Vertimas: fonetinė transkripcija

Tanor Quettaron: J.R.R.Tolkien'o sukurtos kalbos ir Tolkien'o kūrinių vertimai.
Žinutė
Autorius
Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

Vertimas: fonetinė transkripcija

#1 Standartinė Starlin » 22 Kov 2004, 18:21

Bendrosios Tolkien’o kūrinių vertimo į lietuvių kalbą koncepcijos apmatai

Apie dabartinių lietuviškų vertimų trūkumus ir vertimo koncepcijos būtinumą skaitykite čia ir šio tinklalapio straipsniuose.

Fonetinė transkripcija

Indraja:
Lietuvinant reikia kiek įmanoma mažiau keisti elfiškų žodžių rašybą (Isildur – Isilduras, o ne Izilduras ) Laimei, intuityvus “lietuviškas” elfiškų žodžių tarimas yra beveik teisingas. Bet jei taip neištartume teisingai, ar atitinkamų raidžių neturim, reikia fonetinės transkripcijos.

Keletas taisyklių

c -> k
q -> kv
(sindarin) y -> iu
dvigubi priebalsiai keičiami paprastais


Balsių ilgis

Siūlymai: ilgąsias elfų balses, jei įmanoma, keisti į lietuvių nosines balses (šios minties atsisakyta); ilgąsias elfų balses keisti į lietuvių ilgasias balses; S i žodžio pradžioje keisti į j (Joreta)

Indraja: Liet. a, e gali žymėti tiek ilgą, tiek trumpą garsą, liet. žodžiuose o visada ilga, bet tarptaut. – trumpa, taigi, a, e, o tinka įvairaus ilgio elfų balsėms perteikti (aišku, iš jų ilgis nepaaiškės, bet žinantis žmogus nedarys klaidų liet. k. atžvilgiu, šias balses sulietuvintame žodyje tardamas trumpai ar ilgai).
Trumpai tariant – Ilgus á, â, é, ê, ó, ô keisti lietuviškais a, e, o.

Pavyzdžiai: ú, û -> ū (Andūrilis, nazgūlas).

DĖL í, î: Indraja: raidė y S ir Q yra, ir žymi kitus garsus, nei liet. k.: Q – j, S – kažką panašaus į iu. Dvi išeitys: 1) elfų y pakeisti fonetiniais atitikmenimis, í, î – y;
2) S y palikti ramybėje (liet. k. tokios balsės nėra, Gondore ji buvo tariama kaip i, tai mes galim keist į ilgą i garsą ), Q y keist į j (visgi liet. y negali žymėti priebalsės), í, î –> į. (1. Emiun, Kyrdanas 2. Emyn, Kįrdanas)
3) palikti esamus rašmenis – su visais akcentais (Númenoras) (Starlin: Tai ir estetiškiau atrodo nei Nūmenoras <…> ir prideda to minėto “egzotiškumo”).

Balsių deriniai

Siūlymai: ae, oe nekeisti į ai, oi; io -> ijo / io, ie ->, ije / ie; nieko nekeisti; oio -> ojo / oijo; aia -> aja / aija.

Indraja: Niekam be paaiškinimų nekiltų minčių ae, oe tart kaip dvibalsius, bet nekeisčiau jų į ai, oi. Mokantys ištars <…> be to, egzotiška derinių išvaizda puošia tekstą <...> Lietuviui būtų aišku, kaip tart daugumą balsių derinių, kai jos nesudaro dvibalsių, išskyrus io (norisi tart kaip su minkšt. ženklu) ir ie (norisi tart kaip dvibalsį ) <…> nieko nekeisti. Tačiau net pastaruoju atveju visgi reikėtų j, jei balsių samplaika yra žodžio gale (dgsk. Maios – lietuviškai “bezobrazija”).
) (Sirijonas / Sirionas, Nijena / Niena; BET Lindorijė)

TH, DH

Siūlymai: th -> t, dh -> d; th -> s, dh -> z; rasti atskirą rašmenį šiems garsams transkribuoti.

