Puslapis 24

ParašytasCOLON 06 Spa 2007, 19:46
Starlin
Galadrijelės daina apie gyvenimą Valinore

Pagal "Que sera, sera"

Kai Valinore gyvenau, elfų mergaitė ilgom kasom,
Klausiau mamytės, ar teks man valdyti, ji man atsakė tuoj:
„Ko nerimsti tu, žalių girių dukterie,
Ramybė ir laimė čia, prie ugnies namie“.

Kai Findekano sutikau, elfų berniuką ilgom kasom,
Klausiau įžūliai, kas ten už jūrų, jis man atsakė tuoj:
„Ten šviesa žvaigždžių beribėj tamsoj nakties,
Virš upių, kalnų tuščių, ko gi ten taip veržies“.

Kitądien Finvę pamačiau, elfų karalių jau be kasų,
Tariau, seneli, duoki man šalį, aš karalienė esu.
Juoktis ėmė jis, subėgo pilis visa,
Karūną iš medžio man dovanojo svita.

Ir Telepornas kažkada sakė, kad aš jam baisiai graži,
Ar kaip valdovė, sakyk jaunuoli, ar žavingiausia šaly?
„Tau namai – valda, gražiausia tu čia esi, -
Nuraudo ir tarė jis: - liki su manimi“.

Taip Valinore gyvenau, graži mergaitė šviesių plaukų,
Akys kaip saulės, pilnos pasaulio ir tolimų kraštų.
Mąsliai upės bėgs, tvirtovės, šalia – laukai,
Ramybė ir laimė ten, kur bebūtų namai.
Ramybė ir laimė ten, kur yra namai.

ParašytasCOLON 05 Gru 2007, 18:29
Starlin
Kas dar nebuvo sudėta - dainos, rašytos trečiajai stovyklai:

Ežero miesto gyventojų daina

"Geltonų plytų kelias"


Jau tik senoliai mena:
Po Vienišuoju kalnu
Gyveno sau karalius
Iš dvarfų padermės.

Bet šaunią karalystę
Karšta ugnis sugriovė,
Ant svieto nebeliko
Valdovo giminės...

Smogas - tai toks drakonas,
Jis nuo aukso geltonas,
Išsidrėbęs miega,
Turtų nepalieka.

Dar vaikystėje šitą girdėjom,
Tas kraupiausias pasakas visas,
Bet drakono nė vienas neregėjom,
Tad vargu, ar tikrai tai tiesa...

Smogas - tai toks drakonas,
Jis nuo aukso geltonas,
Išsidrėbęs miega,
Turtų nepalieka.

Sako, visados knarkia,
Niekad neužsimerkia,
Senas ir sukriošęs,
Auksan atsilošęs.


Daina pas Beorną

Pagal: "Look at all my trials and tribulations" iš Jesus Christ Superstar


Daug kelių ir daug kelionių laukia,
Dar nežinom, kas bus priešaky,
Ačiū, šeimininke, kad mums židinį pakūrei,
Leidai pasėdėti prie ugnies.

Gal giria tamsi už sienų ošia,
Gal mėnulis šiąnakt bus blausus,
Pasėdėkim dar kartu, pavakarokim, nes rytoj
Mūsų žygis bus sunkus.

Ten kalnai aukšti, juose – ereliai,
Goblinai ir vargai – jų tarnai,
Bet šiąnakt pamiršti viską galim, alų midų
Geriam ir galvojam: bus gerai.

Daug kelių ir daug kelionių laukia,
Dar nežinom, kas bus priešaky,
Ačiū, šeimininke, kad mums židinį pakūrei,
Leidai pasėdėti prie ugnies...
Leidai pasėdėti prie ugnies...
Leidai pasėdėti prie ugnies...

Dol Guldure Nekromantas


Dol Guldure Nekromantas,
Dol Guldure Nekromantas,
Dol Guldure Nekromantas ir nazgūlas
Ir nazgūlas praktikantas, praktikan(tas).

Rūpinosi Nekromantas,
Rūpinosi Nekromantas,
Rūpinosi Nekromantas, kad jo kvailas,
Kad jo kvailas praktikantas, praktikan(tas).

- Nesirūpink, o tamsiausias,
Nesirūpink, o tamsiausias,
Nesirūpink, o tamsiausias, dar ne pats jis
Dar ne pats jisai kvailiausias, kvailiau(sias).

Tuoj mes proto jam įkrėsim,
Tuoj mes proto jam įkrėsim,
Tuoj mes proto jam įkrėsim, tapt nazgūlu
Tapt nazgūlu jam padėsim, jam padė(sim).

