Q8 - atliktinis laikas, įvardžiai

Judėjimas už elfų lingvistines ir kitokias teises. Vyksta Quenyos ir Sindarin pamokos.
Jei norite rašyti šiame skyriuje, užsirašykite į vartotojų grupę "Elfų partija".
Žinutė
Autorius
Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

Q8 - atliktinis laikas, įvardžiai

#1 Standartinė Elfhild » 09 Spa 2004, 14:35

AŠTUNTA PAMOKA
Atliktinis laikas, įvardžiai

Atliktinis laikas

Vartojimas

Tai paskutinis žinomas kvenjos laikas, kurį dar turime išmokti.
Atliktinio laiko lietuvių kalboje nėra, todėl teks vėl prisiminti anglų kalbą – perfect tense. Šis laikas žymi veiksmą, kuris jau yra atliktas ir matomas jo rezultatas: i Elda utúlië “elfas atėjo/ yra atėjęs”=”the Elf has come” – elfas jau atėjo ir dabar yra čia (rezultatas), todėl vartojame ne būtąjį, o atliktinį veiksmą. Būtasis laikas labiau vartojamas tada, kai nepabrėžiamas rezultatas, arba tiesiog tai, kas vyko praeityje, nesusiję su kalbėjimo momentu (pavyzdžiui, tiesiog atpasakojamas įvykis).

Sudarymas

Veiksmažodžio atliktinio laiko sudarymas susideda iš trijų dalių:
1. Pridedama galūnė –ië (A-šakniniai veiksmažodžiai galinę –a numeta);
2. Pailginamas šaknies balsis;
3. Pridedamas priešdėlis. Jis visada yra toks pat, kaip ir šaknies balsė.

Pavyzdžiai:
mat- “valgyti” -> amátië
cen- “matyti” -> ecénië
lala- “juoktis” -> alálië
mapa- “sučiupti” -> amápië

Jeigu veiksmažodžio šaknyje jau yra ilga balsė, ji, aišku, labiau pailgėti nebegali. Tačiau priešdėlis vis tiek bus trumpas:
móta- “sunkiai dirbti, triūsti” -> omótië
Lygiai taip pat kaip ir esamajame laike, atliktiniame šaknies balsė irgi nepailginama, jei po jos eina du priebalsiai (arba tai yra dvibalsis):
harna- “sužeisti” -> aharnië
cenda- “skaityti” -> ecendië

Jei veiksmažodis baigiasi –ya, formuojant atliktinį laiką priebalsė y išmetama, nes junginys yi kvenjoje neįmanomas:
hanya- “suprasti” -> ahánië (išmetus “y”, skiemuo “han” lieka trumpas ir šaknies balsę reikia pailginti)
hilya- “sekti” -> ihílië
telya- “pabaigti” -> etélië

Jei veiksmažodžio šaknyje yra dvibalsis, priešdėlis bus toks, kokia yra pirmoji dvibalsio balsė:
roita- “persekioti” -> oroitië (dvibalsis, todėl šaknyje niekas nepailginama)
taita- “prailginti” -> ataitië

Nėra aišku, kaip elgtis su veiksmažodžiais, prasidedančiais balsiu (atrodo, pats Tolkinas buvo neapsisprendęs). Yra du variantai: arba priešdėliu taps pakartotas visas pirmasis veiksmažodžio skiemuo, arba priešdėlio iš vis nepridėsime. Pavyzdžiui:
anta- “duoti” -> anantië
anta- “duoti” -> antië
Panašu, kad vartoti galime abu būdus.
Tačiau jei veiksmažodis prasideda priešdėliu, tokiu kaip en- (jis reiškia, kad veiksmas yra kartojamas, kaip anglų kalboje “re-“), tai atliktinio laiko priešdėlis bus įterptas tarp en- ir veiksmažodžio šaknies:
encen- “vėl pamatyti” -> enecénië

