Paieška rado 159 atitikmenis(ų)

Imfreda
28 Rgp 2015, 21:03
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Vargas kelias minutes familiarai kalbėjosi su moterimi apie visokius kasdienius dalykus.Po penkių minučių jis jau norėjo pereiti prie reikalo, bet dėl viso pikto staigiai atsisukęs, apžvelgė nedidukę salę. Ir pastebėjo kažkokį žmogų, lyg niekur nieko įsitaisiūsį gale. Piktai sušnarpštęs, meeliai gri...
Imfreda
26 Rgp 2015, 21:11
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Dimaitoras taip pat po ilgų bandymų normaliai susitarti su irzliu ir įtariu posto vadu galų gale metė šį beprasmį reikalą ir išėjo iš kambario. Eidamas link lauko durų, stabtelėjo, jautė, kad lyg kažkas jį įdėmiai stebi.Vos Už poros žingsnių nuo jo ant suolo koridoriuje sedėjo kažkoks žmogus. Dimait...
Imfreda
25 Rgp 2015, 14:34
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Vargas staigiai sugavo kapšelį. Patyrusioje rankoj pasvėrė, ir tuojau įsitikino, jog ten daug. Pagarbiai nusilenkė : - Valdove, esu didžiai dėkingas. Ir šito neužmiršiu; dabar darysiu viską,kas mano rankosse kad tik įvykdyčiau tą darbelį. -Jis greit paslėpė kapšelį užantin, ir tyliai sumurmėjo,-Man ...
Imfreda
24 Rgp 2015, 22:07
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