Nepabuvęs praktikantu,
Nepabuvęs praktikantu,
Nepabuvęs praktikantu ir nebūsi
Ir nebūsi leitenantas, leitenan(tas).

Giria, kurioj prasideda mirtis

Pagal: The Phantom of the OperaTarp medžių taip baugu miegot tamsoj,
Šešėliuose klaidžiuos ir tvankumoj,
O gal ne kelias tai, o paslaptis,
Giria, kurioj prasideda mirtis – vidur sapnų.

Dar žingsnį žengsi jei, prapulsi tu,
Už posūkio, tenai, gal nesaugu,
O kaip žinoti, ar bekraštė ta
Pražudanti visus gūdi giria – ir tu joje.

Lyg nesibaigia čia niekad naktis,
Po prieblanda slogia kiekvienas kris
Galbūt gyva jinai, o tu – jau ne
Be galo tęsiasi šita giria – tu liksi čia.

Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!

Per upę, per žoles, per stebuklus,
Dar gilumoj, miške, daugiau jų bus,
Šakom apglėbs, nuneš tave gelmėn
Giria, kurioj prakalbo medžiai vėl – sena kalba.

Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!
Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!


Tranduilo kalėjimuose

Pagal: Pamaskvio vakarai

Sėdim dvarfai mes visi surišti,
Surakinti šimtu spynų,
Kas mus išvaduos,
Kas mums valgyt duos
Tranduilo kalėjimuose.

Požemiai ne niūrus ir ne drėgni,
Oro tik labai jau mažai,
Šitaip mums tvanku,
Širdy neramu
Tranduilo kalėjimuose.

Užu sienos draugas nelaimėje
Verkia, kad niekad neišeis,
Kaip pakliuvome,
Taip pražuvome
Tranduilo kalėjimuose.

ParašytasCOLON 05 Gru 2007, 19:55
le_golas
Starlin rašėCOLONKas dar nebuvo sudėta - dainos, rašytos trečiajai stovyklai:

Ežero miesto gyventojų daina

"Geltonų plytų kelias"


Jau tik senoliai mena:
Po Vienišuoju kalnu
Gyveno sau karalius
Iš dvarfų padermės.

Bet šaunią karalystę
Karšta ugnis sugriovė,
Ant svieto nebeliko
Valdovo giminės...

Smogas - tai toks drakonas,
Jis nuo aukso geltonas,
Išsidrėbęs miega,
Turtų nepalieka.

Dar vaikystėje šitą girdėjom,
Tas kraupiausias pasakas visas,
Bet drakono nė vienas neregėjom,
Tad vargu, ar tikrai tai tiesa...

Smogas - tai toks drakonas,
Jis nuo aukso geltonas,
Išsidrėbęs miega,
Turtų nepalieka.

Sako, visados knarkia,
Niekad neužsimerkia,
Senas ir sukriošęs,
Auksan atsilošęs.


Daina pas Beorną

Pagal: "Look at all my trials and tribulations" iš Jesus Christ Superstar


Daug kelių ir daug kelionių laukia,
Dar nežinom, kas bus priešaky,
Ačiū, šeimininke, kad mums židinį pakūrei,
Leidai pasėdėti prie ugnies.

Gal giria tamsi už sienų ošia,
Gal mėnulis šiąnakt bus blausus,
Pasėdėkim dar kartu, pavakarokim, nes rytoj
Mūsų žygis bus sunkus.

Ten kalnai aukšti, juose – ereliai,
Goblinai ir vargai – jų tarnai,
Bet šiąnakt pamiršti viską galim, alų midų
Geriam ir galvojam: bus gerai.

Daug kelių ir daug kelionių laukia,
Dar nežinom, kas bus priešaky,
Ačiū, šeimininke, kad mums židinį pakūrei,
Leidai pasėdėti prie ugnies...
Leidai pasėdėti prie ugnies...
Leidai pasėdėti prie ugnies...

Dol Guldure Nekromantas


Dol Guldure Nekromantas,
Dol Guldure Nekromantas,
Dol Guldure Nekromantas ir nazgūlas
Ir nazgūlas praktikantas, praktikan(tas).

Rūpinosi Nekromantas,
Rūpinosi Nekromantas,
Rūpinosi Nekromantas, kad jo kvailas,
Kad jo kvailas praktikantas, praktikan(tas).

- Nesirūpink, o tamsiausias,
Nesirūpink, o tamsiausias,
Nesirūpink, o tamsiausias, dar ne pats jis
Dar ne pats jisai kvailiausias, kvailiau(sias).

