvirtas”
cap- "pašokti" (į viršų)
car- “daryti, gaminti”
carnë "raudonas"
cen- "matyti"
cenda- "skaityti"
cirya "laivas"
coa “namas”
colla “apsiaustas”

D

E

ehtë “ietis”
Elda "elfas"
elen "žvaigždė"
engwë “daiktas, dalykas”
enquë “šeši”
et “iš” (vartojamas su abliatyvu)

F

farya- “užtekti, būti pakankamai” (negalininkinis; pvz. lempë ciryar faryar “penkių laivų užtenka”)
fir- “mirti”
firin "miręs"

G

Įtraukti 13-ikos pamokų žodžiai.
Paskutinį kartą redagavo 6 Elfhild. Iš viso redaguota 27 kartus.

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Laiqualasse » 13 Spa 2004, 20:28

H

haira “tolimas”
harma "lobis"
harna- “sužeisti”
harya- "turėti" (kažkokią nuosavybę)
hauta- “sustoti”
hen (hend-) "akis"
hilya- “sekti” (paskui kažką, pvz. sekti paskui vedlį)
hir- "rasti"
hlar- “girdėti”
hosta- “su(si)rinkti, su(si)burti”
hrávë “mėsa”
hroa “kūnas” (plg. hrávë “mėsa”)
hwarin "kreivas, kuprotas"

I

ilya* “kiekvienas/visi”
imbë “tarp”
Isil "Mėnulis"

K

L

laita- “palaiminti, girti, gerbti”
lala- "juoktis"
laman (lamn-) “gyvūnas”
lambë “kalba” (pvz. “elfų kalba”, bet ne “kalbėjimas”)
lanta- “kristi”
lassë “lapas”
laurëa “auksinis”
lempë “penki”
lelya- “eiti, keliauti, vykti” (būt.l. lendë, atliktinis (e)lendië)
lerya- “paleisti, duoti laisvę, išlaisvinti”
lië "žmonės, tauta" (visa "etninė grupė" ar net rasė, kaip Eldalië = Elfų rasė)
limpë “vynas”
linda- "dainuoti"
linta “greitas”

M

macil “kardas, kalavijas”
mahta- “kautis” (ginklu)
malta “auksas”
mapa- "sučiupti, pagriebti"
mára “geras” (prasme “tinkamas, naudingas”, bet ne moraline prasme)
mat- "valgyti"
mel- "mylėti"
Menel “dangus, padangė” (vartojamas kaip vardas, rašomas didžiąja raide, be artikelio)
menta- “siųsti”
mer- “norėti”
melin "mielas, brangus"
mindon “(didelis) bokštas” (pvz. Ortankas)
minë “vienas”
minquë “vienuolika”
mi - buvimo vietą žymintis prielinksnis (kaip angl. “in”)
mir, minna “į”
mól “vergas”
morë "juodas"
mornië “tamsa”
muilë “paslaptis, slaptumas”

N

Namárië! “Sudiev!”
Nauco "dvorfas"
neldë “trys”
nér (ner-) "vyras" (suaugęs bet kokios rasės vyr.g. atstovas: elfas, dvorfas, hobitas…)
nertë “devyni”
ninquë "baltas"
nís (niss-) "moteris" (atitinkamai bet kokios rasės mot.g. atstovė)
noa “mintis, idėja”
nórë “šalis, kraštas” (plg. Númenórë)
nu "po" (prielinksnis, pvz. po stalu, po medžiu)
Númen “Vakarai” (plg. Númenórë = Númen + nórë)
nulda “slaptas”
núra “gilus”
nurta- “slėpti, slėptis”

O

ohtar “karys”
ondo “akmuo” (kaip medžiaga, nors taip pat kartais naudojamas ir reikšme “uola”)
or “virš”
oron (oront-) "kalnas"
orta- "kilti", taip pat naudojama kaip "pakelti"
osto “miestas”
otso “septyni”


12 pamokų žodžiai

Beje, jei kas nors pastebėsit kokį trūkstamą žodį ar šiaip klaidą, nepasididžiuokit - praneškit :) Juk net Valos klysta, o mums iki jų dar toli ;)
Paskutinį kartą redagavo 3 Laiqualasse. Iš viso redaguota 7 kartus.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

P-Y

#4 Standartinė Ellorion » 14 Spa 2004, 22:05

P

parma "knyga"
pol- "galėti, sugebėti"
pusta- "sustoti"

Q

quanta …-o “pilnas [kažko]” (po jo einantis daiktavardis turi būti kilmininko linksnio)
quen nežymimasis įvardis "kažkas"
quet- "kalbėti, sakyti"