-Gal ir nesuprantu. Mano galva užkimšta kitais dalykais; savo kely nedažnai susiduriam su tais elfais, nors mūsų valdos ir labai plačios. Vargas nerimastingai persibraukė atgalia ranka per suveltus juodus plaukus ir pamąstė.Gal kažką skaičiavo. Nuojauta liepė jam iš čia bėgti, bet prigimtis įsakė pa...
Imfreda
24 Rgp 2015, 11:33
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Vargas krenkštelėjo ir susikryžiavo ant krūtinės rankas.Šitas pokalbis jo nebaimino, bet kėlė naujų rūpesčių.Ir kita vertus, jis jautė Saurono galią ir norėjo kažkada būti jos dalimi.Geltonose akyse dabar jau žaidė dvi kitos gijos, godumas ir atsargumas. - Tu visada buvai ir būsi mūsų valdovas. Nors...
Imfreda
23 Rgp 2015, 21:16
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Vargas atlaikė Saurono žvilgsnį ir pats prabilo: -Taip, nejaugi aš tau turiu viską atsiskaityt? Aš nesu tavo vergas. Jie kelioliką vilkelių užmušė; tai tik menka dalis mūsų gaujų.-Jis nutilo ir drąsiai pažiūrėjo į Sauroną,-Būtų buvę puiku, jei jie nebūtų buvę PERSPĖTI. Jie turėjo Ugnies, deglų, gink...
Imfreda
23 Rgp 2015, 20:15
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Didžiulis vargas įsmeigė akis į drebantį Ethir. Vilkas jautė elfo baimę .Rodos, tik laiko skirtumas, kada jam griebs už gerklės ir nutrauks jo egzistenciją. Kas , kad sužeistas, vistiek prireiktų tik vieno smūgio iš tokio atstumo. Žvėris suurzgė.Geltonose akyse kaip voratinklis pynėsi mintys. Kažką ...
Imfreda
22 Rgp 2015, 21:55
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Sargybos punkte buvo keletas elfų ir keliolika žmonių. Pastarieji buvo jau nebejauni patyrę kariai, daugiausia iš Gondoro. Regis, jie neblogai sutarė su elfais, jei jos keliasdešimt metų šia saugojo; kaip kurių čia laukdavo ir paskutinė kova. Šie keliasdešimt žmonių priiminėjo pirklius, sudarinėdavo...
Imfreda
22 Rgp 2015, 17:33
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Tamsūs viduržemės šešėliai buvo priversti trauktis - dangūs pražydo purpine žaros ugnimi. Lėtai, lėtai traukėsi nakties padarai. Gal taip ir buvo visais laikais... Išaušus naujai dienai, baimė ir neviltis pranykdavo, užleisdama vietą vilčiai ir didiems darbams. Dimaitoras pažiūrėjo į tolį , kur daba...
Imfreda
13 Rgp 2015, 16:25
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Greitai ir jisai pasirodė ant savo žirgo, be perstojo lėkdamas aplink vežimą iš nugaros ir vaikydamas aršiausius vargus nuo vežimo , neleisdamas jiems prieiti prie arklių. Ore sklaidėsi baisi degančio kailio smarvė. Jis pats atrodė lyg ir nesužeistas, vienok per juodą besiplaikstantį jo apsiaustą ne...
Imfreda
13 Rgp 2015, 13:00
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Sargybos kapitonas dar spėjo nuręsti galvas keliems vargams, kai išgirdo žvengiant Artos žirgą. Staigiai atsisukęs pamatė elfę krintant nuo arklio ; norėjo šokti prie jos ir padėti , bet keletas žvėrių pyktybiškai šoko skersai tako. Nebežinodamas, ką daryt, pavarė žirgą tiesiai ant vargų; nelaukę to...
Imfreda
12 Rgp 2015, 20:30
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Pirkliai paragino arklius, vežimas pradėjo judėti greičiau nelygiu akmėnuotu keliu. Dimaitoras praleido vežimą į priekį, kad jei kas, galėtų apsaugot iš užnugario. Vos spėjo pakelt akis - žirgas pasibaidė, kai ant jo iš krūmo šoko didelis pilkas žvėris. Geltonos vargo akys degė žiauria liepsna, išši...
Imfreda
12 Rgp 2015, 15:19
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Pagaliau vežimas beveik nesugirgždėjęs pajudėjo pilku keliu. Dimaitoras jojo jam iš dešinės. Rūsčią nakties tylą dabar trikdė tik duslus kanopų bildesys ir kažkokie neaiškūs garsai, retkarčiais ataidintys iš miško gilumos, rodos, niekas, išskyrus Artą, jų nepajėgė normaliai išgirsti ir tinkamai supr...
Imfreda
12 Rgp 2015, 11:57
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Dimaitorui kažkas staiga atėjo į galvą.Jis dar kartą nužvelgė vežimą, paragino pirklius patogiau jame įsitaitaisyti ir pats kažkur skubiai nubėgo.Po sekundės grįžo, vesdamas du juodberius žirgus, kuriuos iš anksto buvo pasiruošęs. ''Elfiški žirgai vargų nebijo. Pagal viską, atąka nutaikyta mūsų pusė...
Imfreda
11 Rgp 2015, 21:14
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Netrukus prie pietrytinių vartų pasirodė Dimaitoras.Vienas.Iš išraiškos buvo nusiteikęs gana niūriai. Pilkos žiedmarškės, ir ilgas kardas juodose makštyse prie diržo dar tamsino įvaizdį, nejučia priminė senus , Beleriande vykusius mūšius su tamsa. Iš esmės, niekas nepasikeitė. Rankose nešė stirtą de...
Imfreda
11 Rgp 2015, 20:00
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Dimaitoras linktelėjo. - Gerai, aš apie ugnį irgi pagalvojau; bet jei, kai tu sakai, mus puls vargai, reiktų pasiimti ir ginklų.Nes jeigu jų bus keli, jie išsigąs ugnies ir neis arčiau; bet jei jų bus didelė gauja, tai be ginklų neapsieisime. Ypač tiktų lankas. -Sakai, prigriebti sumanė?...Nieko, je...
Imfreda
11 Rgp 2015, 17:11
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Saulė, per pietus pasiekusi savo zenitą, dabar jau tyliai pradėjo leistis žemiau. Dimaitoras, įtemptai galvodamas, vaikščiojo pirmyn atgal palei vartus.Sargybinis , jo porininkas, buvo išėjęs papietauti ir turėjo netrukus grįžti. '' Keliausime naktį, reikia būtinai pasirūpinti deglais. ''Jis sustojo...
Imfreda
11 Rgp 2015, 15:12
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Geltonosios akys prisimerkė.Keistas, urzgiants vargo balsas nekėlė pasitikijėmo. - Gerai.Bet kas mums iš to? Jie, gathad, su ginklais bus, ir ne vieni. Mes galime nukentėti .-Tada žvėris prisiminė Sauroną, ir jo pažadus.Jis visais laikais buvo žinomas kaip vilkolakių ir vilkų valdovas, ir dažniausia...
Imfreda
11 Rgp 2015, 14:07
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Praėjo valanda, ir geriausi amatininkai ir meistrai, akmenų ir metalų žinovai, jūvelyrikos meistrai , ir keletas nykštukai iš Morajos jau pradėjo savo svarbų darbą pagrindinėje Anataro kalvėje.Buvo užkurti keisti žaizdrai, susineštos priemonės. Pradėti kalti žiedus trūko tik valdovo, kuris, regis, k...
Imfreda
10 Rgp 2015, 19:46
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas
AtsakymaiCOLON 231
PeržiūrėtaCOLON 32521

Re: Trys Žiedai : Gaudynės - Žaidimas

Dimaitoras tylėdamas išklausė Artą,dar bandė pasakyt, jog ant nieko nepyksta ir neima į galvą, bet užtilo, nes ji atrodė nejuokais skubanti ir rimta.Galbūt netgi išsigandusi. Artai pranykus , jis ramiai grįžo į savo vietą.Pasinaudojęs sarkazmu, savo pamėgta ir veiksminga priemone prieš tuščias kalba...