Tuoj mes proto jam įkrėsim,
Tuoj mes proto jam įkrėsim,
Tuoj mes proto jam įkrėsim, tapt nazgūlu
Tapt nazgūlu jam padėsim, jam padė(sim).

Nepabuvęs praktikantu,
Nepabuvęs praktikantu,
Nepabuvęs praktikantu ir nebūsi
Ir nebūsi leitenantas, leitenan(tas).

Giria, kurioj prasideda mirtis

Pagal: The Phantom of the OperaTarp medžių taip baugu miegot tamsoj,
Šešėliuose klaidžiuos ir tvankumoj,
O gal ne kelias tai, o paslaptis,
Giria, kurioj prasideda mirtis – vidur sapnų.

Dar žingsnį žengsi jei, prapulsi tu,
Už posūkio, tenai, gal nesaugu,
O kaip žinoti, ar bekraštė ta
Pražudanti visus gūdi giria – ir tu joje.

Lyg nesibaigia čia niekad naktis,
Po prieblanda slogia kiekvienas kris
Galbūt gyva jinai, o tu – jau ne
Be galo tęsiasi šita giria – tu liksi čia.

Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!

Per upę, per žoles, per stebuklus,
Dar gilumoj, miške, daugiau jų bus,
Šakom apglėbs, nuneš tave gelmėn
Giria, kurioj prakalbo medžiai vėl – sena kalba.

Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!
Kažkas į Gūdžią girią įžengė! Stebėk, į Gūdžią girią įžengė!


Tranduilo kalėjimuose

Pagal: Pamaskvio vakarai

Sėdim dvarfai mes visi surišti,
Surakinti šimtu spynų,
Kas mus išvaduos,
Kas mums valgyt duos
Tranduilo kalėjimuose.

Požemiai ne niūrus ir ne drėgni,
Oro tik labai jau mažai,
Šitaip mums tvanku,
Širdy neramu
Tranduilo kalėjimuose.

Užu sienos draugas nelaimėje
Verkia, kad niekad neišeis,
Kaip pakliuvome,
Taip pražuvome
Tranduilo kalėjimuose.
Prie to pačio...

Jei kas turit/žinot kur rasti ir radot kelių iš šių dainų tinkančius joms akordus - mestelkit man per AŽ, bo su kaikuriais man buvo nelengva...

"Geltonų plytų kelias" - čia yra, viskas aišku ir nesudėtinga (negražu šeip taip sakyt, stovykloj mum šitas gabalas, kiek atsimenu, taip ir neišėjo.. :D )

"Look at all my trials and tribulations" iš Jesus Christ Superstar - jei kas šitą mokat grot - siųskit nesidrovėdami. Niekur neradau...

The Phantom of the Opera - šito versijų milijonas internete, o kai pabandžiau kokias dvi-tris nėviena man neskambėjo tinkamai. Jei patikrinot ir skamba gerai - sakykit. Šeip reikės man dar permesti visas ir atsirinkti gerą.

Pamaskvio vakarai - šitą Starlin siuntė man. Tiesa, ten akordai labai jau mandri (visokie diezai, septynetai, moliai, bemoliai ir kitokie moliai :) ), bet išstudijavus galima sugroti šitą.

TAISA: dabar pagalvojau, jog geriau būtų mano post'ą įmesti čia, šitoj gijoj netinka. Tai vat, perkelkit ten kas galit. ;)

TAISA2: dar įdėjau citatą, kad kitoj gijoj būtų suprantamas kontekstas.

Ir ačiū Laiquai, kuris per rekordiškai greitą laiką surado man "Look at all my trials and tribulations" akordus (ale nimoku gūglint, ar kaip... :D ).

ParašytasCOLON 09 Sau 2008, 21:47
Starlin
Bastūnam labai tiktų šita klasika ;) O jei nekreipsim dėmesio, kad ten "mama", galim net pavadinti, tarkim, Semo daina :)


Žalioj stotelėje

Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka,
Dar paglostyki man plaukus.
Liepa, lik sveika, mostelk man šaka,
Tu seniai mane praaugus.
Mama, lik sveika, liepa, lik sveika -
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu -
Aš į pasaulį einu!

Priedainis:
Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasaka jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Mama, ko liūdi, mama, kam lydi?
Aš surasiu savo kelią.
Liepa, ko šlami, ką tu man lemi?
Tu išburk man šviesią dalią.
Mama, lik sveika, liepa, lik sveika -
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu -
Aš į pasaulį einu!