Įvardžiai

Trečiasis asmuo

7-oje pamokoje susipažinote su vieninteliu tikrai žinomu trečiojo asmens įvardžiu –s. Tačiau galbūt pastebėjote, kad prie tokios galūnės nebeįmanoma prilipdyti kitos, nusakančios papildinį – tam puikiai tiko ilgos galūnės –nyë bei –lyë, tačiau galūnė “-syë” neegzistuoja.
Yra du spėjimai.

a) Trečiąjį asmenį nusako galūnė –ryë “jis, ji” (galbūt netgi “tai”). Ji būtų galūnės –s ilgas atitikmuo (kaip –nyë vs. -n) ir tiktų prikabinti papildiniui: tiriryet “ji(s) juos stebi” (tir- “stebėti” aoristas + ji/jis + juos)

b) Yra du atskiri įvardžiai: -ro “jis” ir –rë “ji”. Iš tiesų jie randami tik ikižiedųvaldoviniuose ( :) ) šaltiniuose, todėl neaišku, ar Tolkienas jų vėliau neatsisakė. Dėmesio: jei prieš vieną iš šių galūnių eina du trumpi skiemenys, antrajame pailgės balsė. Pvz., prie veiksmažodžio lausta- būtojo laiko laustanë pridėjus –ro, išeis laustanéro – ilga é.

Galų gale, jei nenorite vartoti neaiškių įvardžių, visada yra –s, kuriuo be negyvojo trečiojo asmens “tai” dar galima nusakyti ir gyvuosius asmenis “jis, ji”: tiek veiksnį, tiek tarinį (“jis/jį”, “ji/ją”, “tai”). Nors jis nėra labai apibrėžtas (neatskirsi, kur yra “jis”, “ji” ir “tai”), kartais rišliame tekste tai nekliudo.

Kiti įvardžiai

-tyë(?) “tu”
-lvë “mes” (įskaičiuojamasis), -lmë “mes” (išskiriamasis), -mmë(?) “mes” (dviskaita)
-llë “Jūs, jūs”
-ccë(?) “jūs”
-ntë “jie” (veiksnys) –t “juos” (papildinys) (tiek moteriška, tiek vyriška giminė)
quen “kažkas” (savarankiškas, t.y. negalūninis įvardis)

-lvë – įskaičiuojamasis (angl. inclusive) “mes”. Tai reiškia, kad su kuo nors kalbant (dialoge – su pašnekovu, kitur rašytiniame tekste – kad ir su skaitytoju), į sąvoką “mes” įeina ir tie, kas kalba, ir tie, į ką kreipiamasi. Pvz. kalbasi elfų ir žmonių grupės ir elfai sako: “Mapuvalvë i Naucor” (“Siučiupsime dvorfus”). Vadinasi, dvorfus gaudys tiek elfai, tiek žmonės kartu.

-lmë – išskiriamasis (angl. exclusive) “mes”, priešingas įskaičiuojamajam. Naudojant tą patį pavyzdį, elfai sako: “Mapuvalmë i Naucor”. Šiuo atveju dvorfus gaudys tik elfai, o žmonės sėdės ir žiūrės.

Šiek tiek komplikuotesnė –mmë situacija. Šio įvardžio reikšmė nėra aiški, tačiau spėjama, kad jis nurodo dviskaitą, t.y. “mes” = “aš ir tu” – kalbantysis ir adresatas.

Dėl –tyë ir –ccë. Jei vartotume šiuos įvardžius, galima susikurti patogią įvardžių sistemą, kur “-tyë” ir “-ccë” reikš atitinkamai “tu” ir “jūs”, o “-lyë” ir “-llë” tik vns.“Jūs” ir dgs.”Jūs”. Tokiu būdu patogu atskirti mandagų ir paprastą įvardžius. Žemiau įvardžių lentelėje būtent tokią sistemą ir pateikiau.

Quen – nežymimasis įvardis, reiškiantis “kažkas”. Pvz., quen hirnë i harma “kažkas rado lobį”.