Išsamesnė diskusija ir argumentai:

Starlin:
Jau kuris laikas mėginu išsiaiškinti, ar fonetiškai tiksliau keisti th ir dh į t, d ar į s ir z. Remdamasi savo klausa (o aš muzikantė) sakyčiau, kad s ir z, bet… IPA fonemų lentelėje šie garsai išsidėsto taip: t ir d yra dentaliniai, alveoliariniai ir postalveolariniai, o garsai, kuriuos sindarin’e žymi th bei dhdentaliniai; taip pat s ir z – alveoliariniai. TAČIAU th/dh ir s/z yra vienoje eilutėje, vadinamieji frikatyviniai, tuo tarpu kai t ir d yra sprogstamieji. (deja, pati suprantu tik pusę terminų, tačiau kitų prasmę nutuokiu. Reiks kada pasikartot…). Tai gal geriau ne Giltoniel, o Gilsoniel?

Indraja:
TH ir DH lietuvinimas tikrai neatrodo paprastas, jei svarstomi įvairaus pobūdžio argumentai.
1. Pagal fonetines ypatybes į th, dh panašesni s, z, o ne t, d (žr. Starlin info aukščiau, beje, ar ten apie anglų garsus?). Pagal apibūdinimus, kuriuos radau, reikšmingi skirtingi požymiai šie: liet. t, d yra sprogstamieji (d – nestaigaus sprogimo), uždarumos; s, z yra pučiamieji, ankštumos; anglų duslus ir skardus th yra pučiamieji, ankštumos.
2. Pagal išvaizdą į th, dh panašesni t, d.
3. Tradicijos ne visai aiškios. (Gal kas nors matė oficialias angliškų žodžių transkripcijos taisykles? Reik citatos apie th!) Anglų th atitikmenys: pvz. iš angl.- liet. 1975 m. žodyno. Dusli th (= S th) –> t: Athens – Atėnai, Smith – Smitas. Skardi th (= S dh) –> d : Rutherford – Raderfordas, Southey – Saudis. 1998 m. “Didž. angl.- liet. žodyno” e-versijoje tebėra Saudis, bet rutherfordium – rezerfordas (gaila, nebėra poros vietovardžių su skardžiąja th). Rusai prieš revoliuciją duslią th keitė į f, dabar – t. dh mačiau pakeistą į d, bet mačiau ir siūlymą keisti į z.
4. JRRT etimologijose yra ryšys tarp dh ir d (jo duotas pvz. LotR S galadh – Q alda), tačiau tarp th ir s (S Ithil – Q Isil).
5. Tiesiog asmeninės nuomonės: apie liet. tartį nusimanantis žmogus sako, kad jam th, dh panašiausios į c, dz. Man Maedrosas atrodo ir skamba ne taip baisiai kaip Maezrosas.
6. Elfų kalbose nėra garso z (s, t, d yra abejose), po dh pakeitimo į z skaitytojas susidarytų klaidingą įspūdį apie jų skambesį.
Kuklios personalinės išvados: dh negalima keisti į z, galima – į d. th būtų galima keisti į s, bet kadangi norėčiau, kad pakaitalai sudarytų priebalsių, besiskiriančių tik požymiu “dusli – skardi” porą (kaip th – dh), th keisčiau į t. Išimtis: rusų tyrinėtojų nuomone, jei th keičiama į t, Gorthaur geriau palikt su th (rus. x) ar t’, nes "thaur" – "siaubingas", o "taur" – "miškas".