ParašytasCOLON 05 Bal 2008, 23:25
Starlin
Bastūnų daina

Ne visas auksas auksu tviska,
Užmiršk, ką matei, ką girdėjai - viską.
Perskeltas kardas vėl saulėj žibės,
Iškeltas į dangų nuo kario širdies.

Po pelkę, po liūną, akivarą juodą,
Rankose priešų paslapties neišduoda.
Beribė bastūno sielos našta,
Ne visi, kas klajoja paklydę yra. (x2)

Klaidina žaltvykslės, mėnesienos vaiduokliai,
Nemirėliui gal atiduot reikės duoklę.
Sustingus brangakmenin padangių žvaigždė,
Viduj dar liepsnoja karalių garbė.

Žolėm ir pelėsiais apkerpėję bokštai,
Aukos karaliaus menei nupuoštai.
Rusena viltis, nors seniai prarasta,
Ne visi, kas klajoja, paklydę yra. (x2)

Namai vidur lauko, po kriauše belape,
Žiemą per šalta, pavasarį - šlapią.
Ne elgeta jis, nors tai - jo skarmalai,
Toli pasilikę tikrieji namai.

Kai reikia, pats mato, nematomas būna,
Parduoda gyvybę už žodį ir kūną.
Kas rytą išaušta paskutinė diena,
Ne visi, kas klajoja, paklydę yra. (x2)

Taip metai po metų iš buveinės buveinėn
Į nesančią būtį viens po kito išeina.
Net regintys akmenys nepasakys,
Kuo plaka vienišė bastūno širdis.

Jei dykrose uolą pamatysi atgyjant
Ar žmogų be veido vidurnaktį, lyjant,
Neklausk, kas jis toks ir kokia jo dalia,
Ne visi, kas klajoja, paklydę yra. (x4)

ParašytasCOLON 07 Rgs 2008, 22:33
Laiqualasse
Naujas filksingo gabaliukas. Ne mano, tačiau autorė(-ius) panoro likti nežinoma(s).

---

Muzika - "Laisvė"

1) Daugiau nebegaliu tarp sienų keturių
Tarsi žvaigždė narvelyje belaisvė
Prie miško samanų norėčiau prisiglaust
Ir kuo greičiau į žygį iškeliauti
Ir kuo greičiau į žygį iškeliauti...

Pr.
Miškų keliai vėl bėgs bastūnų būryje
Kai geltonai lapus ruduo nudažo
Ir kai ledai pavasarį nutirps
Tik nedvejok, ir tu kartu keliauki!

2) Nesibaigianti kelionė per lankas
Net jei dangus ir vėl pažvelgs paniuręs
Aš pilką apsiaustą ant pečių deduos
Mana širdis lietuj teatsigauna
Mana širdis lietuj teatsigauna!..

Pr.
Miškų keliai vėl bėgs bastūnų būryje
Kai geltonai lapus ruduo nudažo
Ir kai ledai pavasarį nutirps
Tik nedvejok, ir tu kartu keliauki!

ParašytasCOLON 27 Geg 2009, 22:36
Onodrim
Čia pagalvojau, kad galėčiau įdėti užstalės dainų, deja tik liaudies:

Gerkim, gerkim braliukai 2k.
toli mūsų namukai 2k.

Turiu upę bristiną 2k.
ir kalnelį lipamą 2k.

Aš tos upės nebrisiu 2k.
ir kalnelin nelipsiu 2k.

Turiu brolį kalvuką 2k.
Nukals gelžės tiltuką 2k.

Aš tuo tiltu tekina 2k.
Savo mylo vedina 2k.

ParašytasCOLON 27 Geg 2009, 22:40
Aiquen
O melooooodija? :(
Ir... ir dar, dar tokių, daugiau...

ParašytasCOLON 27 Geg 2009, 23:21
Onodrim
Šitą tai tikrai turėtumėt visi žinot:

Alaus alaus, duos Dievas daugiaus
nes šiąnakt per naktį alum lijo.
Alum lijo, apyniais snigo
tekėjo upeliai brangvynelio

Jūs baratės rokuojatės
kai niekas nemato bučiuojatės.
Jūs barkitės rokuokitės
kai mes išvažiuosim žinokitės

ParašytasCOLON 27 Geg 2009, 23:45
Aiquen
Mhm, ir šitą, ir "Gerkit svečiai, uliavokit", ir "Ein pijokas per lieptelį"... nors ne, šitą gal ne visi.
Gal tamsta kokių retesnių turit?