Įvardžių lentelė

Nuo šiol vartosime visus šiuos įvardžius. Klaustukais pažymėti neaiškūs.

Vienaskaita
1. –n(yë) “aš”
2. –l(yë) “Jūs”
2. –t(yë)(?) “tu”
3. –s “jis/jį, ji/ją, tai” / -ryë “jis, ji, (tai?)” / -ro(?) “jis”, -rë(?) “ji”

Daugiskaita
1. –lvë, -lmë, -mmë(?) “mes”
2. –llë “Jūs”
2. –ccë(?) “jūs”
3. –ntë “jie/jos”, -t “juos/jas”
___________________________________________________________________

Žodynas

mól “vergas”
an “nes”
nurta- “slėpti, slėptis”
lerya- “paleisti, duoti laisvę, išlaisvinti”
metya- “baigtis, pabaigti, padaryti galą”
roita- “persekioti, vytis”
laita- “palaiminti, girti, gerbti”
coa “namas”
mir “į” (prielinksnis)
lassë “lapas”
Namárië! “Sudiev!” (atsisveikinimas)
osto “miestas”
laurëa “auksinis”
___________________________________________________________________

Pratimai

1. Išverskite į kvenją. Per brūkšnelį parašyti žodžiai, kvenjoje sudarantys vieną žodį (veiksmažodį+įvardį). Artikelius vartoti savo nuožiūra.

Míriel gulėjo tarp medžių. Ji-matė didelį miestą. Saulė švietė virš auksinių vartų (vns.) ir daugybės namų. Miestas turėjo daug lobių. Elfė* pakilo ir nusijuokė. Ji-pasakė: “Sudiev!”.
Blogas karalius išlaisvino visus vergus ir pakvietė-juos. Jis-matė-juos ir kalbėjo: “Jūs-surasite elfę ir jūs-sučiupsite-ją, nes ji-yra-mačiusi** miestą. Elfė mirs”. Karalius palaimino vergus ir nusijuokė. Vergai valdys kardus.
Išmintingiausia*** karalienė stebėjo karalių. Ji-pakvietė-jį ir ji-kalbėjo: “Elfė yra draugė. Vergai persekios-ją ir blogi dvorfai pamatys-juos. Dvorfai ras miestą ir lobius ir mes-mirsime”.

* - elfė yra ta pati Míriel, todėl čia (ir kitur) patarčiau vartoti artikelį.
** - atliktinis
*** - nepamirškite prieš aukščiausią laipsnį parašyti artikelio!


2. “Fellowship of the Ring” dainoje “May it be” yra dvi kvenjiškos eilutės. Išverskite jas:
  • Mornië utúlië;
    Mornië alantië.
3.
1) Sudarykite šių veiksmažodžių būtajį, esamąjį, atliktinį ir būsimąjį laikus bei aoristą:
  • cap-
    cenda-
    tec-
2) Pasirinkite vieną iš tų trijų veiksmažodžių ir išasmenuokite atliktiniame laike (vns. 3-iame asmenyje pakanka vieno varianto; vertimo nereikia, bet asmenis numeruoti)
_________________________________________________________________

Gilthoniel +
Laiqualasse +
Woodberry
Maja +
Pusinuke
Warrior elf +
Ellorion +
Linkis +
Paskutinį kartą redagavo 5 Elfhild. Iš viso redaguota 14 kartus.
Hrrrr

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#2 Standartinė Ellorion » 09 Spa 2004, 20:32

Klausimynas : :D

1. Kuo skiriasi –llë; nuo -ccë; ? Manau turėjot omeny, kad tas pirmas dgs. jūs mandagus, o antras paprastas dgs. jūs? taip supratau?
:roll:

2. Kaip suprantu mes dar nesimokėm "papildininių" įvardžių įvardžiams aš, tu ir mes ... (parašiau kad pats vos suprantu ką norėjau pasakyt)

:tonqe:


p.s. ačiū :roll: :)
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Elfhild » 10 Spa 2004, 09:47