Starlin:
Šiaip ar taip, faktas tas, kad t, d tikrai yra sprogstamieji uždarumos; s, z -pučiamieji ankštumos <…> Tai gana rimtas argumentas transkribuoti į s bei z. Toliau… Kad pagal išvaizdą panašesni, tai, deja, nerimtas argumentas, nors ‘netolkienistui’, kuriam visai dzin, kaip ten tie terminai išversti, turbūt nebūtų jokių problemų. Man regis, darant galutinį sprendimą šį argumentą reikia laikyt paskutinėj vietoj. Apie transkripcijos tradicijas truputį žemiau, tik noriu paminėti, kad norvegų dievą Thor’ą mes vadiname Toru… Beje, kaip matyti iš pavyzdžių Atėnai bei rezerfordas, turbūt galima transkribuoti abejaip – kitaip tariant, atsižvelgiant į kitas aplinkybes. Apie JRRT etimologijas turbūt irgi nėr per daug ko galvoti – tai pernelyg nesusiję. Be to, jeigu tektų(o turbūt neteks) transkribuoti tokį žodį kaip galadh, tai turėtume galaz, arba, jei norit, galazas, o tai rodytų etimologinį skirtumą nuo transkribuoto kvenijos žodžio alda… Šiaip kiek žinau yra skirtumas tarp pvz. galadh bei galad – medis ir šviesa, tai gal netranskribuojam vienodai? Argumentas, kad skaitytojas susidarytų blogą įspūdį apie jų skambesį, pagrįstas, tačiau tai neišvengiama, jeigu sutariam daryti žodžių indeksą bei tarimo ‘špargalkę’. Jei jau transkribuojam, tai tiksliai vis vien nepadarysim. Beje, kiek teko girdėti vyresnių žmonių, besimokančių anglų kalbos, visi sutartinai garsą ‘th’ verčia į ‘z’…

Indraja:
Fonetiniai požymiai, aišku, labai svarbūs. Manau, kad garso z nebuvimas elfų kalbose – irgi rimtas argumentas. “Ash nazg...” jau pirmi žodžiai skiriasi nuo elfiškų pirmiausia garsais š, z (t. y., skirtingi garsynai tampa menine priemone). Išvaizda, bent jau man ir kitiems, pasižymintiems labiau vaizdų nei garsų atmintimi, nėra nesvarbi (nors argumentas tikrai neypatingas). Bet tie, kurie sako “Ze Keymaker is mine....” – turbūt irgi nelabai svarus. Galadh bei galad – svarbiau (kaip ir Gorthaur). Vienas sprendimo būdas (jei su t, d) – transkribuot kaip ir visus kitus. Juk bus pateikiami originalių formų, o ne pačių sulietuvintų žodžių vertimai. Kitas – palikt h, ar pridėt ‘. Trečias – išimties tvarka rašyt s (bet z vis tiek nenoriu...). Smagiausia, kad galadh ir galad neretai painiodavo patys elfai (Galadriel – Galadhriel). Yra pagrindo manyti, kad jų sąmonėje “medis” ir “šviesa” buvo kur kas labiau susijusios sąvokos, nei mūsų. Sil galadh yra tik priede, pavyzdžiuose – ten žodžio niekaip transkribuoti nereikia. LotR tekste yra Caras Galadhon, Galadhrim, eilėse – galadhremmin, prieduose Orgaladhad (pastarųjų 2 žodžių transkribuoti irgi nebūtų jokio reikalo). Taigi, kol kas radom tik 3 “nepatogius” atvejus. HoME būtų daugiau...
<…>
Argumentėlis dėl dh–>d tiesiai iš po JRRT plunksnos: HoME, XI tomas, 1-as skyrius: Maidros (tikrai turėtas omeny Maedhros).
<...>
Théoden: TH Reloaded. Rohirų kalbą knygoje atstoja senoji anglų kalba (OE). David Salo (kuris filmui elfiškus dialogus kūrė ) apie OE tarimą:
th: always the sound of th in "thorn" (OE thorn) when initial, final, doubled (OE wraeththu, "wrath") or before a voiceless consonant; between vowels, or a vowel and a voiced consonant the sound of Sindarin dh.
Taigi, Théoden ir Lothlórien yra tas pats garsas, toks kaip duslus anglų th. Siūlau tokiais atvejais abiejų kalbų žodžius lietuvint su t: Teodenas. O ką daryt su rohirų skardžiuoju th? Pvz. Scatha tariamas [šadha] (dh žymiu skardų th). Šada? Šaza? Šata? Manau, reikėtų išsiaiškinti oficialias anglų skardaus th transkripcijos taisykles (jei tokios yra; dar geriau – senosios anglų ) ir rohirų skardų th transkribuot pagal jas.