ParašytasCOLON 30 Geg 2009, 23:17
Onodrim
Oj alau , oj alau,
aš nuo tavy pabalau,
kad kas duotų arielkėlės
ar nebūtų geriau?

Kad duos bus gerai,
kad neduos dar geriau-
linksma mūs širdela
ir be tos arielkos.

Kas mok taip dainuot,
tam alučio reikia duot
kas nemok taip daryt-
tą už durų išvaryt.

ParašytasCOLON 01 Bir 2009, 17:36
Laurien
O, sita gera, negirdeta,
idomu, kad per meliodija...

ParašytasCOLON 04 Bir 2009, 15:24
Starlin
Nagi, paduokit stiklines, nagi, paduokit stiklines,
Nagi, paduokit stiklines, mėgstu šitą garsą,
Sakote, gerti nevalia, sakote, gerti nevalia,
Sakote, gerti nevalia? O aš vis tiek išgersiu!

;)

(arba originalo kalba...)

ParašytasCOLON 07 Lie 2009, 14:12
Laiqualasse

ParašytasCOLON 18 Rgs 2009, 11:16
Starlin
"Nesibaigianti sakmė" paversta į autorinę dainą. Žodžiai truputį pakoreguoti. Akordai:

Intro: C.....Em.....C.....Em.....F.....C.....G.....

Buvo Berenas narsuolis, C.....G.....
Gilgaladas mūšy žuvo, C.....G.....
Nargotrondo tvirti kuorai Am.....C.....
Jau seniai seniai sugriuvo. F.....G.....

Dovana Galadrijelės - C.....G.....
Earendilio žvaigždelė, C.....G.....
Sidabrinės miško gėlės Am.....C.....
Lorijene rodė kelią. F.....E.....

Buvo Bilbas ir drakonas, Am.....Em.....
Nimrodelė ilgaplaukė, F.....C.....
Mes ragavom elfų duonos Am.....Em.....
Ir upe didžiąja plaukėm. F.....G.....

Patys G
pasaką šią sekam, giesmę C.....F.....
audžiam, sakmę buriam, tam pa- C.....Gm.....
čiam sapne gyvenam, nors ki- F......Fm.....
ti prieš mus jį kūrė, tad kaip C.....G.....
jie dar galim eiti, nenu- C.....G....
leisti turim rankų, seną C.....G.....
žygį prisiminti - Am.....C......
Naujas pats turės ateit... F......G......

Ir galbūt, kai žygį baigsim,
Prisimins po šimto metų,
Kad ir mes takus čia mynėm,
Gėrio, blogio - visko matėm.

Ir tada jau mūsų pėdom
Vėl nauja sakmė ateis,
Nes pasauly pasiliekam
Dar negimusių veidais.

Tarsi vienas būtų Kelias
Nelyg upė giliavagė –
Daug mažų greitų upelių
Įsiliet į srovę lekia.

Patys pasaką šią sekam,
Giesmę audžiam, sakmę buriam,
Tam pačiam sapne gyvenam,
Nors kiti prieš mus jį kūrė,
Tad kaip jie dar galim eiti,
Nenuleisti turim rankų,
Prisiminti žygį seną -
Naujas pats turės ateit... pas
mus. (Outro=Intro)

ParašytasCOLON 18 Rgs 2009, 11:34
Laiqualasse
Akordų, deja, į melodiją smegenyse paversti nemoku, bet senieji žodžiai man patiko labiau...

ParašytasCOLON 18 Rgs 2009, 11:41
Starlin
Užtat man nepatiko.

Re: Žygio dainos ir filksingas

ParašytasCOLON 08 Rgp 2010, 20:45
Nilde
Vilte, susižavėjusi tauta reikalauja Diurino dainos! Tekstus gal net ne visi turim, o nuorodą į melodiją išvis būtina įmesti.
Daina buvo užburianti, man net oda pašiurpo beklausant :) Jau žinau, ką nominuosiu į metų kūrinį.

Re: Žygio dainos ir filksingas

ParašytasCOLON 10 Rgp 2010, 17:28
Bombadilas
Taigi, taigi, aš vis žiūriu ir žiūriu, o dainos nėr! Vilte! Duok dainai laisvę! :sm14: :sm14: :sm14:

Re: Žygio dainos ir filksingas

ParašytasCOLON 10 Rgp 2010, 18:40
Nibenon
Negi taip jau sudėtinga googliu pasinaudot? :?

Song of Durin

Bet jei tab'ą, Vilte, įmestum, būčiau labai dėkingas.