1. Taip, -lle nuo -cce skiriasi tiek pat, kiek -lye nuo -tye - -lle mandagus, o -cce paprastas. Lentelėj tai atskyriau rašydama "jūs" iš mažosios ir "Jūs iš didžiosios.
Bet jei leistumėmės į reikšmines vingrybes ir Tolkieno neapsisprendimų labirintą, -lye galėtų reikšti ir "tu". Tačiau geriau nesukti dėl to galvos ir naudoti tą paprastą sistemą lentelėj :D

2. Iš esmės ne, nesimokėm. Iš bėdos papildininius "mane" ir "tave" galima naudoti tuos trumpus -n ir -l (bet tik ne -t, nes jis reikš ne "tave", o "juos") - tai bus daugiau ar mažiau teisinga. Bet dažniau tam (ir taip pat "mes-mus" bei kt.) naudojami savarankiški įvardžiai - o tuos šiek tiek vėliau mokysimės.
Hrrrr

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#4 Standartinė Laiqualasse » 16 Spa 2004, 20:09

Iškilo toks klausimėlis: jei sudarinėjama veiksmažodžio daugiskaitos forma su įvardžio galūne, ar reikia pridėti ir daugiskaitos galūnę -r? Pvz. "jie mato" (es.l.) būtų "cenantë" ar "cenanter"? Man gražiau skamba pirmasis variantas, bet visgi norėčiau pasitikslinti :)
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Elfhild » 16 Spa 2004, 20:54

Ne, daugiskaitos galūnės nei šiuo nei kitais atvejais (-lve, -lme, -lle. -cce) nereikia. Todėl pirmasis variantas: cenante :)
Hrrrr

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Laiqualasse » 16 Spa 2004, 21:49

Ačiū už informaciją :)
Išsiunčiau ND.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#7 Standartinė Ellorion » 19 Spa 2004, 15:56

ir dar...

o yra veiksmažodžio būti aoristas arba atliktinis laikas?

kaip yra elfė? taip normaliai elda ar kaip kitaip


buvo "...dvorfai pamatys-juos" tai Naucor cenuvart? čia reikia tos r ar ne?
nes veiksmą atlieka keli žmonės... :roll: o -t tai galūnė "juos"

:oops:

gal aš čia kažką paistau bet klausiu vien dėl to kad man labai negražiai skamba...
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Laiqualasse » 19 Spa 2004, 21:02

Pagal pačią aoristo sampratą (kaip apibendrinantis veiksmažodis, o ne momentinis), "būti" aoristas būtų "ea", kuris kartais verčiamas "egzistuoti". Dėl atliktinio laiko neįsivaizduoju.
Elfė, manyčiau, būtų taip pat Elda, bet gal ir klystu.
O apie daugiskaitos galūnę Elfhild paaiškino pora žinučių aukščiau - jos nereikia, kai yra asmenų galūnės. Taigi ne cenuvart, o cenuvat.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#9 Standartinė Ellorion » 19 Spa 2004, 21:25

aišku... :)

o dėl dgs. galūnės tai paklausiau nes kur tu klausei tai buvo įvardis kaip veiksnys vat o va šitam veiksnio nėra ir kaip ir reiktų tos galunės

bet pasirodo nereikia :D tai gerai - mažiau rašyt reikės

ačiū
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Vartotojo avataras
Warrior elf
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 481
UžsiregistravoCOLON 02 Bir 2004, 20:45
MiestasCOLON Havens...
CONTACTCOLON

#10 Standartinė Warrior elf » 20 Spa 2004, 16:52

O "juos" reik pridėt tik -t ar visą -ntet, nes vien -t tai kaip ir "tu"?
Life is better lived together.