R

rá (ráv-) "liūtas"
ramba "siena"
ranco "ranka"
rassë "ragas" (paprastai gyvūno, bet kartais vartojamas kalno viršūnei apibūdinti)
rasta "dvylika"
rimba "dažnas/daug, gausus"
rocco "arklys" (labiau jojimo žirgas)
roita- "persekioti, vytis"
ruc- + abliatyvas “bijoti (kažko)” (rucin i rávillon “bijau liūtų”)
ruhta- "išgąsdinti, kelti siaubą"

S

saila "išmintingas"
sambë “kambarys”
sar (sard-) "akmuo" (apčiuopiamas akmenėlis, gabalas, o ne medžiaga pvz. statyboms)
seldo "berniukas"
seler (sell-) "sesuo"
sérë "taika"
sermë "draugė"
sermo "draugas"
sil- "šviesti" (balta arba sidabrine šviesa, kaip žvaigždžių arba mėnulio)
sinomë prieveiksmis "šioje vietoje" arba tiesiog "čia"
sírë "upė"
suc- “gerti”

T

talan (talam-) "grindys"
tári "karalienė"
tasar "gluosnis"
taura "galingas"
taurë "miškas"
tec- "rašyti"
telda "galutinis, paskutinis" (iš jo patogu pasidaryti prieveiksmį teldavë "pagaliau, galiausiai")
ter (arba terë) "pro, per" (angl. "through")
tië "kelias, takelis"
tir- "stebėti, saugoti"
tiuca "storas, stambus"
tolto "aštuoni"
toron- (torn-) "brolis"
tul- "ateiti, atvykti"
tulta- "pakviesti"
tur- "valdyti” (pvz. valdyti kardą)

U

ú "be" (po jo einantis daiktavardis turi būti kilmininko linksnio)
ulya- “pilti; lietis” (galininkinis arba negalininkinis priklausomai nuo reikšmės)
úmëa "blogas, velniškas" (evil)
urco, orco "orkas" (žodis urco Valinore buvo naudojamas bet kam, kas kelia siaubą, bet atvykus į Belerijandą pritaikytas orkams, kuriuos panašiu žodžiu vadino sindai. Sindų kalbos veikiamas šis žodis įgavo ir kitą variantą: orco. Naudoti galima abu.)

V

vanya "gražus"
varnë "rudas"
varya- “apsaugoti”
vendë "mergina"
ve “kaip”
verya- "drįsti" (įdomu: kilęs iš tos pačios šaknies, kaip ir sindiškas vardas Beren, reiškiantis “drąsus, išdrįstantis”)

Y

yondo “sūnus”
yulma "puodelis, taurė"

Įtraukti 12-os pamokų žodžiai.
Paskutinį kartą redagavo 9 Ellorion. Iš viso redaguota 25 kartus.
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Linkis
Matė Žiedą
PranešimaiCOLON 52
UžsiregistravoCOLON 07 Rgs 2004, 12:04

#5 Standartinė Linkis » 12 Lap 2004, 16:58

Hmmm, gal galit man paaiškinti, kaip atskirti, kuri žodyno dalis papildyta, kuri dar ne? Gal reiktų parašyti, kad koreguota paskutinį kartą? Aš čia poros žodžių užsiieškojau ... :oops:

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Elfhild » 12 Lap 2004, 17:02

mhm gera mintis. mano žinutėje kažkaip rašo, kad "paskutinį kartą keista...", bet šiaip toks užrašas kartais neatsiranda (nesuprantu kodėl).

Tai tuomet pridurkim po eilutę apačioje.
Tik siūlau rašyti pamokas, o ne datas. Pvz.: "Įtraukti 9-ių pamokų žodžiai", o paskui ištaisyti į "10-ies".

Kol kas mano ir Ellorion 9-os žodžiai yra, o Laiqua dar nepridėjo.
Hrrrr

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#7 Standartinė Ellorion » 12 Lap 2004, 18:55

:-) koks aš stropus

o galit man paaiškint kuo skiriasi pusta- nuo hauta- :?
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Laiqualasse » 12 Lap 2004, 22:39

Atsiprašau ir persiprašau. Rytoj pridėsiu ir savo dalį.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Elfhild » 12 Lap 2004, 23:23

Ellorion rašėCOLONo galit man paaiškint kuo skiriasi pusta- nuo hauta- :?
Geras klausimas. nepagalvojau. ką tik pastudijavau žodyną, tai žinok, kažkokių didelių skirtumų neradau. Štai ką rašo:

hauta- "cease, take a rest, stop"
pusta- "to stop, put a stop to"; also intr. "cease, stop"

Nelabai suprantu, ką sutrumpina "intr." :? gal kas žinot? Žodžiu, kokias daryčiau išvadas, tai kad "pusta-" šiek tiek bendresnis žodis, reiškiantis apskritai nustoti kažką daryti (arba sustabdyti kažką), o tuo tarpu "hauta-" labiau tinka vartoti, kai kalbame apie fizinį judėjimą ar pan., na tarkim keliauji kažkur ir sustoji pailsėti. :roll:
Hrrrr

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#10 Standartinė Aiquen » 12 Lap 2004, 23:35

Mano kukliu supratimu, pusta panašesnis ne į sustoti, bet į sustabdyti.
Kind of makes you go crazy, you know. Whacko. Really out there, CUCKOO! You bring any apples?