Starlin:
Įdomi ištraukėlė iš Unfinished Tales:
It may be mentioned here that Galadhrim is the correct spelling of the name of the Elves of Lórien, and similarly Caras Galadhon. My father originally altered the voiced form of th (as in Modern English then) in Elvish names to d, since (as he wrote) dh is not used in English and looks uncouth. Afterwards he changed his mind on the point, but Galadrim and Caras Galadon remained uncorrected until after the appearance of the revised edition of The Lord of the Rings (in recent reprints the change has been made).
Vis labiau linkstu prie T, D. Bet dar padariau užklausą viename Tolkienistų forume, kur nemažai rimtai besidominčių lingvistika. Pažiūrėsim, kas išeis.<…>
Vieną itin įdomų [komentarą] įdėjau čia:

Different ways in which th might be rendered:
as thorn like in Icelandic,
as a Greek theta as in Avestan transliteration and IPA,
as t with a bar through it as in some transliteration schemes,
as t with an underbar as in other transliteration schemes,
as th as in English and Welsh.

Different ways in which dh might be rendered:
as eš as in Icelandic and IPA,
as a Greek delta,
as d with a bar through it as in some transliteration schemes,
as d with an underbar as in other transliteration schemes,
as dh as rendered by Tolkien and occasionally in other transliteration schemes,
as dd as in Welsh,
as z because in Elvish the normal z sound doesn't occur so there is no confusion if a note indicates that in Sindarin z is pronounced as [š] but in other languages as [z].

Different ways in which gh (as in agh) might be rendered:
as gamma as in IPA,
as g with breve above as in Turkish,
as g with a bar through it as in some transliteration systems,
as g with a bar under it as in other transliteration systems,
as gh as Tolkien renders it.
Pasitikrinau LKK nutarimuose dėl hebrajiškų rašmenų transliteracijos.Ten atskiriami skirtingos prigimties priebalsiai: pvz., paprastas b aip ir žymimas, o švelnus b - b. Taigi ar negalime ir mes TH žymėti, pvz. t arba t' ar pan.? Šitaip tie, kuriems tarimas nelabai rūpi, galės tą garsą skaityti kaip paprastą t, o tie, kuriems rūpi, neprivalės su kiekvienu nauju vardu vartyti rodyklės, norėdami sužinoti, kokia yra originali vardo forma, jie tiesiog tars taisyklingai...
Indraja
TH : būtų gerai kokiu nors ženkliuku pažymėt, kad skirtųsi nuo normalių t, d, bet turbūt taip negalima daryt grožinės literatūros knygose, kurias skaitys ir vaikai (žr. Starlin citatas iš VLKK nutarimų ). Beje, šioje gijoje dar kartą laisvai pacituosiu Liongino Pažūsio mintis, sužinotas telefoninio interviu metu: anglų ir senosios anglų kalbų duslus ir skardus TH keičiami atitinkamai į lietuvių t, d. Šių garsų keitimo į s, z atvejai atsiradę dėl rusų kalbos tradicijų įtakos. Manyčiau, sindų kalbai tai tinka dar labiau.
Gilthoniel
O šiaip, manau, bet koks normalus Sindarin tranksribavimas būtų iš TH, DH į t, d. Jeigu knygoj pamatytumėt Loslorienas, ar kada nors šautų į galvą, kad iš tikro čia Lothlorien? Man tai ne…
LH, RH

Siūlymai: lh -> l, rh ->r žodžio pradžioje (Indraja: vieną garsą šios dvi raidės reiškia tik tada, kai jomis prasideda žodis.) ir lh, rh, kai reikia tarti atskirai (pvz. Glirhuinas).