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Laiqualasse » 20 Spa 2004, 17:07

Manau, jog tikrai nereikia. Nes galūnė '-t' reiškia būtent 'juos', o įvardžio 'tu' trumpesnė forma turėtų būti tik '-l', o ilgosios - dvi: '-lye' ir '-tye'.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Vartotojo avataras
Warrior elf
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 481
UžsiregistravoCOLON 02 Bir 2004, 20:45
MiestasCOLON Havens...
CONTACTCOLON

#12 Standartinė Warrior elf » 20 Spa 2004, 17:12

Dėkui :)
Siunčiu ND.
Life is better lived together.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Starlin » 21 Spa 2004, 13:54

Ellorion rašėCOLONkaip yra elfė? taip normaliai elda ar kaip kitaip
Geras klausimas. Sindų kalboje yra skirtingos gimininės formos: Edhel apibūdina vyriškosios lyties elfą (o gal ir naudojamas skirtingų lyčių elfų grupei apibūdinti, kaip pas mus: gražūs studentai, nors tarp jų yra tiek studentų, tiek studenčių), Elleth - elfę. Kvenjoje moteriškosios formos bent jau man neteko girdėti.

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#14 Standartinė Ellorion » 21 Spa 2004, 18:43

aišku :)
Jau išsiunčiau ND bet nebespėjau pataisyt kai ko ten :D
suprasi kai perskaitysi nes pažymėjau :)
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#15 Standartinė Elfhild » 25 Spa 2004, 20:43

Uf, pagaliau atsiradau čia (atostogos, atostogos! :) ) Atsiprašau, kad į klausimus neatsakinėjau, bet žiūriu čia ir Laiqua puikiai susitvarkė ;)

Taigi visi klausimai atsakyti.
Dėl "elda", tikrai nesu girdėjusi apie atskirą moterišką variantą. Taigi "elda" tinka abiems giminėms.

"būti" aoristo ir atliktinio laiko formų taip pat nėra. Tiksliau, skayčiau, kad tinka tiek aoristinėms, tiek esamojo laiko situacijoms. Galbūt dažniau jis net vartojamas tarsi aoristas: "elfas yra prtingas", "mėsa yra raudona" ir pan. O jeigu reikia atliktinio, turbūt galima tiesiog paimti būtąjį, tačiau galima ir apskritai išsisukti kokia nors kitokia fraze.

Tiesa, sužymėjau pirmoje žinutėje pliusiukus, kas atsiuntė nd. Jei kas nors siuntėtė, bet pliusiuko nėra, labai atsiprašau - mano pašto dėžutėj šiokia tokia netvarka buvo, galėjau pradanginti :oops: teks siųsti iš naujo.

________________________________________________________________________


Klaidos

Raudona – jūsų padarytos klaidos
Žalia – mano komentarai

Šįkart klaidas rašiau ne pagal tai, kaip išsidėsčiusios tekste, o sugrupavau pagal jų pobūdį (išskyrus Majos, nes praktiškai tik dvi). Bandykit taisyti :)

Laiqualasse

Šitą klaidą, rodos, jau pats žinai. Ištaisyk ir konkrečiai paaiškink, kodėl taip:
ecénierë, Tultaneres (1)
acápiero, acápierë (3.2)

Kitos klaidos:
Úmëa aran leryanë imbë móli ar tultanet (1) – labai keista, ką čia parašei. Atrodytų, kad pametei vieną “rimbe” raidę, betgi ten ir ne “rimbe” turi būti, o kitas žodis (“visus”) ;)
Cendë (3.1) – tai turėjo būti cenda- būtasis laikas, bet neteisingas.

Warrior elf

Visos klaidos, išskyrus vieną, yra iš pirmo pratimo. Turbūt geriausia bus, jei tiesiog iš naujo parašysi visą tą tekstą, pakeliui taisydamas čia nurodytas klaidas (ir aišku aiškindamas ;) ). Tiesiog bus mažiau painiavos, bet šiaip daryk kaip patogiau.

Blogas skaičius:[/green]
Anar sille or laurea ando ar rimba coar.
I osto haryane rimba harmar.
Móli turuva macili
Móli roituvas ar úmear Naucor cenuvat. – būdvardžio daugiskaita sudaroma kitaip.

