Paieška rado 224 atitikmenis(ų)

Nibenon
31 Lie 2010, 00:10
ForumasCOLON Didžioji palapinė - administracija
TemaCOLON Techninės problemos: klausk, ir bus tau atsakyta - 2
AtsakymaiCOLON 79
PeržiūrėtaCOLON 20999

Re: Techninės problemos: klausk, ir bus tau atsakyta - 2

Nežinau ar tik man bet firefoxe ver 3.6.8 autologin'as neveikia.
Nibenon
11 Geg 2010, 21:59
ForumasCOLON Fangorno frontas - žygiai
TemaCOLON Bastūnų gildijos žygiai: čiupk batus ir prisijunk
AtsakymaiCOLON 622
PeržiūrėtaCOLON 167306

Kà manot apie ádëjà geguþës paskutiná savaitgalá pasidaryt þygá? Oras jau kaip ir atðilo, tikëkimës iki tada ir liûèiø sezonas pasibaigs, taigi gal nakvynei namo nebeprireiks.
Ar bus pasiraðanèiø?
Nibenon
06 Geg 2010, 21:58
ForumasCOLON Didžioji palapinė - administracija
TemaCOLON Tolkien Lietuva naujienlaiškis
AtsakymaiCOLON 52
PeržiūrėtaCOLON 16995

Vakar negavau. Užtat pirmadienį, antradienį ir šiandien po vieną gavau. Jau yahoo į spamą dėt pradėjo... :D
Nibenon
14 Vas 2010, 01:07
ForumasCOLON Fangorno frontas - žygiai
TemaCOLON Bastūnų gildijos žygiai: čiupk batus ir prisijunk
AtsakymaiCOLON 622
PeržiūrėtaCOLON 167306

Slides tai turėsiu. O kur tu radai tą 9-intos autobusą iš Vilniaus? Aš visuose tvarkaraščiuose randu tik tokius kur vienas Dauguose būna 09:12, kitas 11:28.
Nibenon
13 Vas 2010, 18:32
ForumasCOLON Fangorno frontas - žygiai
TemaCOLON Bastūnų gildijos žygiai: čiupk batus ir prisijunk
AtsakymaiCOLON 622
PeržiūrėtaCOLON 167306

O, dëkui, nepastebëjau kad ten dar ir tokia stotelë yra.
Nibenon
13 Vas 2010, 16:19
ForumasCOLON Fangorno frontas - žygiai
TemaCOLON Bastūnų gildijos žygiai: čiupk batus ir prisijunk
AtsakymaiCOLON 622
PeržiūrėtaCOLON 167306

Na ið Merkinës pradët nepavyks niekaip, nes bent kiek radau tai ten pirmadiená galima patekti tik autobusu ið Alytaus, kiris iðvaþiuoja 6 ryto. Kaip suprantu ten marðrutas dienai po ~20 km. 18 valandà jau bus tamsu visai, o mes 20 km net vasarà per 5h nenueinam, taigi reiktø pradëti gerokai anksèiau...
Nibenon
06 Sau 2010, 16:58
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON O gal pažaidžiam RPG?
AtsakymaiCOLON 89
PeržiūrėtaCOLON 25851

Aredhel rašėCOLONkita vertus taip pat nebûtø buvæ smagu, jei Povilui bûtø reikëjæ kurtis kità veikëjà vos pradëjus þaisti. :D Taèiau... ;)
Þiûriu optimizmo kai kam netrûksta ;)

Na bent jau tikrai ne man vienam bûtø reikëjæ
Nibenon
16 Gru 2009, 03:51
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

Nu kadangi 300 nepasieksiu, tai graþaus skaièiaus negadinsiu :) Spëliokit toliau kiti.
Nibenon
16 Gru 2009, 01:30
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

M?
Nibenon
15 Gru 2009, 22:51
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

O dabar sudëtingesnë dalis, pataikyti á raidæ kurios bûtø lygiai viena...

B
Nibenon
15 Gru 2009, 21:11
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

T?
Nibenon
15 Gru 2009, 19:50
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

S?
Nibenon
15 Gru 2009, 17:01
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

R?
Nibenon
15 Gru 2009, 13:44
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

Nu kad nieks nenori, tai parašysiu aš

Elrosas Tar Minyaturas
Nibenon
14 Gru 2009, 03:17
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

S?
Nibenon
08 Gru 2009, 20:35
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

Ðnekant apie "ne taip naglai", kai man tai I ir Y skirtingos raidës buvo, nors tai taisyklëse ir neparaðyta, o kai kitiems tai E ir Ë ta pati, nors taisyklëse ir raðoma prieðingai...
Nibenon
01 Gru 2009, 15:13
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

Nu gerai, reik 200 taškų surinkt:

P, jei pataikiau antro žodžio pirmą raidę, tada toliau V
Nibenon
21 Lap 2009, 01:29
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

T
Nibenon
21 Lap 2009, 00:25
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

E
Nibenon
20 Lap 2009, 23:21
ForumasCOLON Pas Tomą Bombadilą - žaidimai
TemaCOLON Kiti 50 raundų
AtsakymaiCOLON 1101
PeržiūrėtaCOLON 167463

N