GH, TH, KH ne elfiškos kilmės žodžiuose

Siūlymai: transkribuoti abi raides (Khazad-dūmas; Indraja: th, kh dvarfų kalboje žymi aspiruotus priebalsius, gh orkų – kažką panašaus ('back spirant'))
Paskutinį kartą redagavo 1 Starlin. Iš viso redaguota 4 kartus.

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#2 Standartinė Indraja » 27 Bal 2004, 10:02

Neberandu, kur tas pasiūlymas (turbūt Elfhild) įdėti j į dvibalsių nesudarančių balsių derinius (tuo atveju, kai vienas iš balsių - i). Mintis gera: kitaip tikrai bus tariami dvibalsiai arba balsės minkštinamos. Toks įspraustinis j būdingas lietuviškam tarptautinių žodžių tarimui ir neretai įteisinamas rašyboje. Manau, reikia papildyti: j įsprausti ir tarp dvibalsio bei balsės: Maia -> Maija.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#3 Standartinė Starlin » 27 Bal 2004, 13:42

Hm, nežinau. Gal galėtum konkrečiau suformuluoti taisyklę? Kažkaip daugiau pavyzdžių be maia jai nesurandu... Nors man vis tik atrodo, kad tariame tai [maja], o ne [ma-i-ja], taigi galėtumėm palikti Mają.

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#4 Standartinė Indraja » 27 Bal 2004, 14:16

Kol kas daugiau irgi nerandu. Tiesiog pamaniau, kad pusę metų žiūriu į knygą ir matau špygą: ai - dvibalsis, o aija ir aja visgi truputį skiriasi...
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#5 Standartinė Starlin » 27 Bal 2004, 14:22

Būtent kad skiriasi. Tik kuris variantas arčiau tiesos? Aš šį tribalsį (a-i-a) įsivaizduoju tariamą kaip 'aja', bet 'j' yra itin minkšta ir "subalsėjusi". O 'aija' jau būtų keturios fonemos, toliau tiesos.

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#6 Standartinė Indraja » 27 Bal 2004, 14:42

Manau, kad aia tariama "ai-a". aija - "ai-ja", j susilieja su i ir atskirai net nesigirdi. aja - "a-ja".
Taisyklingai lietuviškai tariant, tokiuose deriniuose (kituose tarptautiniuose žodžiuose) privalo būti j: ne soci-alizmas, o soci-jalizmas. (Kai pabandau ką nors panašaus pasakyt be j, mane iškart taiso) :?
Vargu ar dėl elfų pavyks reformuoti tokią taisyklę...
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#7 Standartinė Elfhild » 27 Bal 2004, 16:09

Ne, man atrodo, kad "maja" geriau. Tik ką reiškia tas "aia"? :? "Aija" būtų atitikmuo "Aiya" (Aiya Earendil Elenion Ancalima), o "maija" irgi man skambėtų kaip "maiya".

O aš dar žinau, kad "biuras" reikia tarti [bjuras] :shock: kaip ir kad anksčiau reikėdavo rašyti "piauti", "biaurus", bet tardavo vis tiek pjauti, bjaurus.
Hrrrr

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#8 Standartinė Indraja » 27 Bal 2004, 16:40