Panaudotas ne tas laikas (tekste beveik visur turėjo būti būt.l.):

I Elda órtea ar láleačia, beje, ir “órtea” neteisingas, nes turėtų būti “ortea” (tos “o” negalima ilginti)
I aran laitane móli ar lálea

Blogai sudaryta žodžio forma:
Quetne
I ansaila tári tirne i aran
quetnes
Cennest[color] (“jis-matė-juos”) – jei kabinamas papildinys, trečiąjį asmenį reikėtų nurodyti galūnėmis –rye arba -re/-ro.
Quets: ”Namárie!” – 1) ten turėjo būti būtasis laikas, 2) bet kokiu atveju niekada negalima taip prikabinti įvardžio, nes susidaro negalimas junginys “ts”
Tultneres (“ji-pakvietė-jį”) – blogai sudarytas laikas, bet to, pridedant galūnę -re pasižiūrėk, ar kartais ten kas nors neturi prailgėti ;)
Ecéndie (3.1.)

Kitos klaidos:
Míriel caitane imbe meldor (1) – ten turėjo būti “medžiai”…

Ellorion

Su ta daugiskaita jau išsiaiškinom, tai to klaida ir nelaikiau.

Čia prikabindamas įvardžių galūnes pamiršai tam tikrus niuansus (paaiškink, kokius):
Ecénierë (1)
Tultaneres (1)
Etécierë (3.2)


Blogai sudarytas es.l.:
Cápëa (cap-)
Técëa (tec-)

Neteisingas žodis:
I móli hilyuvas ar úmië naucor cenuvat. – parašei “seks ją”, o turėjo būti “persekios ją”. Na, didelio skirtumo, tiesą sakant, nėra ;)

Maja

Tultaneryes ar quenteryes: … “Ji-pakvietė-jį ir ji-kalbėjo::…” – taip išeina, kad “ji-kalbėjo-jį” ;)
Eteciëblogai sudarytas tec- atliktinis laikas
Anar sllëlepsusas, nesiskaito ;)
Hrrrr

Vartotojo avataras
Laiqualasse
Melkoras Morgotas Metraštininkas
PranešimaiCOLON 8383
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 18:22
MiestasCOLON negyvenu, tai žalingas įprotis
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Laiqualasse » 25 Spa 2004, 21:40

Elfhild rašėCOLONLaiqualasse

Šitą klaidą, rodos, jau pats žinai. Ištaisyk ir konkrečiai paaiškink, kodėl taip:
ecénierë, Tultaneres (1)
acápiero, acápierë (3.2)

Kitos klaidos:
Úmëa aran leryanë imbë móli ar tultanet (1) – labai keista, ką čia parašei. Atrodytų, kad pametei vieną “rimbe” raidę, betgi ten ir ne “rimbe” turi būti, o kitas žodis (“visus”) ;)
Cendë (3.1) – tai turėjo būti cenda- būtasis laikas, bet neteisingas.Taip, pirma klaida tikrai per neapsižiūrėjimą. Cituoju pamokos teoriją: 'Dėmesio: jei prieš vieną iš šių galūnių eina du trumpi skiemenys, antrajame pailgės balsė.' Taigi turėtų būti
ecéniérë;, Tultanéres, acápiéro, acápiérë

Vietoj imbë turi būti ilyë - tikrai supainiojau tuos du žodžius.
Cenda- būtasis laikas yra cendanë.
And the strings crescendo like the sunrise in the sky
The percussion section thunders like the storm clouds in their wonder up on high
The brass is roaring like the mighty ocean’s tide
Creation is music, and music is creation

Nai i cala Eruo siluva tielyasse...