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Elfhild » 12 Lap 2004, 23:41

O man atrodo, kad ir į tą, ir į aną :? nes yra ir "stop", ir "put a stop to". aišku, "stop" gali reikši ir "sustabdyti", bet tokiu atveju nebūtų atskirai paminėtas anas "put a stop to" - kategoriškai tik "sustabdyti". nes kam rašyti du tą patį reiškiančius vertinius - vadinasi, jie ne tą patį reiškia: vienas "sustoti", kitas "sustabdyti".
va :-k
bet reikia išsiaiškinti, ką reiškia tas "intr."
Hrrrr

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#12 Standartinė Starlin » 13 Lap 2004, 12:33

Kažkodėl peršasi mintis, kad "interjection", nors Oxforde vartoja santrumpą interj. Arba "interrogative". Bet bent jau man nė vienas variantas nelimpa prie šio konkretaus žodžio.

Šiaip... Versčiau taip:

hauta- stabtelėti, laikinai sustoti, nustoti ką daryti
pusta- baigti, pabaigti, nustoty ką daryti

Reikia atkreipti dėmesį į niuansą "take a rest".

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Laiqualasse » 13 Lap 2004, 17:20

'Apdėjau' ir savo žodyno dalį.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#14 Standartinė Ellorion » 15 Lap 2004, 20:00

nu beveik... viskas / niekas neaišku :?

reik ieškot vieningo varianto, kad visi sutiktų ar dar ką nors...
ir va kai susitarsim tai reiks pažymėt žodyne, kad aiškiau būtų.

:D
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Vartotojo avataras
Aiquen
Ardos bamba
PranešimaiCOLON 4087
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:35

#15 Standartinė Aiquen » 16 Lap 2004, 11:41

Tai gal tada paliekam Starlin variantą? :roll:
Kind of makes you go crazy, you know. Whacko. Really out there, CUCKOO! You bring any apples?

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Starlin » 16 Lap 2004, 21:46

intr reiškia intranzityvinis, t.y. negalininkinis. Kam nors neaiškus pats terminas?

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#17 Standartinė Ellorion » 16 Lap 2004, 23:08

... gal ir neaišku..
čia gal, kad negalima vartoti "sustabdyti "
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Elfhild » 17 Lap 2004, 10:03

Aha, vadinasi, negalininkinis! Taip, tai reiškia, kaip Ellorion pasakė, kad neatsako į klausimą "ką", vadinasi, gali reikšti tik "sustoti", bet ne "sustabdyti".
Na bet ten parašyta "or", vadinasi, vis tiek gali būti dvejaip :?
Hrrrr

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#19 Standartinė Starlin » 17 Lap 2004, 19:35

Gerai, siūlau taip:

[pakartosiu, kad palygintumėt]
hauta- "cease, take a rest, stop"
pusta- "to stop, put a stop to"; also intr. "cease, stop"

hauta- stabtelėti, sustoti; baigti ką daryti (trumpam laiko tarpui). (plg. pusta-)
pusta- 1) pabaigti, sustabdyti; 2) intr. nustoti, sustoti. (plg. hauta-).

sakyčiau, ir hauta-, ir pusta- yra tiek tranzityviniai, tiek netranzityviniai, t.y. galima sakyti ir aš stabtelėjau, ir aš (trumpam) nustojau kažką daryti, tik pusta- reiškia ilgalaikį sustabdymą: aš sustabdžiau [darbą], aš nustojau [dirbti]. Šiuo atveju intr. tėra paaiškinamasis, labiau gal reikalingas angliškame variante, nes jie turi identiškus žodžius: cease, stop - o "stop" vienu atveju (hauta-) gali būti tranzityvinis, kitu (pusta-) - ne. Lietuviškame variante intr. palikime, nes priešdėliniai veiksmažodžiai taip pat gan panašūs vienas į kitą.

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Elfhild » 17 Lap 2004, 19:41

Va, šitaip man atrodo gerai. Manau, kad galime taip ir palikti.
ir tikiuosi, kad nieko naujo neišradome... kada nors, kai turėsiu laiko, pasikonsultuosiu šiuo klausimu užsienio forumuose.
Hrrrr

BUTTON_POST_REPLY