Man vis dar atrodo, kad dėl tų lietuvių kalbos ypatumų neįmanoma skirtingai lietuviškai ištarti įsivaizduojamų tarptautinių žodžių "maia" ir "maija", t.y. "maiya"... O "maja" a kokybiškai labai skiriasi: tai normali a, j yra kitame skiemenyje (aišku, kai tariama ne kokiu nors didmiesčio žargonu, o bendrine kalba, gal ir suvalkietiškai). ai yra "A A a a ai i I" :D
Ir netgi "A A A a a ae e ei i I" :P
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#9 Standartinė Elfhild » 27 Bal 2004, 17:09

matyt esu visiškai sugadinta didmiesčio žargono, nes nematau skirtumo :oops:
Hrrrr

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#10 Standartinė Elfhild » 27 Bal 2004, 19:57

Dabar vartau Silo vardų indeksą... Įdedant "j", išeitų tokie vardai ir pavadinimai:
Amarijė (Amarie)
Anarijonas (Anarion)
Belerijendas - o kodėlgi ne, tada nebūtų tokių šposų, kai kas nors kirčiuoja BelerIENdas (ie - vienas dvibalsis)
Dijoras (Dior) :roll:
Dortonijonas
Lūtijena :shock:
Lotlorijenas :shock:

Ne viskas taip gerai atrodo, todėl ne visur tų "j" ir reikia. O kaip reikėtų lietuvinti pvz. Eldalie? Juk tikrai ne "Eldalijė". gal galima taip ir palikti Eldalie :roll:
Hrrrr

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#11 Standartinė Starlin » 28 Bal 2004, 13:45

O aš galvojau, kad mes kalbame tik apie galūnes? :!:

Lūtijena - pats geriausias variantas. O Eldalie - vis tiek ne koks vietovardis, būtų vartojamas tik kontekste, t.y. elfiškuose sakiniuose, jo išvis nereikia keisti (kaip ir nereikia kokio "elen syla lūmen omentijelvo").

Elfhild
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 1921
UžsiregistravoCOLON 01 Kov 2004, 15:55
MiestasCOLON agūp ilautriv
CONTACTCOLON

#12 Standartinė Elfhild » 28 Bal 2004, 15:29

Kaip tai tik galūnėse? Galadrijelė, Undomijelė... a, na taip, čia galūnės. Bet žiūrėkit kaip gražiai išeina: kai pridedi tą 'j', susidaro toks įspūdis, kad vardas kažkoks mažybinis (su priesaga "el"), todėl jį sušvelnina. Iš "mielių" padaro tokį gražų "mieliuką" :D Tai nėra visai mažybinė forma, nes nėra tokio dalyko kaip Galadrijė ir Undomijė, bet skamba maloniai.
Hrrrr

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#13 Standartinė Indraja » 29 Bal 2004, 10:21

Eldalië: deja, Sile žodis pavartotas 14 kartų, ir tik kartą - elfiškame sakinyje. Būtų galima su juo nieko nedaryti, jei ne sakinyje pasitaikytų 1-2 kartus. Dabar paprasčiausia - lietuvinti: Eldalijė. Etninė grupė gali turėti tikrinį vardą. Lietuvių kalboj tokie atvejai labai reti, bet vieną žinau. Visokiuose Biblijos perpasakojimuose (originalo dar neskaičiau) žodžiu "Izraelis" labai dažnai vadinama izraelitų visuma (ne tam tikra teritorija; pats vardas pirmiausia buvo duotas Jokūbui).
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#14 Standartinė Starlin » 29 Bal 2004, 13:29

Man atrodo, kad ir Lietuvos kaime buvo vartojama panaši forma, t.y. "Jokūbas" iš dalies reiškia visą jo šeimą. Bet čia reiktų kokį Vaižgantą pavartyt.

Man atrodo, kad dėl dvibalsių viskas gerai, dedam tą "j". Bet klausimas dėl tribalsio, pvz. Maia. Kaip gerai pastebėjo Elfhild, "aija" būtų tolygu "Aiya". Tad gal vis tik Maja?

Beje, ar keisti Galadrielės veidrodį į Galadrijelės veidrodį?