Maja
Tamsioji Magistrė
PranešimaiCOLON 1154
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 19:20
MiestasCOLON Musdaubė
CONTACTCOLON

#17 Standartinė Maja » 26 Spa 2004, 12:43

Elfhild rašėCOLON
Maja

Tultaneryes ar quenteryes: … “Ji-pakvietė-jį ir ji-kalbėjo::…” – taip išeina, kad “ji-kalbėjo-jį” ;)
Eteciëblogai sudarytas tec- atliktinis laikas
Anar sllëlepsusas, nesiskaito ;)
Tikriausiai lepsusai visos trys klaidos, nes juodraštyje surašiau teisingai, o spauzdindama truputį į pievas nuklydau :wink: Bet tvarka turi būti:
Vietoj quenteryes turi būtų quenteryë - ji-kalbėjo.
Etecië turi būti Etécië - nes sudarant atliktinį veiksmą pailgėja šaknies balsė.
Ir žinoma ne sllë, o sillë :wink: (mano firminė klaida - praleistos arba sukeistos raidės, mokykloje mokytoja galų gale nustojo į jas kreipti dėmesį, nes pamatė, kad beviltiškas reikalas).
:)

Vartotojo avataras
Ellorion
Žiedo nešėjas
PranešimaiCOLON 856
UžsiregistravoCOLON 06 Rgs 2004, 16:48
MiestasCOLON Krokuva

#18 Standartinė Ellorion » 26 Spa 2004, 19:58

Elfhild rašėCOLON Su ta daugiskaita jau išsiaiškinom, tai to klaida ir nelaikiau.

Čia prikabindamas įvardžių galūnes pamiršai tam tikrus niuansus (paaiškink, kokius):
Ecénierë (1)
Tultaneres (1)
Etécierë (3.2)


Blogai sudarytas es.l.:
Cápëa (cap-)
Técëa (tec-)

Neteisingas žodis:
I móli hilyuvas ar úmië naucor cenuvat. – parašei “seks ją”, o turėjo būti “persekios ją”. Na, didelio skirtumo, tiesą sakant, nėra ;)

čia viskas lyg ir aišku... turi pailgėti galūnė antra nuo galo, nes jei prieš šį galūninį įvardį eina 2 trumpi skiemenys tai antras nuo galo ilgėja... :roll:
Ecéniérë
Tultanéres
Etéciérë
:wink:

:) ne ta galūnė:
Cápa
ir
Téca

o čia
roituvas nors didelio skirtumo nėra :D
[size=84][b]Žengiu žingsnį ir krentu į bedugnę, nors prieš porą sekundžių ten buvo Džomolungma.[/b][/size]

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#19 Standartinė Elfhild » 27 Spa 2004, 09:45

Aha, viską teisingai ištaisėt :)
Hrrrr

Vartotojo avataras
Warrior elf
Mūvėjo Žiedą
PranešimaiCOLON 481
UžsiregistravoCOLON 02 Bir 2004, 20:45
MiestasCOLON Havens...
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Warrior elf » 27 Spa 2004, 17:01

Na aš gal tiesiog viską iš eilės ištaisysiu:

Anar sille or laurea ando ar rimbar coar.
I osto haryane rimbar harmar.(Šituose sakiniuse galvojau, kad daug daugiskaitos būti negali) :)
Móli tiruvar macili.
Móli roituvas ar umie Naucor cenuvat.(Kaip sakydavo mano prad. mokytoja "Nuo žioplumo vaistų nėra" :D)

I Elda ortane ar lalane.
I aran laitane móli ar lalane.(Siaubas :D)

Quente (n ir t pasikeičia vietom)
I assaila tari tirne i aran(an prieš s keičiasi į as)
Quentes
Cennerot
Quentes: ”Namarie!”
Tultanéres (pamečiau a)
Ecendie (jei po šaknies balsio eina du priebalsiai- neilginam)

Miriel caitane imbe aldar
Vaje, vaje...Reiks pasitempti :D

Man vėl rodo klaustukus :evil:, tai ūmie, tąri, Namąrie ir Mįriel rašiau su trumpom.
Life is better lived together.

BUTTON_POST_REPLY