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#15 Standartinė Indraja » 29 Bal 2004, 13:42

Ar yra įrodymų, kad tai - tribalsis, o ne dvibalsis ir balsis? Jei yra - norėtųsi pamatyt, jei nėra - manau, kad tai dvibalsis ir balsis, ir kad a-ja daug labiau nei ai-ja skiriasi nuo ai-a (mano tarimo specialistas pritaria :) )
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Zaegin
Lietė Žiedą
PranešimaiCOLON 143
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 23:42
MiestasCOLON Raudondvaris, Kauno raj.
CONTACTCOLON

#16 Standartinė Zaegin » 07 Geg 2004, 17:01

Nezinau, ar chia pataikiau, ir ar apskritai ką domina mano nuomonė, bet negaliu nutylėti: Eowyn versti kaip Eoviuna- košmaras. Visų pirma, skamba nenatūraliai, ten labiau ne iu, o io tiktų. Tas pats su simbelmyne- negi sakysi simbelmiuna? Nežnau, moteros, galvokit ką nors kitą... Šitaip netinka.
Ir nepritariu, ka visur reikia kaišioti tą j. Geriau palikti taip, kaip yra, idant nesugadinti nuotaikos ir knygos dvasios, kuri būtent ir priklauso nuo lietuvio ausiai neįprastų garsų derinių.

Vartotojo avataras
Starlin
preciousss
PranešimaiCOLON 7148
UžsiregistravoCOLON 28 Vas 2004, 12:48
MiestasCOLON London
CONTACTCOLON

#17 Standartinė Starlin » 08 Geg 2004, 12:26

Prie visko priprantama, Zaegin. Man asmeniškai simbelmiunė skamba daug gražiau negu simbelmynė. Paklausyk, kaip šį pavadinimą tarią Bernard Hill TTT. Arba kaip Orlando ištaria "dan carad menyg" irgi TTT, Helmo dauboje (tiksliai neprisimenu, bet garsas "iu" gražus). Deja, taip buvo tariama, ir dvasia bus daug geriau išlaikyta, jeigu supažindinsime lietuvius su šiuo tarimu. Dėl j: o tau ką, Lūtiena gražiau negu Lūtijena atrodo? IMHO, pirmoji primena liūtieną... 8)

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#18 Standartinė Indraja » 09 Geg 2004, 00:07

Tas y turi būti tariamas kaip ü - tai panašu į iu. O j todėl ir kišam, kad išliktų tie neįprasti deriniai - antraip jie pavirstų paprasčiausiom suminkštėjusiom balsėm ir visai įprastais dvibalsiais.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

Vartotojo avataras
Miriel Serinde
Lietė Žiedą
PranešimaiCOLON 185
UžsiregistravoCOLON 10 Geg 2004, 11:50

#19 Standartinė Miriel Serinde » 12 Geg 2004, 13:09

Čia aš palaikysiu Zaegin pusę- bent jau filme man irgi girdisi io. Tačiau filmo tarimu pasikliauti, ko gero, neverta... :oops:

Indraja
Nazgūlė
PranešimaiCOLON 5119
UžsiregistravoCOLON 23 Kov 2004, 17:16
MiestasCOLON Reality: Extended Edition
CONTACTCOLON

#20 Standartinė Indraja » 12 Geg 2004, 13:26

Filmo tarimu pasikliauti verta kartais. Visa bėda, kad iš pradžių reikia žinoti teisingą variantą. Kartais netaisyklingas tarimas filme nėra didelė klaida: pvz., kai Frodas sako "Modo", o Gandalfas - "Mordor", galima tai pateisinti skirtinga jų abiejų patirtimi, išsilavinimu, gimtąja kalba. Skaičiau priekaištus filmui būtent dėl rohiriškų žodžių tarimo.
Nai tulya elenelya le
Artanna tienen

Arthoron-Volochonskij-BG

BUTTON_POST_REPLY